Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TIESIAEIGĖS MECHATRONINĖS SISTEMOS
TURINYS
ĮVADAS
1. Tiesiaeigių mechatroninių sistemų struktūra ir savybės
1.1. Tiesiaeigių mechatroninių sistemų sandara ir kūrimo problemos
1.3. Tiesiaeigių mechatroninių sistemų kūrimas sistemotechnikos metodais
1.4. Tiesiaeigių mechatroninių sistemų taikymo sritys
1.5. Kontroliniai klausimai
2. Tiesiaeigių mechatroninių sistemų vykdikliai
2.1. Tiesiaeigiai varikliai
2.2. Tiesiaeigiai asinchroniniai varikliai
2.3. Tiesiaeigių asinchroninių variklių konstrukcijos, kraštų (galų ir šonų) efektai
2.4. Tiesiaeigiai nuolatinės srovės varikliai (TNSV)
2.5. Tiesiaeigiai sinchroniniai varikliai
2.6. Kontroliniai klausimai
3. Tiesiaeigių mechatroninių sistemų statika ir dinamika
3.1. TAV mechaninių ir darbo charakteristikų skaičiavimas, atsižvelgiant į kraštų (galų ir šonų) efektus
3.1.1. TAV ekvivalentinės schemos
3.1.2. Supaprastintas tiesiaeigių asinchroninių elektros pavarų charakteristikų skaičiavimas
3.2. Tiesiaeigių mechatroninių sistemų dinaminių charakteristikų skaičiavimas ir modeliavimas
3.2.1. Tiesiaeigio asinchroninio variklio modelis α, β koordinačių sistemoje
3.2.2. Tiesiaeigio asinchroninio variklio modelis x, y koordinačių sistemoje, judančioje sinchroniniu greičiu
3.3. Tiesiaeigių asinchroninių elektros pavarų parametrų aibės
3.4. Kontroliniai klausimai
4. Tiesiaeigių mechatroninių sistemų valdymas ir reguliavimas
4.1. Pagrindiniai tiesiaeigių asinchroninių elektros pavarų valdymo būdai
4.2. Tradiciniai tiesiaeigių mechatroninių sistemų pavarų valdymo ir reguliavimo būdai, atsižvelgiant į TAV specifiką
4.2.1. Tiesiaeigės asinchroninės pavaros impulsinio dažnio keitiklio srovės skaičiavimas
4.2.2. TAP IDK srovės skaičiavimas, kai ε = 18
4.3. Savitieji tiesiaeigių mechatroninių sistemų valdymo ir reguliavimo būdai
4.4. Kontroliniai klausimai
5. Tiesiaeigių mechatroninių sistemų pavarų stabdymas
5.1. Pagrindiniai TAV stabdymo klausimai
5.2. TAV stabdymo modeliavimas
5.2.1. Matematinis ir kompiuterinis apibendrintas nesimetrinio TAV modelis
5.2.2. Modeliavimo aplinkos kūrimas
5.3. TAV dinaminis stabdymas
5.3.1. Stabdymas nuolatine srove, kai įtampa prijungta prie dviejų TAV fazinių apvijų
5.3.2. Stabdymas nuolatine srove, kai įtampa prijungta prie vienos TAV fazinės apvijos
5.3.3. Stabdymas nuolatine srove, kai įtampa prijungta prie nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų fazinių apvijų
5.3.4. Stabdymo nuolatine srove dinaminių charakteristikų palyginimas
5.4. TAV vienfazis stabdymas
5.4.1. Vienfazis stabdymas, kai sinusinė įtampa prijungta prie vienos TAV fazinės apvijos
5.4.2. Vienfazis stabdymas, kai sinusinė įtampa prijungta prie dviejų TAV fazinių apvijų
5.4.3. Vienfazis stabdymas, kai sinusinė įtampa prijungta prie nuosekliai ir lygiagrečiai sujungtų fazinių apvijų
5.4.4. Vienfazio stabdymo dinaminių ir statinių charakteristikų palyginimas
5.5. Kontroliniai klausimai
6. TAV ir elektros tinklo asimetrijų įtaka tiesiaeigių mechatroninių sistemų charakteristikoms
6.1. Tiesiaeigių asinchroninių variklių fazinių srovių asimetrija
6.2. Pramoninio tinklo įtampų asimetrija
6.3. TAV ir tinklo asimetrijos įtakos mažinimas tiesiaeigių mechatroninių sistemų charakteristikoms
6.4. Kontroliniai klausimai
7. Tiesiaeigių mechatroninių sistemų taikymas pramonės įmonėse ir jų energetikos sistemose
7.1. Pramonės įmonių tiesiaeigės mechatroninės sistemos
7.1.1. Lanksčioji kailių apdorojimo sistema
7.1.2. Smulkių krovinių gabenimo sistema
7.1.3. Feromagnetinių drožlių transporteris
7.1.4. Automatinės dulkių sprogimų lokalizavimo sistemos
7.1.5. Tiesiaeigės elektros pavaros statinės charakteristikos
7.2. Energetikos sistemose taikomos tiesiaeigės mechatroninės sistemos
7.2.1. Aukštosios įtampos jungtuvo pavaros su TAV
7.2.2. 10 kV linijos gedimo vietos automatinio šuntavimo ir paieškos sistema
7.2.3. Aukštosios įtampos skyriklio nuotolinio valdymo sistema
7.2.4. Cilindrinės tiesiaeigės asinchroninės pavaros supaprastintos kaičiavimo metodika
7.2.4.1. Cilindrinio tiesiaeigio asinchroninio variklio (CTAV) pagrindiniai parametrai
7.2.4.2. Magnetinės grandinės skaičiavimas
7.2.4.3. CTAV charakteristikų skaičiavimas
7.3. Kontroliniai klausimai
Literatūra
Priedas
1. Tiesiaeigio asinchroninio variklio nesimetrinio apibendrinto modelio parametrų skaičiavimo paprogramė
2. Modelio parametrų nustatymas
3. Modelio paleidimas ir charakteristikų kreivių braižymas
4. Greičio charakteristikos braižymas
5. Kelio kreivės braižymas
6. Statoriaus srovių grafikų braižymas
7. Antrinio elemento srovių grafikų braižymas
8. Jėgos kitimo grafiko braižymas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.