Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ĮTERPTINIŲ BEVIELIO RYŠIO SISTEMŲ ANALOGINĖS POSISTEMĖS
TURINYS
ĮVADAS
1. BEVIELĖ ĮTERPTINIŲ SISTEMŲ PRIEIGA
1.1. Įvadas
1.1.1. Įterptinių sistemų komunikavimo funkcijos
1.1.2. Įterptinių sistemų komunikavimo algoritmai
1.2. Belaidės prieigos standartai (IEEE 802.x )
1.2.1. Bevielių įrenginių veikimo algoritmai
1.2.2. Bevielių įrenginių veikimą reglamentuojantys standartai
1.3. Wi-Fi (IEEE 802.11)
1.3.1. Wi-Fi Architektūra, MIMO
1.3.2. Wi-Fi sluoksniai ir protokolai
1.3.3. Wi-Fi tinklai, duomenų sauga
1.4. Bluetooth (IEEE802.15.1)
1.4.1. Bluetooth architektūra ir funkcijos
1.4.2. Bluetooth sluoksniai ir protokolai
1.4.3. Bluetooth įrenginiai, tinklai, duomenų sauga
1.5. ZigBee (IEEE 802.15.4)
1.5.1. ZigBee architektūra ir funkcijos
1.5.2. ZigBee sluoksniai ir protokolai
1.5.3. ZigBee įrenginiai, duomenų sauga
1.6. XBee (IEEE 802.15.4)
1.6.1. XBee įrenginių naudojimas, sąsajos
1.6.2. XBee įrenginių suderinamumas su Arduino
1.7. UWB (ECMA-368, ECMA-387)
1.7.1. UWB architektūra ir funkcijos
1.7.2. UWB sluoksniai ir protokolai (ECMA-387, 368)
1.7.3. UWB duomenų sauga
1.8. Savikontrolės klausimai
2. PAGRINDINIAI SIŲSTUVŲ IR IMTUVŲ PARAMETRAI
2.1. Tipiška bevielio ryšio sistemos signalų apdorojimo traktų blokinė schema
2.2. Grandinių vidinis triukšmas
2.2.1. Triukšmo šaltiniai
2.2.2. Šiluminis triukšmas
2.2.3. Šiluminio triukšmo šaltinio parametrai
2.3. Triukšmo temperatūra
2.3.1. Ekvivalentinė triukšmo šaltinių triukšmo temperatūra
2.3.2. Ekvivalentinė tiesinių keturpolių triukšmo temperatūra
2.3.3. Ekvivalentinės triukšmo temperatūros matavimas Y-faktoriaus metodu
2.4. Triukšmo koeficientas
2.4.1. Triukšmo koeficiento apibrėžimai
2.4.2. Pasyviojo keturpolio triukšmo koeficientas
2.4.3. Daugiapakopių įtaisų triukšmo koeficientas
2.4.4. Pastovių triukšmo koeficientų apskritimai
2.5. Jautris
2.5.1. Minimalus detektuotasis signalas
2.5.2. Signalo ir triukšmo santykis skaitmeninėse ryšio sistemose
2.5.3. Imtuvo jautris
2.6. Intermoduliaciniai iškraipymai
2.6.1. Analizė
2.6.2. 1 dB kompresijos taškas
2.6.3. Sankirtos taškai
2.6.4. Dinaminis ruožas
2.6.5. Papildomas maišymas
2.6.6. Kryžminė moduliacija
2.6.7. Blokavimas
2.6.8. SINAD santykis
2.7. Kiti parametrai
2.7.1. Klaidos vektoriaus dydis
2.7.2. Selektyvumas
2.7.3. Siųstuvų spektro šablonai
2.8. Savikontrolės klausimai
3. BEVIELIO RYŠIO SISTEMŲ ANTENOS
3.1. Ryšio atstumas
3.2. Antenų paskirtis ir veikimo principai
3.3. Antenų klasifikavimas, parametrai ir charakteristikos
3.3.1. Antenų klasifikavimas
3.3.2. Antenų parametrai ir charakteristikos
3.4. Pagrindiniai antenų tipai ir jų savybės
3.4.1. Laidinės antenos
3.4.1.1. Simetriniai dipoliai
3.4.1.2. Nesimetriniai vibratoriai
3.4.1.3. Kilpinės antenos
3.4.1.4. Laidinės antenos su reflektoriais
3.4.1.5. Sumažintų matmenų laidinės antenos
3.4.2. Plyšinės antenos
3.4.2.1. Plyšinės antenos laidžioje plokštumoje
3.4.2.2. Mikrojuostelinės plokštelinės antenos
3.4.3. Apertūrinės antenos
3.4.4. Antenų gardelės
3.5. Mikrojuostelinės linijos
3.6. Savikontrolės klausimai
4. KOMPLEKSINĖS GAUBTINĖS METODAS
4.1. Juostinių ir moduliuotųjų signalų vaizdavimas kompleksinės gaubtinės metodu
4.1.1. Sąvokos
4.1.2. Juostinių signalų vaizdavimas kompleksinės gaubtinės metodu
