Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
VERSLO APLINKA LIETUVOJE IR UKRAINOJE: SEKTORINĖ ANALIZĖ
INFORMACIJA APIE AUTORIUS
TURINYS
ĮVADAS
1 SKYRIUS. EUROPOS SĄJUNGOS BENDRŲJŲ POLITIKŲ ĮTAKA EKONOMINIAM AUGIMUI
ĮVADAS
1.1. RINKOS STRUKTŪROS ANALIZĖ PRAMONĖS EKONOMIKOJE
1.1.1. PRAMONĖS EKONOMIKOS OBJEKTAS IR RINKOS STRUKTŪRINĖ ANALIZĖ
1.1.2. METODOLOGINIS PRAMONĖS EKONOMIKOS PAGRINDAS
1.1.3. EKONOMINĖS POLITIKOS VAIDMUO SKIRTINGŲ RINKOS STRUKTŪRŲ SĄLYGOMIS
1.1.3.1. Europos Sąjungos pramonės politikos tikslai ir raida
1.1.3.2. Pramonės konkurencingumas
1.1.4. KONKURENCIJOS POLITIKA
1.1.5. MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS POLITIKA
1.2. RINKOS STRUKTŪROS – ĮMONĖS ELGSENOS – VEIKLOS RODIKLIŲ SĄVEIKOS PARADIGMA KAIP PRAMONĖS ŠAKŲ ANALIZĖS MODELIS
1.2.1. PRAMONĖS ŠAKOS STRUKTŪROS ANALIZĖ – ESMINĖ SER PARADIGMOS KOMPONENTĖ
1.2.1.1. Pramonės šakos koncentracijos matavimas
1.2.1.1.1. Pramonės šakos koncentracijos matavimo indeksai
1.2.1.1.2. Koncentracijos matavimo indekso pasirinkimas ir taikymas
1.2.1.2. Kitos pramonės šakos struktūrinės charakteristikos
1.2.2. ĮMONĖS ELGSENA KAIP RINKOS STRUKTŪROS FUNKCIJA
1.2.3. ĮMONĖS VEIKLOS RODIKLIAI
IŠVADOS
LITERATŪRA
2 SKYRIUS. REGIONINĖ POLITIKA IR VERSLININKYSTĖS PLĖTRA
ĮVADAS
2.1. REGIONO SAMPRATA IR REGIONŲ ĮVAIROVĖ EUROPOS SĄJUNGOJE
2.2. EUROPOS SĄJUNGOS REGIONINĖS POLITIKOS SAMPRATA
2.3. EUROPOS SĄJUNGOS REGIONINĖS POLITIKОS ĮTAKA LIETUVOS ŪKIUI IR VERSLININKYSTEI
2.3.1. REGIONINĖS POLITIKOS ĮTAKOS VERTINIMO METODIKA
2.3.2. REGIONŲ SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS PLĖTROS SKIRTUMŲ LIETUVOJE BEI EUROPOS SĄJUNGOJE ANALIZĖ
2.3.3. EUROPOS SĄJUNGOS REGIONINĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO EIGA
2.3.4. EUROPOS SĄJUNGOS REGIONINĖS POLITIKOS LIETUVOJE ĮGYVENDINIMO RODIKLIŲ ANALIZĖ
2.3.5. REGIONINĖS POLITIKOS IR LIETUVOS ŪKIO BEI VERSLININKYSTĖS PLĖTROS TARPUSAVIO SĄVEIKOS ĮVERTINIMAS
2.3.6. REKOMENDACIJOS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REGIONINĖS POLITIKOS ĮTAKOS LIETUVOS IŠSIVYSTYMO SKIRTUMŲ RAIDAI DIDINIMO
2.4. VERSLO PLĖTRA IR REGIONŲ KONKURENCINGUMAS
2.4.1. VERSLO PLĖTRA IR REGIONŲ KONKURENCINGUMAS: SAMPRATA IR TARPUSAVIO RYŠYS
2.4.2. REGIONŲ KONKURENCINGUMO VEIKSNIŲ ĮVAIROVĖ
2.4.3. PAGRINDINIAI REGIONŲ KONKURENCINGUMO VEIKSNIAI
2.4.4. LIETUVOS REGIONŲ KONKURENCINGUMO VEIKSNIŲ VERTINIMAS
IŠVADOS
LITERATŪRA
3 SKYRIUS. EKSPORTO KAINODAROS STRATEGIJOS VAIDMUO DIDINANT VERSLO KONKURENCINGUMĄ
ĮVADAS
3.1. EKSPORTO KAINODAROS STRATEGIJOS KONCEPCIJA
3.1.1. EKSPORTO KAINODAROS STRATEGIJOS SAMPRATA
3.1.2. EKSPORTO KAINODAROS STRATEGIJOS APLINKOS JĖGOS
