Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
ĮVADAS
1. SROVĖS SISTEMOS NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS GRANDINIŲ TEORIJA
1.1. SROVĖS SISTEMOS NUOLATINĖS SROVĖS SĄVOKOS
1.2. SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINIŲ DĖSNIAI
1.2.1. Omo dėsnio interpretavimas
1.2.2. Kirchhofo dėsnių interpretavimas
1.3. SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINIŲ DARBO REŽIMAI
1.4. SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINĖS ELEMENTŲ JUNGIMAS
1.4.1. Nuoseklusis pasyviųjų elektros grandinės elementų jungimas
1.4.2. Lygiagretusis pasyviųjų elektros grandinės elementų jungimas
1.4.3. Nuoseklusis aktyviųjų elektros grandinės elementų jungimas
1.4.4. Lygiagretusis aktyviųjų elektros grandinės elementų jungimas
1.5. SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINIŲ BŪSENOS TYRIMAS
1.5.1. Elektros grandinės srovės stiprio ir įtampos reguliavimas
1.5.2. Srovės ir įtampos šaltinių kompleksinio veikimo elektros grandinės
1.6. PEREINAMIEJI PROCESAI SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINĖSE
1.6.1. Procesai R – C elektros grandinėse
1.6.2. Procesai R – L elektros grandinėse
2. SROVĖS SISTEMOS KINTAMOSIOS SROVĖS ELEKTROS GRANDINIŲ TEORIJA
2.1. VIENFAZĖS KINTAMOSIOS SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINĖS
2.1.1. Aktyviajame R elemente vykstantys procesai
2.1.2. Reaktyviajame L apkrovos elemente vykstantys procesai
2.1.3. Reaktyviajame C elemente vykstantys procesai
2.1.4. Nuoseklusis elementų R – L – C jungimas srovės sistemos elektros grandinėje
2.1.5. Įtampų rezonansas srovės sistemos elektros grandinėje
2.1.6. Lygiagretusis R - L – C šakų jungimas srovės sistemos elektros grandinėje
2.1.7. Srovių rezonansas srovės sistemos elektros grandinėje
2.1.8. Kintamosios srovės ir įtampos šaltinių kompleksinio veikimo elektros grandinės
2.1.8.1. Pateiktos teorijos praktinio pritaikymo pavyzdys
2.1.9. Galios koeficiento cos φ problemų, srovės sistemos elektros grandinėse, sprendimas
2.1.10. Galios koeficiento kompensavimo praktinės schemos
2.2. TRIFAZĖS KINTAMOSIOS SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINĖS
2.2.1. Žvaigždinis srovės šaltinių jungimas trifazėje elektros grandinėje
2.2.2. Trikampis srovės šaltinių jungimas trifazėje elektros grandinėje
2.2.3. Žvaigždinis apkrovų jungimas trifazėje srovės sistemos grandinėje
2.2.4. Trikampis apkrovų jungimas trifazėje srovės sistemos grandinėje
2.2.5. Srovės ir įtampos šaltinių kompleksinio veikimo trifazė elektros grandinė
3. ELEKTROS MAŠINOS IR APARATAI SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINĖSE
3.1. NUOSEKLIOJO ŽADINIMO NUOLATINĖS SROVĖS VARIKLIS SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINĖJE
3.2. NUOLATINĖS SROVĖS MIŠRIOJO ŽADINIMO VARIKLIS SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINĖJE
3.3. ASINCHRONINIS VARIKLIS SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINĖJE
3.4. KINTAMOSIOS SROVĖS SISTEMOS GALIOS TRANSFORMATORIUOSE VYKSTANTYS PROCESAI
3.4.1. Srovės sistemos galios transformatoriaus teorija
3.4.2. Srovės sistemos galios transformatoriaus nuostoliai ir naudingumo koeficientas
3.4.3. Srovės sistemos transformatoriaus praktinio bandymo metodai
3.4.4. Srovės sistemos transformatoriaus apkrovos charakteristikos
3.4.5. Srovės sistemos transformatoriaus preliminaraus praktinio apskaičiavimo pavyzdys
3.5. NUOLATINĖS SROVĖS SISTEMOS TRANSFORMATORIUOSE VYKSTANTYS PROCESAI
3.5.1. Nuolatinės srovės sistemos transformatoriaus teorija
3.5.2. NST imitacinis matematinis modelis
3.5.3. NST imitacinio matematinio modeliavimo pavyzdys
4. PUSLAIDININKINIAI GALIOS ELEMENTAI SROVĖS SISTEMOS ELEKTROS GRANDINĖSE
4.1. PUSLAIDININKINIŲ DIODŲ ELEKTROS GRANDINIŲ SAVYBĖS IR CHARAKTERISTIKOS
4.1.1. Nuolatinės srovės grandinės
4.1.2. Srovės ir įtampos sistemų su diodais elektros grandinių savybės
4.1.3. Kintamosios srovės lyginimo elektros grandinės
4.2. TIRISTORINIŲ ELEKTROS GRANDINIŲ SAVYBĖS IR CHARAKTERISTIKOS
4.2.1. Nuolatinės srovės grandinės
4.2.2. Kintamosios srovės grandinės
4.3. TRANZISTORINIŲ ELEKTROS GRANDINIŲ SAVYBĖS IR CHARAKTERISTIKOS
4.3.1. Nuolatinės srovės grandinės
5. SROVĖS SISTEMOS GALIOS ŠALTINIAI
5.1. REZONANSINIO INVERTERIO – SISTEMOS KEITIKLIO TEORIJA
5.1.1. Tyrimo rezultatų pritaikymo praktinis pavyzdys
5.1.2. ISK praktinio taikymo pavyzdys
5.2. KOMPOZICINIS FAZINIO-VEKTORINIO VALDYMO INVERTERIS – SISTEMOS KEITIKLIS
5.3. BRANDUOLINIO KURO ATLIEKŲ γ SPINDULIUOTĖS NUOLATINĖS SROVĖS SISTEMOS REAKTORIUS
5.3.1. BKγR praktinio taikymo pavyzdys
5.4. FOTOELEKTRINIS KEITIKLIS
5.4.1. FK praktinio taikymo pavyzdys
6. PRIEDAI
6.1. TEORIJOS PAGRINDŲ KŪRIMAS IR PLĖTOJIMAS
6.1.1. Publikuoti leidiniai ir darbai
6.1.2. Rengiami publikuoti darbai ir leidiniai
6.2. SUKURTŲ ENERGIJOS KONVERSIJOS SISTEMŲ INOVATYVUMAS
6.3. INOVATYVŪS TECHNINIAI PROJEKTAI IR ORIGINALŪS ĮRENGINIAI
IŠVADOS
SUTARTINIAI ŽYMENYS
INFORMACIJOS ŠALTINIAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.