Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
STATIKA
1.2. Statikos aksiomos
1.3. Ryšiai
1.4. Trijų jėgų teorema
II skyrius. PLOKŠČIOJI SUSIKERTANČIŲJŲ JĖGŲ SISTEMA
2.1. Plokščiosios susikertančiųjų jėgų sistemos pusiausvyra
2.2. Varinjono teorema
III skyrius. PLOKŠČIOJI LYGIAGREČIŲJŲ JĖGŲ SISTEMA
3.1. Plokščiosios porų sistemos pusiausvyra
3.2. Plokščiosios lygiagrečiųjų jėgų sistemos pusiausvyra
IV skyrius. PLOKŠČIOJI BET KAIP IŠDĖSTYTŲ JĖGŲ SISTEMA
4.1. Plokščiosios jėgų sistemos redukcija
4.2. Plokščiosios jėgų sistemos pusiausvyra
4.3. Kūnų sistemos pusiausvyra
4.4. Santvaros
4.4.1. Statiškai išsprendžiamos ir neišsprendžiamos santvaros
4.4.2. Mazgų išpjovimo metodas
4.4.3. Riterio metodas
4.5. Trintis
4.5.1. Slydimo trintis
4.5.2. Diržo ir cilindro paviršių tarpusavio trintis
4.5.3. Guolių trintis
4.5.4. Riedėjimo trintis
V skyrius. ERDVINĖ JĖGŲ SISTEMA
5.1. Jėgų momentai
5.1.1. Jėgos momento taško atžvilgiu vektorius
5.1.2. Jėgos momentas ašies atžvilgiu
5.1.3. Poros momentas erdvėje
5.2. Erdvinės jėgų sistemos redukcija
5.3. Erdvinė susikertančiųjų jėgų sistema
5.4. Erdvinė lygiagrečiųjų jėgų sistema
5.5. Erdvinė porų sistema
5.6. Erdvinė bet kaip išdėstytų jėgų sistema
VI skyrius. SVORIO CENTRAS
6.1. Standaus kūno svorio centras
6.2. Svorio centras plokštumoje
6.3. Svorio centras erdvėje
6.4. Sudėtingesni svorio centro nustatymo atvejai
KINEMATIKA
VII skyrius. TAŠKO KINEMATIKA
7.1. Pagrindinės kinematikos sąvokos
7.2. Taško judėjimo dėsnis
7.3. Taško greitis
7.3.1. Greičio skaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas vektoriniu būdu
7.3.2. Greičio skaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas natūraliuoju būdu
7.3.3. Greičio skaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas koordinatiniu būdu
7.4. Taško pagreitis
7.4.1. Pagreičio skaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas vektoriniu būdu
7.4.2. Pagreičio skaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas koordinatiniu būdu
7.4.3. Normalinis ir tangentinis pagreičiai
7.5. Tolygus ir tolygiai kintamas taško judėjimas
VIII skyrius. KŪNO SLINKIMAS IR SUKIMASIS
8.1. Kūno slenkamasis judėjimas
8.2. Kūno sukimosi dėsnis
8.3. Kampinis greitis ir pagreitis
8.4. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis
8.5. Besisukančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai
IX skyrius. SUDĖTINIS TAŠKO JUDĖJIMAS
9.1. Reliatyvusis, keliamasis ir absoliutusis judėjimai
9.2. Greičių sudėties teorema
9.3. Koriolio teorema
X skyrius. KŪNO PLOKŠČIASIS JUDĖJIMAS
10.1. Kūno plokščiojo judėjimo dėsnis
10.2. Plokščiai judančio kūno taškų greičiai
10.2.1. Poliaus metodas
10.2.2. Greičių projekcijų teorema
10.2.3. Greičių centras
10.3. Plokščiai judančio kūno taškų pagreičiai
10.3.1. Poliaus metodas
10.3.2. Pagreičių centras
XI skyrius. VIENAME TAŠKE ĮTVIRTINTO KŪNO JUDĖJIMAS
11.1. Viename taške įtvirtinto kūno judėjimo dėsnis.Kinematinės Oilerio lygtys
11.2. Viename taške įtvirtinto kūno taškų greičiai ir pagreičiai
XII skyrius. SUDĖTINIS KŪNO JUDĖJIMAS
12.1. Slenkamųjų judėjimų sudėtis
12.2. Sukimosi judėjimų sudėtis
DINAMIKA
A. TAŠKO DINAMIKA
XIII skyrius. JĖGA IR JUDĖJIMO DĖSNIS
13.1. Pagrindinės dinamikos sąvokos
13.2. Dinamikos aksiomos
13.3. Materialiojo taško judėjimo diferencialinės lygtys
13.4. d'Alambero principas
13.5. Neslopinamieji laisvieji taško virpesiai
13.6. Neslopinamieji priverstiniai taško virpesiai
13.7. Slopinamieji laisvieji taško virpesiai
13.8. Slopinamieji priverstiniai taško virpesiai
XIV skyrius. TAŠKO DINAMIKOS TEOREMOS
14.1. Judėjimo kiekio teorema
14.2. Kinetinio momento teorema
14.3. Darbas ir galia
14.4. Kinetinės energijos teorema
14.5. Reliatyvusis taško judėjimas
B. MECHANINĖS SISTEMOS DINAMIKA
XV skyrius. MATERIALIŲJŲ TAŠKŲ SISTEMOS DINAMIKOS TEOREMOS
15.1. Mechaninė sistema
15.2. Sistemos judėjimo diferencialinės lygtys
15.3. d'Alambero principas mechaninei sistemai
15.4. Inercijos (masės) centro judėjimo teorema
15.5. Sistemos judėjimo kiekio teorema
15.6. Sistemos kinetinio momento teorema
15.7. Sistemos kinetinės energijos teorema
XVI skyrius. SMŪGIS
16.1. Smūgio reiškinys
16.2. Kūno smūgis į nejudamą kliūtį
16.3. Dviejų kūnų smūgis
16.4. Karno teorema
XVII skyrius. KŪNO SLINKIMO IR SUKIMOSI DINAMIKA
17.1. Slenkamojo judėjimo dinamika
17.2. Kūno sukimosi diferencialinė lygtis
17.3. Heigenso teorema
17.4. Fizinė ir matematinė švytuoklės
17.5. Sukamieji virpesiai
17.6. Besisukančio kūno guolių reakcijos
XVIII skyrius. KŪNO PLOKŠČIOJO IR SFERINIO JUDĖJIMO DINAMIKA
18.1. Kūno plokščiojo judėjimo diferencialinės lygtys
18.2. Elementarioji giroskopo teorija
XIX skyrius. ANALIZINĖS MECHANIKOS ELEMENTAI
19.1. Potencinis jėgų laukas
19.2. Svorio, tamprumo ir traukos jėgų potencialai
19.3. Mechaninės energijos tvarumas
19.4. Virtualieji poslinkiai ir idealūs ryšiai
19.5. Virtualiųjų poslinkių principas
19.6. Pusiausvyros stabilumas
19.7. Bendroji dinamikos lygtis
19.8. Apibendrintosios koordinatės, jėgos ir apibendrintieji greičiai
19.9. Lagranžo antrojo tipo lygtys
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.