3.1.2.1. Makroaplinkos veiksnių vertinimas eksporto kainodaros strategijos formavimo požiūriu
3.1.2.2. Pramonės rinkos aplinkos veiksnių poveikio eksporto kainodaros strategijai vertinimas
3.1.2.3. Vidinės aplinkos įtakos eksporto kainodaros strategijai veiksniai
3.1.2.3.1. Įmonės veiksnių poveikio eksporto kainodaros strategijai vertinimas
3.1.2.3.2. Produkto veiksnių poveikio eksporto kainodaros strategijai vertinimas
3.1.3. EKSPORTO KAINOS SKAIČIAVIMO METODAI, JŲ PARINKIMO KRITERIJAI
3.1.4. EKSPORTO KAINODAROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO REZULTATŲ VERTINIMAS
3.2. EKSPORTO KAINODAROS STRATEGIJOS MODELIO STRUKTŪRA
3.2.1. KAINODAROS MODELIŲ STRUKTŪROS IR JŲ ELEMENTAI
3.2.2. EKSPORTO KAINODAROS MODELIŲ STRUKTŪROS IR JŲ ELEMENTAI
3.2.3. EKSPORTO KAINODAROS STRATEGIJOS MODELIO STRUKTŪRINĖS DALYS IR JŲ SĄVEIKA
3.3. LIETUVOS EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ KAINODAROS STRATEGIJA
3.3.1. LIETUVOS EKSPORTUOJANČIŲ ĮMONIŲ KAINODAROS STRATEGIJA – MODELIO TYRIMO OBJEKTAS
3.3.2. EKSPORTO KAINODAROS STRATEGIJOS MODELIO TYRIMŲ METODIKA
3.3.3. EKSPORTO KAINODAROS STRATEGIJOS MODELIO EMPIRINIO TAIKYMO REZULTATAI
3.3.4. EKSPORTO KAINODAROS STRATEGIJOS MODELIO ADAPTAVIMAS ĮMONĖJE
IŠVADOS
LITERATŪRA
4 SKYRIUS. LIETUVOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARPTAUTINĖS PREKYBOS PLĖTROS REGIONINĖS YPATYBĖS
ĮVADAS
4.1. LIETUVOS ATSKIRŲ REGIONŲ SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS VYSTYMOSI ĮVERTINIMO METODIKA
4.2. LIETUVOS REGIONŲ SMULKIŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS BŪKLĖS ANALIZĖ
4.3. VERSLININKŲ POŽIŪRIO Į LIETUVOS REGIONŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS PLĖTRĄ TYRIMAS
4.4. LIETUVOS REGIONŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS SĄLYGŲ GERINIMO PRIEMONIŲ VERTINIMAS
IŠVADOS
LITERATŪRA
5 SKYRIUS. EKONOMINIŲ INTERESŲ GRUPIŲ ĮTAKA VERSLO APLINKAI LIETUVOJE
ĮVADAS
5.1. EKONOMINĖS INTERESŲ GRUPĖS SAMPRATA
5.2. EKONOMINIŲ INTERESŲ GRUPIŲ ĮTAKA VERSLO APLINKAI EUROPOS SĄJUNGOJE
5.2.1. PAGRINDINĖS EKONOMINIŲ INTERESŲ GRUPIŲ FORMAVIMOSI IR VEIKLOS TEORIJOS
5.2.2. KOLEKTYVINĘ ELGSENĄ TIRIANČIOS MOKSLO SRITYS
5.3. EKONOMINIŲ INTERESŲ GRUPIŲ VEIKLOS EFEKTYVUMAS SĄNAUDŲ IR NAUDOS ASPEKTU
5.3.1. EKONOMINĖS INTERESŲ GRUPĖS TEIKIAMAS KOLEKTYVINIS PRODUKTAS
5.3.2. EKONOMINIŲ INTERESŲ GRUPIŲ TEIKIAMAS SELEKTYVAUS SKATINIMO PRODUKTAS
5.3.3. GAUNAMOS NAUDOS, DALYVAUJANT EKONOMINĖS INTERESŲ GRUPĖS VEIKLOJE, VERTINIMAS
5.3.4. KOLEKTYVINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
5.4. EKONOMINIŲ INTERESŲ GRUPIŲ VEIKLOS MODELIAVIMAS LIETUVOJE
IŠVADOS
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.