Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. APSKAITOS SISTEMOS SAMPRATA
1.1. APSKAITOS SISTEMOS STRUKTŪRA
1.2. APSKAITOS SISTEMŲ PROGRAMINĖ ĮRANGA
2. APSKAITOS SISTEMOS DUOMENŲ BAZĖS STRUKTŪROS PROJEKTAVIMAS
2.1. VERSLO PROCESAI IR ĮVYKIAI
2.2. APSKAITOS SISTEMOS DUOMENŲ TIPAI
2.3. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKMENOS POREIKIO NUSTATYMAS
2.3.1. Įvykiai ir operacijų duomenys
2.3.2. Įvykiai ir pirminiai duomenys
2.4. APSKAITOS SISTEMOS LENTELIŲ IR JŲ TARPUSAVIO RYŠIŲ DIAGRAMŲ KŪRIMAS
2.5. APSKAITOS SISTEMOS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMO PAVYZDYS
2.5.1. UAB „Traškučiai“ žodinis aprašymas
2.5.2. Verslo proceso įvykių išskyrimas
2.5.3. Pirminių ir operacijų duomenų laikmenų poreikio nustatymas
2.5.4. Lentelių ir ryšių diagramos sudarymas
2.5.5. Ryšių tipų nustatymas
2.5.6. Diagramos papildymas atributais
2.5.7. Lentelių atributų apibrėžimas
2.5.8. Duomenų užpildymas duomenimis
2.5.9. Apskaitos sistemos duomenų bazės lentelių kūrimas MS Access priemonėmis
3. APSKAITOS SISTEMOS DUOMENŲ ĮVEDIMO FORMŲ KŪRIMAS
3.1. DUOMENŲ ĮVEDIMO FORMŲ REIKALINGUMAS
3.2. ĮVYKIŲ ANALIZĖ IR FORMOS
3.3. FORMOS PROJEKTAVIMO MODELIS
3.4. UAB „TRAŠKUČIAI“ PARDAVIMO CIKLO DUOMENŲ ĮVEDIMO FORMŲ KŪRIMAS
3.4.1. Formų poreikio aprašymas
3.4.2. Vieno įrašo forma
3.4.3. Lentelės tipo forma
3.4.4. Daugialentelinė forma
3.5. DUOMENŲ ĮVEDIMO FORMŲ TOBULINIMAS
3.5.1. Lauko tapimas neaktyviu lauku
3.5.2. Kelių laukų sujungimas
3.5.3. Naujo lauko sukūrimas
3.5.4. Išsiskleidžiamojo sąrašo įdėjimas
3.5.5. Kortelės tipo formos kūrimas
4. APSKAITOS INFORMACINĖSE SISTEMOSE NAUDOJAMOS UŽKLAUSOS
4.1. UŽKLAUSOS STRUKTŪRA
4.2. UŽKLAUSOMS UŽRAŠYTI NAUDOJAMOS KALBOS
4.2.1. Pagrindinės reliacinės algebros operacijos
4.2.2. SQL struktūra ir pagrindiniai operatoriai
4.2.3. QBE kalba
4.3. UŽKLAUSŲ PAVYZDŽIAI
4.3.1. Operatorius SELECT
4.3.2. Operatorius PROJECT
4.3.3. Operatorius JOIN (vidinis jungimas)
4.3.4. Operatorius JOIN (kairės pusės išorinis jungimas)
4.3.5. Matematinis palyginimo operatorius
4.3.6. Simbolinio atributo matematinis palyginimo operatorius
4.3.7. Loginis operatorius AND
4.3.8. Loginis operatorius OR
4.3.9. Specialusis operatorius BETWEEN
4.3.10. Horizontalieji skaičiavimai
4.4. SPECIALIOSIOS PASKIRTIES UŽKLAUSOS
4.4.1. Užklausa pasikartojantiems įrašams rasti (Find Duplicates Query)
4.4.2. Pavaldžių įrašų paieška (Find Unmatched Query)
4.4.3. Kryžminė užklausa (Crosstab Query)
4.4.4. Lentelės sukūrimo užklausa (Make-table)
4.4.5. Duomenų pakeitimo užklausa (Update)
5. ATASKAITOS
5.1. ATASKAITŲ TIPAI
5.1.1. Įvykių ataskaitos
5.1.2. Žinyno tipo ataskaita
5.1.3. Būsenos ataskaitos
5.2. ATASKAITOS STRUKTŪRA
5.3. ATASKAITŲ PAVYZDŽIAI
6. MENIU KŪRIMAS
6.1. MENIU JUOSTOS IR KOMANDŲ KŪRIMAS
6.2. NAVIGACIJOS MENIU
6.3. DARBO SU ĮRAŠAIS MENIU
6.4. PAGRINDINIS MENIU
6.5. DUOMENŲ BAZĖS STARTO FORMOS PROJEKTAVIMAS
7. APSKAITOS INFORMACIJOS SISTEMOS MODELIS
7.1. PIRKIMŲ CIKLAS
7.2. PARDAVIMŲ CIKLAS
8. DEMONSTRACINĖS ĮMONĖS PIRKIMŲ APSKAITA
8.1. ĮMONĖS VEIKLOS APRAŠYMAS
8.2. PIRKIMŲ CIKLO MODELIS
8.3. UŽKLAUSŲ PROJEKTAVIMAS PIRKIMŲ MODULIUI
8.3.1. Atsargų užklausos
8.3.2. Įvykių užklausos
8.3.3. Agentų užklausos
8.3.4. Dvilypio ryšio užklausos
8.3.5. Ryšio „Atsargų srautas“ užklausos
8.3.6. Ryšio „Įvykdymas“ užklausos
8.3.7. Ryšio „Pasiūlymas“ užklausos
8.3.8. Ryšio „Užsakymas“ užklausos
8.3.9. Ryšio „Dalyvavimas“ užklausos
8.3.10. Daugialypio ryšio užklausos pirkimo procese
8.4. PIRKIMŲ APSKAITOS DUOMENŲ ĮVEDIMO FORMOS
8.5. PIRKIMŲ PROCESŲ VYKDYMO ATASKAITOS
8.6. FORMOS, SKIRTOS PIRKIMO UŽKLAUSŲ REZULTATAMS PERŽIŪRĖTI
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.