Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
SIMBOLIAI IR SANTRUMPOS
PRATARMĖ
ĮVADAS
1. Analcimas gamtoje, struktūra ir savybės
1.1. Giminingų gamtinių mineralų: analcimo ir leucito susidarymas bei jų virsmai gamtinėse uolienose
1.2. Analcimų struktūra ir morfologija
1.3. Analcimų cheminė sudėtis
1.4. Analcimų fizikinės savybės
1.5. Skirtingos kilmės analcimų būdingos savybės
2. Leucitas gamtoje, jo struktūra ir savybės
2.1. Gamtinis leucitas, jo susidarymas uolienose
2.2. Leucito struktūra ir morfologija
2.3. Leucito ir aliumosilikatų struktūros tyrimai tvarkos–netvarkos (OD) metodu
2.3.1. Isingo modelis
2.3.2. Konfigūracinė energija ir dalelių porų tikimybės pasiskirstymas
2.3.3. Konfigūracinė entropija
2.3.4. Bendras gardelės entropijos išskaidymas į klasterių sekas
2.3.5. Aliumosilikatų entropijos formulės
2.3.6. Gardelės entropijos skaičiavimo iš bazinių klasterių entropijų principai
2.3.7. CVM modelio taikymas tvarkos–netvarkos (OD) virsmams nustatyti feldšpato gardelėje
2.4. Leucitų cheminė sudėtis
2.5. Leucitų fizikinės ir optinės savybės
3. Analcimo sintezė
3.1. Analcimo ir kitų ceolitų sintezė iš organinių junginių zolių ir gelių metodu
3.2. Analcimo susidarymas iš gamtinių uolienų
3.3. Analcimo sintezė iš pramonės atliekų
3.4. Analcimo sintezė iš neorganinių junginių
3.4.1. Analcimo sintezei naudojamo aliuminio turinčio komponento atmainos ir jų cheminis aktyvumas
3.4.2. γ-Al2O3 susidarymo sąlygų įtaka kristalitų dydžiui
3.4.3. Analcimo sintezei naudotos medžiagos ir tyrimų metodika
3.4.4. Tetragoninės singonijos analcimo sintezė
3.4.5. Kubinės kristalografinės sistemos analcimo sintezės, naudojant γ-Al2O3, termodinaminiai skaičiavimai
3.4.6. γ-Al2O3 reaktyvumo įtaka kubinės singonijos analcimo sintezei
4. Sintetinių analcimų savybės
4.1. Tyrimų metodika
4.2. Kubinės ir tetragoninės singonijų analcimų savybės
4.2.1. Kubinės ir tetragoninės singonijų analcimų savitasis paviršius
4.2.2. Kubinės ir tetragoninės singonijų analcimų dalelių dydis ir jų pasiskirstymas
5. Skirtingų kristalografinių sistemų analcimų stabilumas skirtingo valentingumo jonų turinčiuose tirpaluose hidroterminėmis sąlygomis
5.1. Kubinės kristalografinės sistemos analcimo stabilumas Li+, Mg2+, Sr2+ ir Fe3+ jonų turinčiuose tirpaluose
5.2. Tetragoninės kristalografinės sistemos analcimo stabilumas Li+, Mg2+, Sr2+ ir Fe3+ jonų turinčiuose tirpaluose
6. Analcimo naudojimas
6.1. Ceolitinės struktūros mineralų naudojimo sritys
6.2. Gamtinio ir sintetinio analcimo naudojimo sritys
6.2.1. Sintetinių analcimų sorbcijos tyrimų metodika
6.2.2. Skirtingų kristalografinių sistemų analcimų geba adsorbuoti Cu2+ jonus
6.2.3. Galimybės naudoti analcimą techninei keramikai
6.2.4. Analcimo gamybos technologinės rekomendacijos
7. Leucito sintezė
7.1. Aukštatemperatūrė leucito sintezė oksidinėse sistemose
7.2. Hidroterminė leucito sintezė jonų mainų būdu
7.2.1. Pradinio analcimo sintezė nemaišomose suspensijose
7.2.2. Pradinio analcimo sintezė maišomose suspensijose
7.2.3. Pradinio analcimo sintezės produktų IR spektrų analizė
7.2.4. Skirtingų singonijų leucito sintezė iš analcimo jonų mainų būdu
7.2.5. Leucito sintezė jonų mainų būdu žemose temperatūrose
7.2.6. Leucito IR spektrų analizė
8. Sintetinių leucitų savybės
9. Leucito naudojimo sritys
9.1. Leucito naudojimas techninėje keramikoje
9.2. Dantų porceliano dangų sintezė ir tyrimai
9.3. Leucito naudojimas kompozicinėms medžiagoms gauti
SUMMARY
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.