Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TELEKOMUNIKACIJŲ TEORIJA
PRATARMĖ
TURINYS
SANTRUMPOS
ĮVADAS
1. TELEKOMUNIKACIJŲ SISTEMA
1.1. Ryšio sistemos struktūra
1.2. Svarbiausieji telekomunikacijų istorijos faktai
1.3. Elektromagnetinių bangų dažniai ir klasifikacija
1.4. Matavimo vienetai telekomunikacijose
Savikontrolės klausimai
2. INFORMACIJOS TEORIJOS PAGRINDAI
2.1. Pranešimas, situacijos neapibrėžtumas ir informacijos kiekis
2.2. Neapibrėžtumo ir informacijos kiekio matas – entropija
2.3. Hartlio informacijos kiekio matas
Savikontrolės klausimai
3. SIGNALŲ KLASIFIKACIJA IR JŲ MATEMATINIAI MODELIAI
3.1. Signalų klasifikacija
3.1.1. Determinuotieji ir atsitiktiniai signalai
3.1.2. Periodiniai ir neperiodiniai signalai
3.1.3. Harmoniniai ir daugiaharmoniai signalai
3.2. Signalai ir jų matematiniai modeliai
3.3. Laikinė signalo aprašymo forma
3.4. Spektrinė signalo aprašymo forma
3.5. Periodinių signalų spektrinė analizė
3.5.1. Periodinių signalų išreiškimas ortogonaliosiomis funkcijomis
3.5.2. Periodinių signalų išreiškimas Furjė eilute
3.5.3. Periodinių signalų linijinis spektras
3.5.4. Periodinių signalų vidutinė galia ir galios spektro tankis
3.6. Neperiodinių signalų spektrinė analizė
3.6.1. Periodinio signalo transformavimas į neperiodinį
3.6.2. Furjė transformacijos
3.6.3. Lango funkcijų taikymas
3.6.4. Neperiodinio signalo energija ir energijos spektro tankis
3.7. Determinuotųjų signalų tiesinių sistemų analizės metodai
3.7.1. Dirako delta funkcija
3.7.2. Sistemos impulsinė ir pereinamoji charakteristikos
3.7.3. Sistemos perdavimo funkcija
3.7.4. Autokoreliacijos ir tarpusavio koreliacijos funkcijos
3.8. Juostiniai signalai
3.8.1. Juostinio signalo kompleksinė išraiška
3.8.2. Filtrų aprašymo modeliai
Savikontrolės klausimai
4. ATSITIKTINIŲ SIGNALŲ APRAŠYMO MODELIAI
4.1. Atsitiktiniai signalai
4.1.1. Atsitiktinių procesų išreiškimas daugiamatėmis tikimybių tankio funkcijomis
4.1.2. Atsitiktinio proceso autokoreliacijos funkcija
4.1.3. Atsitiktinio proceso galios spektro tankis
4.2. Triukšmas ir trukdžiai
Savikontrolės klausimai
5. KITŲ PAVIDALŲ SUTEIKIMAS SIGNALAMS
5.1. Diskrečiojo ir skaitmeninio pavidalo suteikimas analoginiams signalams
5.1.1. Signalų diskretizavimas laiko skalėje
5.1.2. Adaptyvusis diskretizavimas
5.1.3. Signalų amplitudės kvantavimas
5.1.4. Signalo amplitudės netolygusis kvantavimas
5.2. Kalbos signalo spartos mažinimas
5.2.1. Tiesinio prognozavimo principas
5.2.2. Kalbos signalo analizė tiesinės prognozės metodu
5.2.3. Signalo ir jo prognozės skirtumo kodekai
5.2.4. Analizės per sintezę kodekai
5.2.5. Balso šaltinio kodavimas vokoderiais
Savikontrolės klausimai
6. DISKREČIŲJŲ SIGNALŲ APRAŠYMO MODELIAI
6.1. Tiesioginė z transformacija
6.2. Atvirkštinė z transformacija
6.3. Diskrečiosios sistemos perdavimo funkcija
Savikontrolės klausimai
7. INFORMACIJOS KODAVIMAS
7.1. Signalo šaltinio kodavimas
7.1.1. Šaltinio kodavimo efektyvumas ir šaltinio kodavimo teorema
7.1.2. Šaltinio duomenų kompresija
7.1.3. Hafmano šaltinio kodavimo algoritmas
7.2. Ryšio kanalo kodavimas
7.2.1. Kanalo kodavimo teorema
