Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
I. Elektros įrenginių izoliacija
1.1. Elektros oro linijų izoliacija
1.2. Kabelių izoliacija
1.2.1. Kabelių izoliacijos elektrinis atsparumas
1.2.2. Kabelių izoliacijos šiluminis atsparumas
1.3. Transformatorių izoliacija
1.4. Elektros mašinų izoliacija
I skyriaus klausimai diskusijoms ir savarankiškam darbui
II. Izoliacinių medžiagų bendrosios savybės
2.1. Trumpos žinios
2.1.1. Reikalavimai dielektrikų elektriniam atsparumui
2.1.2. Reikalavimai mechaniniam atsparumui
2.1.3. Atsparumas temperatūrai
2.1.4. Reikalavimai fizikiniams ir cheminiams poveikiams
2.2. Dielektrikų šilumos laidumas
2.3. Dielektrikų šiluminės deformacijos
2.4. Dielektrikų radiacinės savybės
2.5. Nepoliniai ir poliniai dielektrikai
2.5.1. Bendros žinios
2.5.2. Svarbiausi izoliacinių medžiagų savybių skirtumai
2.6. Dielektrinės skvarbos priklausomumas nuo įvairių veiksnių
2.7. Dielektriniai nuostoliai
2.7.1. Bendros žinios
2.7.2. Dielektrinių nuostolių kampo tgδ priklausomumas nuo įvairių veiksnių
II skyriaus klausimai diskusijoms ir savarankiškam darbui
III. Elektriniai laukai elektros įrenginiuose ir jų įtaka izoliacijai
3.1. Bendros žinios
3.2. Elektriniai laukai vienalytėje aplinkoje
3.2.1. Elektrinių laukų klasifikavimas
3.2.2. Bendrieji laukų nustatymo principai
3.2.3. Elektriniai laukai kondensatoriuose
3.2.4. Laidūs intarpai elektriniuose laukuose
3.2.5. Elektriniai laukai aplink elektros oro linijų laidus. Laidų skaidymas oro linijose
3.2.6. Elektriniai laukai tarp įvairių formų elektrodų
3.3. Elektriniai laukai nevienalytėje izoliacijoje
3.3.1. Bendros žinios
3.3.2. Elektrinis laukas daugiasluoksnėje kondensatorių tipo izoliacijoje
3.4. Elektrinių laukų izoliacinėse konstrukcijose reguliavimas
3.4.1. Izoliacijos gradavimas
3.4.2. Reguliavimas panaudojant kondensatoriaus plokštes
3.4.3. Reguliavimas padengiant puslaidininkinėmis medžiagomis
III skyriaus klausimai diskusijoms ir savarankiškam darbui
IV. Elektros irenginių vidinė izoliacija
4.1. Bendrosios žinios
4.1.1. Vidinės izoliacijos atsparumo laikinis dėl įtampos poveikio
4.1.2. Bendri vidinės izoliacijos elektrinio senėjimo dėsningumai
4.1.3. Leidžiamosios įtampos vidinei izoliacijai
4.2. Dujinės izoliacijos savybės
4.2.1. Dujų sandara ir pagrindinės jų savybės
4.2.2. Molekulių ir atomų laisvasis kelias
4.2.3. Krūvininkų judėjimas
4.3. Dujų molekulių jonizacija
4.3.1. Bendros žinios
4.3.2. Šiluminė jonizacija
4.3.3. Fotojonizacija
4.3.4. Smūginė jonizacija. Jonizacijos ir prilipimo koeficientai
4.3.5. Paviršinė jonizacija (elektronų emisija)
4.3.6. Krūvininkų rekombinacija
4.3.7. Plazma
4.4. Išlydžiai dujose
4.4.1. Bendros žinios
4.4.2. Elektronų griūtis
4.4.3. Dujų išlydis tolygiame elektriniame lauke
4.4.4. Savaiminis išlydis netolygiame elektriniame lauke
