Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ II LEIDIMUI
PRATARMĖ
PAGRINDINIAI ŽYMĖJIMAI
SI PRIEŠDĖLIAI
ĮVADAS
I. PAGRINDINIAI ELEKTROMAGNETINIO LAUKO DĖSNIAI
1.1. Elektrinis laukas ir elektros krūviai
1.2. Srovės nenutrūkstamumo teorema
1.3. Magnetinis laukas. Pilnosios srovės dėsnis
1.4. Slinkties srovė
1.5. Maksvelo lygtys
1.6. Medžiagos būsenos lygtys. Omo dėsnis
1.7. Elektromagnetinės medžiagų savybės
1.8. Ribinės sąlygos
1.9. Ribinės sąlygos ties idealaus laidininko paviršiumi
1.10. Elektromagnetinio lauko energija
1.11. Elektromagnetinių laukų klasifikacija
1.12. Pavyzdžiai
II. STATINIAI IR STACIONARIEJI LAUKAI
2.1. Pagrindinės elektrostatikos lygtys ir sąvokos
2.2. Puasono ir Laplaso lygtys
2.3. Elektrostatinis laukas tarp laidininkų. Talpa
2.4. Elektrostatikos uždavinių sprendimas.Vienareikšmiškumo teorema
2.5. Elektrostatinio lauko energija
2.6. Magnetostatinis laukas
2.7. Nuolatinės srovės magnetinis laukas
2.8. Nuolatinės srovės magnetinė energija. Induktyvumas
2.9. Nuolatinės srovės elektrinis laukas
2.10. Pavyzdžiai
III. KINTAMASIS ELEKTROMAGNETINIS LAUKAS
3.1. Kompleksinių amplitudžių (simbolinis) metodas
3.2. Medžiagų skirstymo pagal laidumą reliatyvumas
3.3. Kompleksinės skvarbos. Maksvelo lygčių sistema harmoniniam laukui
3.4. Kintamojo elektromagnetinio lauko energijos balansas
3.5. Banginės lygtys
3.6. Pavyzdžiai
IV. ELEKTROMAGNETINIŲ BANGŲ SPINDULIAVIMAS
4.1. Elementarusis elektrinis spinduolis – Herco dipolis
4.2. Dvejopumo principas. Elementarusis magnetinis spinduolis
4.3. Plokščiasis elementarusis Hiuigenso spinduolis
4.4. Plokščioji elektromagnetinė banga laisvojoje erdvėje
4.5. Plokščioji banga erdvėje su nuostoliais
4.6. Paviršinis efektas laidininkuose
4.7. Apytikslės ribinės sąlygos ties realaus laidininko paviršiumi
4.8. Elektromagnetinio signalo sklidimas
4.9. Pavyzdžiai
V. ELEKTROMAGNETINIŲ BANGŲ ATSPINDYS, LŪŽIS IR DIFRAKCIJA
5.1. Elektromagnetinių bangų poliarizacija
5.2. Plokščioji banga, sklindanti statmenai dviejų medžiagų ribai
5.3. Nuožulni dviejų medžiagų ribai banga
5.4. Briusterio kampas
5.5. Pilnasis bangos atspindys
5.6. Elektromagnetinė banga tarp dviejų atspindinčių plokštumų
5.7. Elektromagnetinių bangų difrakcija
5.8. Plokščiosios elektromagnetinės bangos difrakcija už apvalaus cilindro
5.9. Fizikinės optikos metodas
5.10. Geometrinės optikos metodas
5.11. Pavyzdžiai
VI. NUKREIPTOSIOS ELEKTROMAGNETINĖS BANGOS
6.1. Kreipiančiosios sistemos
6.2. Bendra nukreiptųjų elektromagnetinių bangų teorija
6.3. Nukreiptųjų elektromagnetinių bangų dispersija
6.4. Skersinė elektromagnetinė banga T
VII. BANGOLAIDŽIAI
7.1. Magnetinės bangos (H) stačiakampiame bangolaidyje
7.2. Lauko struktūra bangolaidyje. Paviršinės ir slinkties srovės
7.3. Elektrinės (E) bangos stačiakampiame bangolaidyje
7.4. Apskritasis bangolaidis
7.5. Bangolaidžių sužadinimas
7.6. Elektromagnetinių bangų silpimas bangolaidžiuose
7.7. Bangos modos, bangolaidžio formos bei matmenų parinkimas
7.8. Specialios formos bei paskirties bangolaidžiai. Juostelinės linijos
7.9. Lėtinimo sistemos
7.10. Dielektriniai bangolaidžiai
7.11. Paviršinių bangų kreipiančiosios sistemos
7.12. Pavyzdžiai
VIII. TŪRINIAI REZONATORIAI
8.1. Savieji tūrinio rezonatoriaus virpesiai
8.2. Stačiakampis tūrinis rezonatorius
8.3. Cilindrinis rezonatorius
8.4. Specialios formos tūriniai rezonatoriai
8.5. Tūrinių rezonatorių kokybė
8.6. Tūrinių rezonatorių sužadinimas
8.7. Pavyzdžiai
IX. ELEKTRINGŲ DALELIŲ JUDĖJIMAS ELEKTROMAGNETINIAME LAUKE
9.1. Elektronai elektromagnetiniame lauke
9.2. Elektrono judesio lygtis
9.3. Elektrono judesio ir elektromagnetinio lauko lygčių sprendimo būdai
9.4. Energetiniai elektronų sąveikos su elektromagnetiniu lauku dydžiai
PRIEDAS
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.