7.3. Trukdžiams atsparus signalo kodavimas
7.3.1. Kodų parametrai
7.3.2. Korekcinių kodų parametrai
7.3.3. Korekcinių kodų rūšys
7.3.4. Sisteminiai tiesiniai blokiniai kodai
7.3.5. Hemingo kodas
7.3.6. Cikliniai kodai
7.3.7. BCH kodai
7.4. Linijos kodai skaitmeniniam signalui perduoti
7.4.1. Signalo kodavimas linijos kodais
7.4.2. Linijos kodu koduoto signalo spektro tankis
Savikontrolės klausimai
8. ANALOGINIŲ SIGNALŲ MODULIACIJA
8.1. Analoginio signalo amplitudės moduliacija
8.2. Analoginio signalo kampinė moduliacija
8.2.1. Dažnio moduliacija
8.2.2. Fazės moduliacija
8.3. Analoginio signalo impulsinė moduliacija
8.4. Signalų moduliatorius
Savikontrolės klausimai
9. SKAITMENINIŲ SIGNALŲ MODULIACIJA
9.1. Skaitmeniniai signalai
9.1.1. Simbolių ir bitų sparta, dažnių juostos plotis
9.1.2. Dvilygiai ir daugialygiai skaitmeniniai signalai
9.2. Skaitmeninė moduliacija
9.3. Dvilygė skaitmeninė moduliacija
9.3.1. Nešlio fazės moduliacija BPSK
9.4. Daugialygė skaitmeninė moduliacija
9.4.1. Nešlio fazės moduliacija QPSK
9.4.2. Kvadratūrinė amplitudės moduliacija QAM
Savikontrolės klausimai
10. RYŠIO LINIJOS IR JŲ MODELIAI
10.1. Bendrasis ryšio linijos modelis
10.2. Laidinės ryšio linijos
10.3. Optinės ryšio linijos
10.4. Radijo ryšio linijos
Savikontrolės klausimai
11. RYŠIO KANALAI IR JŲ MODELIAI
11.1. Idealaus kanalo modelis
11.1.1. Betriukšmio kanalo pralaidumas
11.2. Ribotos dažnių juostos kanalo modelis
11.3. Triukšmingo Gauso kanalo modelis
11.3.1. Triukšmingo kanalo pralaidumas
11.3.2. Signalo tūris ir kanalo talpa
11.4. Radijo kanalų modeliai
11.4.1. Laisvosios erdvės radijo kanalas
11.4.2. Daugiakrypčio sklidimo radijo kanalas
11.4.3. Koherentiškumo juosta ir laikas
11.4.4. Empiriniai radijo bangų sklidimo modeliai
11.4.5. Fizikiniai radijo bangų sklidimo modeliai
11.5. Tikimybiniai kanalų modeliai
11.5.1. Bayeso formulė
11.5.2. Diskrečiojo kanalo tikimybinis modelis
11.5.3. Triukšmingo Gauso kanalo tikimybinis modelis
Savikontrolės klausimai
12. RYŠIO LINIJŲ BENDRO NAUDOJIMO BŪDAI
12.1. Dažnių juostos dalijimo būdai
12.1.1. Dažninis kanalų multipleksavimas FDM
12.1.2. Kvadratūrinis multipleksavimas QM
12.2. Ortogonalusis dažninis multipleksavimas OFDM
12.3. Laikinis kanalų multipleksavimas TDM
12.4. Kombinuotasis kanalų multipleksavimas FDM-TDM
12.5. Kodinis kanalų multipleksavimas CDM
12.5.1. Tiesioginis spektro plėtimas
12.5.2. Spektro plėtimo pseudotriukšmo sekos
12.5.3. CDMA sistema
Savikontrolės klausimai
13. SIGNALŲ PRIĖMIMAS
13.1. Nekoherentiniai imtuvai
13.1.1. Suderintojo radijo dažnio imtuvas
13.1.2. Superheterodininis imtuvas
13.2. Signalų detektavimas ir demoduliavimas
13.2.1. Gaubtinės detektorius
13.2.2. Sandaugos detektorius
13.2.3. Dažnio detektorius
13.2.4. Fazės detektorius
13.3. Optimalus signalų priėmimas ir apdorojimas
13.3.1. Suderintieji filtrai
13.3.2. Priimamo signalo klaidų tikimybė
13.3.3. Statistinių sprendimų teorijos pagrindai
13.3.4. Triukšmingo Gauso kanalo optimalaus imtuvo algoritmas
Savikontrolės klausimai
LITERATŪRA
PRIEDAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.