4.4.5. Voltsekundinės charakteristikos
4.4.6. Užtvaros kibirkščių tarpeliuose
4.4.7. Dujos, atsparios išlydžiams
4.4.8. Išlydžiai vakuume
4.5. Skystų izoliacinių medžiagų savybės
4.5.1. Fizikinės ir cheminės savybės
4.5.2. Skystųjų dielektrikų elektrinis laidumas
4.5.3. Skystųjų dielektrikų pramušimas
4.5.4. Sintetiniai izoliaciniai skysčiai
4.5.5. Izoliacinių skysčių paruošimas
4.6. Kietos izoliacinės medžiagos
4.6.1. Kietų izoliacinių medžiagų pavidalai
4.6.2. Kietųjų dielektrikų elektrinis laidumas
4.6.3. Nuostoliai kietuosiuose dielektrikuose
4.6.4. Kietųjų dielektrikų pramušimas
4.7. Kombinuotieji dielektrikai
4.7.1. Įmirkyta sluoksninė izoliacija
4.7.2. Popieriaus-alyvos izoliacija
4.7.3. Izoliacija sudaryta iš popieriaus–sintetinės plėvelės–sintetinio skysčio
4.7.4. Sluoksniniai elektros izoliuojamieji plastikai
4.8. Izoliacinių medžiagų ir elektros įrenginių elektrinių charakteristikų nustatymas
4.8.1. Bendros žinios
4.8.2. Elektrinės varžos nustatymas
4.8.3. Izoliacinių medžiagų dielektrinės skvarbos ε ir dielektrinių nuostolių kampo tangento tgδ nustatymas esant 50 Hz dažnio įtampai
4.8.4. Elektrinio atsparumo nustatymas
IV skyriaus klausimai diskusijoms ir savarankiškam darbui
V. Elektros įrenginių išorinės izoliacijos elektrinis atsparumas
5.1. Išorinės izoliacijos bendra charakteristika
5.2. Oro tarpų elektrinis atsparumas
5.2.1. Elektrinio atsparumo statistinės charakteristikos
5.2.2. Išlydžiai oro tarpuose
5.2.3. Išlydžio įtampos ilguose oro tarpuose
5.2.4. Išlydžiai oro tarpe dėl impulsinių įtampų
5.3. Išlydžiai išilgai izoliatoriaus paviršiaus
5.3.1. Izoliatorių paviršių užteršimas ir sudrėkimas. Paviršiaus varža
5.3.2. Išlydis sausu izoliatoriaus paviršiumi
5.3.3. Išlydžiai, susidarantys drėgname izoliatoriaus paviršiuje dėl ilgalaikės kintamosios įtampos
5.3.4. Išlydžiai, susidarantys drėgname izoliatoriaus paviršiuje dėl impulsinės įtampos
5.3.5. Polimerinės izoliacijos atsparumas elektros lanko išlydžių poveikiams
5.4. Vainikiniai išlydžiai elektros perdavimo oro linijose
5.5. Aukštosios įtampos elektros įrenginių izoliacinių konstrukcijų ekranavimas
5.5.1. Ekranų paskirtis
5.5.2. Įtampos reguliavimas oro linijų girliandose
V skyriaus klausimai diskusijoms ir savarankiškam darbui
VI. Žaibo (atmosferiniai) viršįtampiai
6.1. Bendros žinios
6.1.1. Žaibo išlydžio susidarymas
6.1.2. Žaibo parametrai ir charakteristikos
6.1.3. Žaibo padariniai
6.1.4. Žaibo elektromagnetiniai laukai
6.1.5. Žaibo elektromagnetinių bangų sklidimas
6.1.6. Žaibo impulsinės bangos sklidimas linijomis
6.2. Žaibo viršįtampiai oro linijose
6.2.1. Indukuotieji viršįtampiai susidarius išlydžiui arti oro linijos
6.2.2. Indukuotieji viršįtampiai oro linijose, susidarius išlydžiui debesyse
6.2.3. Tolimo žaibo išlydžių poveikis oro linijoms
6.3. Žaibo išlydžių poveikis požeminėms kabelių linijoms
