Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
ĮVADAS
1. STATIKA
1.1. STATIKOS ĮVADAS
1.1.1. Pagrindinės statikos sąvokos
1.1.2. Statikos aksiomos
1.1.3. Ryšiai ir jų reakcijos
1.2. JĖGOS IR KRŪVIAI
1.2.1. Jėga plokštumoje
1.2.2. Jėga erdvėje
1.2.3. Jėgos momentas. Varinjono teorema
1.2.4. Išskirstyti krūviai
1.3. PLOKŠČIOJI JĖGŲ SISTEMA
1.3.1. Susikertančių jėgų sistema
1.3.1.1. Susikertančių jėgų atstojamoji, pusiausvyros sąlygos
1.3.1.2. Trijų jėgų teorema
1.3.2. Lygiagrečių jėgų sistema
1.3.2.1. Lygiagrečių jėgų sudėtis ir jų pusiausvyros sąlyga
1.3.2.2. Jėgų pora ir jos momentas
1.3.2.3. Ekvivalentiškos poros
1.3.2.4. Jėgų porų sudėtis ir jų pusiausvyros sąlyga
1.3.2.5. Plokščiosios lygiagrečių jėgų sistemos pusiausvyra
1.3.3. Plokščioji bet kaip išdėstytų jėgų sistema
1.3.3.1. Puanso teorema
1.3.3.2. Plokščiosios jėgų sistemos redukcija
1.3.3.3. Pusiausvyros sąlygos
1.3.3.4. Uždavinių sprendimas, skaičiavimo rezultatų patikrinimas ir įvertinimas
1.3.4. Kūnų sistemos pusiausvyra
1.3.5. Pusiausvyra įvertinant trintį
1.3.5.1. Slydimo trintis
1.3.5.2. Riedėjimo trintis
1.3.6. Santvaros ir jų apskaičiavimas
1.3.6.1. Mazgų išpjovimo metodas
1.3.6.2. Riterio metodas
1.4. ERDVINĖ JĖGŲ SISTEMA
1.4.1. Erdvinė susikertančių jėgų sistema
1.4.2. Jėgos momentas erdvėje
1.4.2.1. Jėgos momento taško atžvilgiu vektorius
1.4.2.2. Jėgos momentas ašies atžvilgiu
1.4.2.3. Jėgos momentų koordinačių ašių atžvilgiu analizinės išraiškos
1.4.3. Erdvinė porų sistema
1.4.3.1. Poros perkėlimas į lygiagrečią plokštumą
1.4.3.2. Porų sudėtis
1.4.4. Erdvinė lygiagrečių jėgų sistema
1.4.5. Bet kaip erdvėje išdėstytų jėgų sistema
1.4.5.1. Erdvinės jėgų sistemos redukcija
1.4.5.2. Pusiausvyros sąlygos
1.4.5.3. Varinjono teorema erdvinei jėgų sistemai
1.4.5.4. Uždavinių sprendimas
1.4.6. Svorio centras
1.4.6.1. Lygiagrečių jėgų centras
1.4.6.2. Kūno svorio centras
1.4.6.3. Kūnų svorio centrų koordinačių nustatymo būdai
Kontroliniai klausimai
2. KINEMATIKA
2.1. PAGRINDINĖS KINEMATIKOS SĄVOKOS
2.2. TAŠKO KINEMATIKA
2.2.1. Taško judėjimo dėsnis
2.2.2. Taško greitis
2.2.2.1. Greičio apskaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas vektoriniu būdu
2.2.2.2. Greičio apskaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas natūraliuoju būdu
2.2.2.3. Greičio apskaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas koordinatiniu būdu
2.2.3. Taško pagreitis
2.2.3.1. Taško pagreičio vektorius
2.2.3.2. Pagreičio projekcijos Dekarto koordinačių ašyse
2.2.3.3. Taško pagreitis natūraliose ašyse
2.2.3.4. Kai kurie taško judėjimo atvejai
2.2.3.5. Taško kinematikos uždavinių sprendimas
2.3. STANDAUS KŪNO SLINKIMAS IR SUKIMASIS
2.3.1. Slenkamasis judėjimas
2.3.2. Standaus kūno sukimasis
2.3.2.1. Tolygus ir tolygiai kintamas sukimasis
2.3.2.2. Besisukančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai
2.3.2.3. Uždavinių sprendimas
2.4. SUDĖTINIS TAŠKO JUDĖJIMAS
2.4.1. Reliatyvusis, keliamasis ir absoliutusis judėjimai
2.4.2. Greičių sudėties teorema
2.4.3. Koriolio teorema
2.5. STANDAUS KŪNO PLOKŠČIASIS JUDĖJIMAS
2.5.1. Kūno plokščiojo judėjimo dėsnis
2.5.2. Plokščiai judančio kūno taškų greičiai ir pagreičiai
2.5.3. Greičių centras
2.5.4. Pagreičių centras
2.5.5. Plokščiojo mechanizmo kinematinė analizė
Kontroliniai klausimai
3. DINAMIKA
3.1. TAŠKO DINAMIKA
3.1.1. Dinamikos aksiomos
3.1.2. Materialaus taško judėjimo diferencialinės lygtys
3.1.2.1. Pastoviosios jėgos
3.1.2.2. Jėga priklauso nuo laiko
3.1.2.3. Jėga priklauso nuo atstumo
3.1.2.4. Jėga priklauso nuo greičio
3.1.3. d‘Alambero principas
3.1.4. Taško dinamikos bendrosios teoremos
3.1.4.1. Judėjimo kiekio teorema
3.1.4.2. Kinetinio momento teorema
3.1.4.3. Darbas ir galingumas
3.1.4.3.1. Svorio jėgos darbas
3.1.4.3.2. Tamprumo jėgos darbas
3.1.4.3.3. Trinties jėgos darbas
3.1.4.3.4. Traukos jėgos darbas
3.1.4.4. Kinetinės energijos teorema
3.2. MECHANINĖS SISTEMOS DINAMIKA
3.2.1. Mechaninė sistema
3.2.2. Sistemos judėjimo diferencialinės lygtys
3.2.3. d'Alambero principas
3.2.4. Inercijos centro judėjimo teorema
3.2.5. Standaus kūno inercijos momentai
3.2.5.1. Kūno inercijos momentas ašies atžvilgiu
3.2.5.2. Vienalyčių kūnų inercijos momentų apskaičiavimas
3.2.5.3. Kūno inercijos momentai lygiagrečių ašių atžvilgiu
3.2.6. Kūno sukimosi diferencialinė lygtis
3.2.7. Sistemos judėjimo kiekio teorema
3.2.8. Sistemos kinetinio momento teorema
3.2.9. Sistemos kinetinės energijos teorema
3.2.10. Virtualieji poslinkiai
3.2.11. Virtualiųjų poslinkių principas
3.2.12. Bendroji dinamikos lygtis
3.2.13. Sistemos pusiausvyros sąlygos ir judėjimo lygtys apibendrintose koordinatėse
3.2.13.1. Apibendrintosios koordinatės ir apibendrintieji greičiai
3.2.13.2. Apibendrintosios jėgos
3.2.13.3. Sistemos pusiausvyros sąlygos
3.2.14. Lagranžo antrojo tipo lygtys
Kontroliniai klausimai
PRIEDAI
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.