Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TAMPRUMO IR PLASTIŠKUMO TEORIJA
TURINYS
ĮVADAS
I. TAMPRUMO TEORIJA
1. DEFORMACIJŲ TEORIJA
1.1. Poslinkių vektorius ir deformuojamas būvis
1.2. Deformacijų tenzorius
1.3. Netiesinis deformacijų tenzorius, išreikštas tiesiniu deformacijų tenzoriumi ir mažo posūkio tenzoriumi
1.4. Mažos deformacijos tenzorius
1.5. Deformacijų tenzoriaus komponentai pasukant koordinačių ašis
1.6. Vienalyčių kūnų deformacijos. Poslinkių potencialas
1.7. Svarbiausiosios deformacijos ir deformacijų tenzoriaus invariantai
1.8. Deformacijos paviršius
1.9. Deformacijos rutulinis tenzorius ir deviatorius
1.10. Poslinkių nustatymas pagal deformacijų tenzoriaus komponentus. Deformacijų darnos sąlygos
1.11. Poslinkių nustatymas pagal santykinio poslinkio tenzoriaus komponentus
2. ĮTEMPIŲ TEORIJA
2.1. Išorinės jėgos
2.2. Įtempių vektorius ir įtempių būvis
2.3. Įtempių tenzorius
2.4. Diferencialinės pusiausvyros lygtys ir įtempių tenzoriaus simetrija
2.5. Įtempių tenzorius pasuktose koordinačių ašyse
2.6. Svarbiausieji įtempiai ir įtempių tenzoriaus invariantai
2.7. Įtempių paviršius
2.8. Įtempių elipsoidas
2.9. Apskritiminė diagrama
2.10. Rutulinis tenzorius ir įtempių deviatorius
3. RYŠYS TARP DEFORMACIJŲ TENZORIAUS KOMPONENTŲ IR ĮTEMPIŲ TENZORIAUS KOMPONENTŲ
3.1. Tampriojo deformuojamo kūno termodinamika
3.2. Tamprusis potencialas ir papildomas darbas
3.3. Bendrasis Huko dėsnis
3.4. Vienalyčio izotropinio kūno bendrasis Huko dėsnis
3.5. Klapeirono ir Kastiljano formulės
3.6. Beti formulė
3.7. Santykinė potencinė deformacijos energija ir santykinis papildomas tiesinio tampriojo kūno darbas
3.8. Izotropinių kūnų ryšis tarp įtempių ir deformacijų esant temperatūros pokyčiams
4. TAMPRUMO TEORIJOS PAGRINDINĖS LYGTYS IR UŽDAVINIAI
4.1. Pagrindinės lygtys
4.2. Pagrindiniai tampriojo kūno statikos uždaviniai
4.3. Tiesioginis ir atvirkštinis tamprumo teorijos uždaviniai
4.4. Tampriosios pusiausvyros lygtys, išreikštos poslinkiais
4.5. Pagrindinės lygtys, išreikštos įtempiais
5. BENDROSIOS TEOREMOS IR VARIACINIAI PRINCIPAI
5.1. Klapeirono teorema
5.2. Beti teorema
5.3. Variaciniai principai
5.4. Potencinės energijos minimumo principas
5.5. Papildomo darbo minimumo principas
5.6. Variacinis Reisnerio principas
5.7. Rico metodas
6. DEFORMACIJOS KREIVINĖSE KOORDINATĖSE
7. ĮVAIRIOS SKERSPJŪVIO FORMOS STRYPŲ SUKIMAS
8. TIESIŲ STRYPŲ LENKIMAS
9. PLOKŠTIEJI UŽDAVINIAI DEKARTO KOORDINATĖSE
9.1. Plokščioji deformacija
9.2. Įtempių funkcija
9.3. Plokščiasis įtempių būvis
9.4. Plokščiųjų tamprumo teorijos uždavinių suvestinė
9.5. Plokščiasis lenkimo uždavinys
10. PLOKŠČIASIS UŽDAVINYS POLINĖSE KOORDINATĖSE
10.1. Deformacijų ir įtempių būvis
10.2. Kreivo strypo lenkimas
10.3. Pastovaus skerspjūvio ir neriboto ilgio vamzdis, apkrautas vienodai paskirstytu vidiniu ir išoriniu slėgiais
10.4. Plokštelės su apvalia kiauryme tempimas
10.4.1. Vianaašis tempimas
10.4.2. Dviašis tempimas
11. PLONŲ PLOKŠTELIŲ LENKIMAS
12. KONTAKTINIS HERCO UŽDAVINYS
II. PLASTIŠKUMO TEORIJA
13. ĮVADAS
13.1. Plastiškumo teorijos svarba
13.2. Paprastasis ir sudėtinis apkrovimai
14. RIBINIAI PAVIRŠIAI
14.1. Takumo paviršiai
14.2. Stiprumo kriterijai
15. SUPRASTINTOS PLASTIŠKUMO TEORIJOS
15.1. Deformacinė teorija
15.2. Tekėjimo teorija
15.3. Plastiškumo teorijų taikymo lyginimas paprastojo ir sudėtinio apkrovimo atvejais
16. STRYPO SUKIMAS
16.1. Šlyties diagrama
16.2. Apvalaus strypo tamprusis plastinis sukimas
17. SIJŲ LENKIMAS
18. STORASIENIS VAMZDIS, APKRAUTAS VIDINIU SLĖGIU
19. APVALIŲ IR ŽIEDINIŲ PLOKŠTELIŲ LENKIMAS
19.1. Pagrindinės lygtys
19.2. Pagrindinių lygčių integravimo pavyzdžiai
19.3. Plastiškumo kriterijų taikymas
20. LIEKAMŲJŲ ĮTEMPIŲ IR DEFORMACIJŲ ANALIZĖ
20.1. Sijos
20.2. Sukami strypai
AUTORIŲ RODYKLĖ
LITERATŪRA
TERMINŲ RODYKLĖ

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.