6.4. Žaibo sukelti viršįtampiai statiniuose ir oro linijų atramose
6.4.1. Statinys be atotampų
6.4.2. Prie statinio prijungtos atotampos
6.5. Išorinė apsauga nuo žaibo
6.5.1. Bendros žinios
6.5.2. Pastatų ir statinių klasifikacija apsaugos nuo žaibo požiūriu
6.6. Statinių apsauga nuo tiesioginio žaibo poveikio
6.6.1. Stiebinių žaibolaidžių apsaugos zonos
6.6.2. Lyninių žaibolaidžių apsaugos zonos
6.6.3. Aktyvioji apsauga nuo žaibo
6.7. Apsaugos nuo žaibo sistemų įžeminimas
6.7.1. Bendros žinios
6.7.2. Įžeminimo varža
6.7.3. Pavojinga įtampa, susidariusi žemėje tiesiogiai pataikius žaibui į žaibolaidį
VI skyriaus klausimai diskusijoms ir savarankiškam darbui
VII. Vidiniai viršįtampiai elektros energetikos sistemoje ir apsauga nuo jų
7.1. Bendroji vidinių viršįtampių charakteristika
7.2. Viršįtampiai įjungiant ar atjungiant elektros sistemos elementus
7.2.1. Viršįtampiai įjungiant liniją
7.2.2. Viršįtampiai atjungiant linijos tuščiąją veiką
7.2.3. Viršįtampiai kartojant linijos jungimą po trumpalaikės pauzės
7.2.4. Viršįtampiai atjungiant silpną induktyviąją srovę
7.2.5. Viršįtampiai įjungiant liniją įžemėjusiame izoliuotos neutralės tinkle
7.3. Viršįtampiai įžemėjus vienai fazei izoliuotos neutralės tinkle
7.3.1. Viršįtampių procesai įžemėjus vienai fazei
7.3.2. Viršįtampių procesai dėl kartotinio lanko užsidegimo įžemėjimo vietoje
7.3.3. Viršįtampių procesai tinklo neutralėje įjungus kompensacinę ritę
7.4. Rezonansiniai viršįtampiai
7.4.1. Viršįtampiai ilgose linijose
7.4.2. Ferorezonansiniai viršįtampiai linijose
7.4.3. Ferorezonansiniai viršįtampiai izoliuotos neutralės tinkle
7.5. Viršįtampiai transformatoriaus apvijose
7.6. Apsaugos nuo viršįtampių priemonės
7.6.1. Ventiliniai iškrovikliai
7.6.2. Viršįtampių ribotuvai
7.7. Elektros įrenginių apsauga nuo viršįtampių
7.8. Apsaugos nuo viršįtampių priemonių stabilumo charakteristika
VII skyriaus klausimai diskusijoms ir savarankiškam darbui
VIII. Elektros įrenginių izoliacijos ir apsaugos nuo viršįtampių priemonių suderinimas
8.1. Izoliacijos ir apsaugos nuo viršįtampių priemonių suderinimo principai
8.2. Izoliacijos atsparumo suderinimas su bandomosiomis įtampomis
8.2.1. Izoliacijos tikrinimas bandomosiomis įtampomis
8.2.2. Elektrinio išlydžio tikimybė
8.2.3. Iškrovikliu apsaugotos izoliacijos patikimumas
8.2.4. Viršįtampių ribotuvu apsaugotos izoliacijos patikimumas
8.3. Transformatorių pastočių elektros įrenginių izoliacijos suderinimas
8.3.1. Transformatorių pastočių izoliacijos suderinimas žaibo viršįtampiams
8.3.2. Transformatorių pastočių iki 35 kV įtampos izoliacijos suderinimas
8.3.3. 110 ir 330 kV įtampos pastočių izoliacijos suderinimas
VIII skyriaus klausimai diskusijoms ir savarankiškam darbui
Literatūra
Priedas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.