Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
SANTRUMPOS
ĮVADAS
1. ELEKTRINĖS PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SISTEMOS SCHEMOS IR GENERATORIŲ PARINKIMAS
2. STRUKTŪRINĖS SCHEMOS PARINKIMAS
2.1. Blokinių elektrinių struktūrinės schemos
2.2. Elektrinių su skersiniais ryšiais struktūrinės schemos
2.3. Transformatorių pastočių struktūrinės schemos
2.4. Elektrinių ir pastočių struktūrinės schemos variantai
2.5. Galios transformatorių parinkimas
3. TRUMPOJO JUNGIMO SROVIŲ APRIBOJIMAS
3.1. Bendrosios žinios
3.2. Srovių apribojimas blokinėse elektrinėse
3.3. Srovių apribojimas generatorinės įtampos skirstyklose
3.4. Srovių apribojimas transformatorių pastotėse
4. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖS SĄNAUDOS
4.1. Didžiausių galių ir sąnaudų laiko metodas
4.2. Apkrovos grafikų metodas
4.3. Vidutinių apkrovų metodas
5. ELEKTRINIŲ IR PASTOČIŲ PAGRINDINĖS SCHEMOS
5.1. Bendrosios žinios
5.2. Elektrinės su generatorinės įtampos skirstykla schemos
5.3. Blokinių elektrinių schemos
5.4. Atominių elektrinių schemos
5.5. Hidroelektrinių schemos
5.6. Hidroakumuliacinių elektrinių schemos
5.7. Transformatorių pastočių schemos
6. ELEKTRINIŲ IR PASTOČIŲ SAVŲJŲ REIKMIŲ SCHEMOS
6.1. Bendrosios žinios
6.2. Blokinių elektrinių savųjų reikmių schemos
6.3. Elektrinių su skersiniais ryšiais savųjų reikmių schemos
6.4. Mišrių šiluminių elektrinių savųjų reikmių schemos
6.5. Atominių elektrinių savųjų reikmių schemos
6.6. Hidroelektrinių savųjų reikmių schemos
6.7. Hidroakumuliacinių elektrinių savųjų reikmių schemos
6.8. Transformatorių pastočių savųjų reikmių schemos
7. TRUMPOJO JUNGIMO SROVIŲ SKAIČIAVIMAS
7.1. Skaičiuojamoji schema ir sąlygos
7.2. Trumpojo jungimo aperiodinė ir smūginė srovės
7.3. Bet kurio momento periodinės srovės dedamosios nustatymas
8. ELEKTROS APARATŲ IR LAIDININKŲ PARINKIMAS
8.1. Parinkimo skaičiuojamosios sąlygos
8.2. Šiluminio impulso apskaičiavimas
8.3. Jungtuvų parinkimas
8.4. Reaktorių parinkimas
8.5. Matavimo transformatorių parinkimas
8.6. Standžių šynų ir izoliatorių parinkimas
8.7. Vainikinio išlydžio įvertinimas
9. ELEKTRINĖS EKONOMINĖ ANALIZĖ
9.1. Projekto kapitalinės investicijos
9.2. Projekto sąnaudos ir energijos savikaina
9.3. Projekto esamoji vertė
9.4. Projekto atsipirkimo trukmė
9.5. Projekto vidinė pelno norma
9.6. Projekto balansas
9.7. Alternatyvų finansinis palyginimas
LITERATŪRA
PRIEDAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.