4.1.3. Moduliuotųjų signalų vaizdavimas kompleksinės gaubtinės metodu
4.2. Juostinių (moduliuotųjų) signalų ir kompleksinės gaubtinės bei jos dedamųjų spektrai, galios spektro tankis, galia
4.2.1. Kompleksinės gaubtinės spektras
4.2.2. Kvadratūrinių kompleksinės gaubtinės dedamųjų spektrai
4.2.3. Juostinių signalų spektras
4.2.4. Juostinių signalų galios spektrinis tankis
4.2.5. Signalų galia
4.2.6. Moduliuotosios amplitudės signalų analizė
4.3. Idealių siųstuvo ir imtuvo matematiniai modeliai
4.3.1. Idealaus siųstuvo moduliatoriaus matematinis modelis
4.3.2. Idealaus imtuvo demoduliatoriaus matematinis modelis
4.4. Savikontrolės klausimai
5. DAŽNIO KEITIMAS
5.1. Realus realių signalų maišymas
5.1.1. Laikinė analizė
5.1.2. Spektrinė analizė
5.2. Realaus maišymo dažnio keitiklių funkcinės schemos
5.3. Papildomi (pašaliniai) priėmimo kanalai
5.3.1. Maišiklis, atliekantis daugintuvo funkciją
5.3.2. Maišiklis, atliekantis netiesinio elemento funkciją
5.3.3. Veidrodinio ir naudingojo signalų dažnio keitimas naudojant realų maišymą
5.4. Tiesioginis dažnių keitimas naudojant realų maišymą
5.5. Kompleksinis realių signalų maišymas
5.5.1. Realių signalų maišymas naudojant neigiamo ženklo kompleksinę eksponentę
5.5.2. Realių signalų maišymas naudojant teigiamo ženklo kompleksinę eksponentę
5.5.3. Veidrodinio ir naudingojo signalų dažnio keitimas naudojant kompleksinį maišymą
5.6. Tiesioginis dažnio keitimas naudojant kompleksinį maišymą
5.7. Savikontrolės klausimai
6. VEIDRODINIO KANALO SLOPINIMO GRANDINĖS
6.1. Juostiniai filtrai
6.2. Hartley ir Weaver grandinės
6.3. Kompleksinio kompleksinių signalų maišymo grandinė
6.4. Polifaziniai filtrai
6.5. Savikontrolės klausimai
7. JUOSTINIŲ SIGNALŲ DISKRETIZAVIMAS IR SKAITMENINIS DEMODULIAVIMAS
7.1. Juostinių signalų diskretizavimas pagal Naikvisto teoremą ir demoduliavimas
7.2. Juostinių signalų diskretizavimas ir demoduliavimas, kai spektro viršutinio dažnio ir juostos pločio santykis lygus sveikajam skaičiui
7.2.1. Diskretizavimo pavyzdžiai
7.2.2. Laikinė analizė
7.2.3. Spektrinė analizė
7.3. Juostinių signalų diskretizavimas ir demoduliavimas, kai spektro viršutinio dažnio ir juostos pločio santykis nelygus sveikajam skaičiui
7.3.1. Bendrieji diskretizavimo dažnio parinkimo principai
7.3.2. Praktinis diskretizavimo dažnio parinkimas
7.4. Savikontrolės klausimai
8. SIŲSTUVŲ IR IMTUVŲ ANALOGINIŲ DALIŲ ARCHITEKTŪRA
8.1. Superheterodino su analoginiu kvadratūriniu demoduliatoriumi architektūra ir jos variantai
8.1.1. Bazinė superheterodino su analoginiu kvadratūriniu demoduliatoriumi architektūra
8.1.1.1. Imtuvo traktų funkcijos ir savybės
8.1.1.2. Siųstuvo traktų funkcijos ir savybės
8.1.2. RD trakto filtrų tipai
8.1.3. Daugkartinio dažnio keitimo superheterodininiai imtuvai
8.1.4. Tarpinio dažnio parinkimas
8.2. Superheterodino su skaitmeniniu kvadratūriniu demoduliatoriumi architektūra
8.3. Tiesioginio dažnio keitimo architektūra
8.3.1. Tiesioginio dažnio keitimo imtuvo savybės
8.3.2. Tiesioginio dažnio keitimo siųstuvo savybės
8.4. Žemojo tarpinio dažnio imtuvų architektūra
8.5. Plačiajuosčio tarpinio dažnio imtuvų architektūra
8.6. Savikontrolės klausimai
9. LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.