Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ELEKTROS PAVAROS
TURINYS
PRATARMĖ
ĮVADAS
1. ELEKTROS PAVARŲ MECHANIKA
1.1. Pagrindinės sąvokos
1.2. Inercijos ir smagratinių momentų skaičiuotė
1.3. Pasipriešinimo momentų skaičiuotė
1.4. Mechaninės sistemos elementų standumo nustatymas
1.5. Optimalusis pavarų dirbančių trumpalaikiu kartotiniu režimu, reduktoriaus perdavimo skaičius
1.6. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
2. ELEKTROS PAVARŲ CHARAKTERISTIKOS, SUKIMOSI GREIČIO REGULIAVIMAS IR PEREINAMIEJI PROCESAI
2.1. Nuolatinės srovės elektros pavaros su nepriklausomojo žadinimo varikliais
2.1.1. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
2.2. Nuolatinės srovės elektros pavaros su nuosekliojo žadinimo varikliais
2.2.1. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
2.3. Nepriklausomojo žadinimo variklio struktūrinė schema ir perdavimo funkcija
2.4. Asinchroninė elektros pavara
2.4.1. Asinchroninė elektros pavara su fazinio rotoriaus varikliu
2.4.2. Asinchroninės pavaros su trumpai sujungto rotoriaus varikliais
2.4.3. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
2.5. Asinchroninio variklio struktūrinė schema ir perdavimo funkcija
3. ELEKTROS PAVARŲ ENERGETIKA
3.1. Energijos nuostoliai nuolatinės srovės varikliuose
3.1.1. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
3.2. Energijos nuostoliai kintamosios srovės varikliuose
3.2.1. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
4. ELEKTROS VARIKLIŲ PARINKIMAS DARBO MAŠINOMS
4.1. Elektros variklių įšilimas
4.1.1. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
4.2. Elektros pavarų darbo režimai
4.2.1. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
4.3. Elektros variklių parinkimas darbui ilgalaikiu režimu
4.3.1. Ilgalaikio darbo režimas su pastoviąja apkrova
4.3.2. Ilgalaikio darbo režimas su kintamąja apkrova
4.3.3. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
4.4. Elektros variklių parinkimas trumpalaikiam kartotiniui darbui
4.4.1. Specialiųjų trumpalaikio kartotinio darbo variklių parinkimas
4.4.2. Ilgalaikio darbo variklių parinkimas trumpalaikio kartotinio darbo režimui
4.4.3. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
4.5. Elektros variklių parinkimas trumpalaikiam darbui
4.5.1. Specialiųjų trumpalaikio darbo variklių parinkimas
4.5.2. Ilgalaikio darbo variklių parinkimas
4.5.3. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
5. NUOLATINĖS SROVĖS ELEKTROS PAVARŲ PRINCIPINĖS SCHEMOS ELEMENTŲ SKAIČIAVIMAS
5.1. Leonardo [Generatoriaus-variklio (G-V)] sistema
5.1.1. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
6. IMPULSINIS GREIČIO REGULIAVIMAS
6.1. Impulsinė reguliuojamojo greičio nuolatinės srovės pavara
6.2. Reguliavimas sistemoje su impulsiniu įtampos reguliatoriumi
6.2.1. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
7. IMPULSINIO FAZINIO VALDYMO NUOLATINĖS SROVĖS TIRISTORINĖ PAVARA (TK-M)
7.1. Pavaros skeletinė schema
7.2. Nereversiniai valdomieji lygintuvai
7.2.1. VL schemos, koeficientai, įtampų ir srovių diagramos
7.2.2. VL schemų įtampa ir išorinės charakteristikos
7.2.3. Darbas inverterio režimu
7.2.4. Reversiniai keitikliai
7.2.5. Galios transformatoriaus parinkimas
7.2.6. Tiristorių parinkimas
7.2.7. Inkaro srovės pulsacijų filtravimo droselio skaičiavimas
7.2.8. Anodinių reaktorių skaičiuotė
7.3. Pavaros struktūrinės schemos sudarymas
7.3.1. Elektros pavaros variklio parametrai ir koeficientai
7.3.2. Tiristorinio keitiklio parametrai ir koeficientai
7.3.3. Srovės reguliavimo kontūro skaičiuotė
7.3.4. Greičio reguliatoriaus skaičiavimas
7.3.5. Reguliatorių techninis realizavimas
7.4. Automatinių apsaugos priemonių parinkimas ir skaičiavimas
7.4.1. Tiristorių apsauga nuo viršįtampių
7.4.2. Saugiklių parinkimas
7.5. Pereinamojo proceso skaičiuotė
7.5.1. Pereinamieji procesai automatinėje pavaroje
7.5.2. Pereinamojo proceso skaičiavimo būdai
7.5.3. P reguliatoriaus struktūrinės schemos pertvarkymas
7.5.4. PI reguliatoriaus struktūrinės schemos pertvarkymas
7.5.5. Pavaros pereinamojo proceso kreivės sudarymas
8. KINTAMOSIOS SROVĖS ELEKTROS PAVARŲ PRINCIPINĖS SCHEMOS BEI JŲ SKAIČIAVIMAS
8.1. Elektros pavaros su sinchroniniais varikliais
8.1.1. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
8.2. Žingsninės elektros pavaros
8.2.1. Žingsninių elektros variklių veikimo principas
8.2.2. Žingsninės pavaros darbo režimai ir charakteristikos
8.2.3. Įvairių ŽV panaudojimas
8.2.4. Žingsninių pavarų valdymas
8.2.5. Uždaviniai ir sprendimo metodika
8.3. Elektrinis velenas
8.3.1. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
8.4. Asinchroninė sinchronizuota pavara
8.4.1. Uždaviniai ir jų sprendimo metodika
8.5. Asinchroninė pavara su tiristoriniais tampos keitikliais (TĮK)
8.6. TĮK impulsiniam ir vektoriniam-impulsiniam variklių valdymui
8.7. Elektros pavaros su ventiliniais varikliais
8.8. Asinchroninio variklio automatinis sukimosi greičio reguliavimas
9. DAŽNINIO VALDYMO KINTAMOSIOS SROVĖS ASINCHRONINĖS PAVAROS
9.1. Bendrieji principai
9.2. Dažnio keitiklių schemos
9.2.1. Dažnio keitikliai su autonominiais įtampos inverteriais
9.2.2. TRS dažnio keitiklių su AĮI skaičiuotė
9.2.2.1. Inverterio skaičiuotė
9.2.2.2. Tiristorių komutacijos elementų skaičiuotė
9.2.2.2.1. TPK schemos komutacijos elementų skaičiuotė
9.2.2.2.2. BKĮ schemos komutacijos elementų skaičiuotė
9.2.2.2.3. KKP schemos komutacijos elementų skaičiuotė
9.2.2.3. Tarpinės nuolatinės srovės grandies ir filtro skaičiavimas
9.2.2.4. Asinchroninio variklio, maitinamo iš AĮI, skaičiavimas
9.2.3. AĮI su impulsiniu – trukminiu moduliatoriumi (AĮI –ITM)
9.2.4. Dažnio keitikliai su autonominiais srovės inverteriais (ASI)
9.2.5. TNS dažnio keitiklių su ASI skaičiuotė
9.2.5.1. Lygiagrečiojo trifazio ASI skaičiuotė
9.2.6. TRS dažnio keitikliai
LITERATŪRA
SANTRUMPOS
PRIEDAS A
PRIEDAS B

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.