Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
PROCESŲ VIZUALIZAVIMO SISTEMOS
TURINYS
ĮVADAS
1. HMI SISTEMA WINCCFLEXIBLE
1.1. WinCC flexible sistemos sudėtis
1.2. Automatizavimas naudojant WinCC flexible
1.3. WinCC flexible inžinerinė sistema
1.3.1. Vartotojo sąsajos grafiniai elementai
1.3.2. Vartotojo sąsajos aktyvieji elementai
1.3.3. darbas su WinCC flexible paketu
1.3.4. Redaktorių savybės
1.4. Darbas su projektais
1.4.1. Integravimas į STEP 7 ir SIMOTION
1.4.2. Projektų tipai
1.4.3. Projektų kūrimas
1.4.4. Projektų redagavimas
1.4.4.1. Objektai ir redaktoriai
1.4.4.2. Darbas projekto rodinyje
1.4.4.3. Darbas objektų rodinyje
1.4.4.4. Objektų ir simbolių paieška
1.4.5. Projektų derinimas
1.5. Kintamųjų naudojimas
1.5.1. Išoriniai ir vidiniai kintamieji
1.5.2. Kintamųjų redaktorius
1.5.3. kintamųjų savybių konfigūravimas
1.5.4. Kintamųjų archyvavimo principai
1.5.5. Duomenų archyvavimo redaktorius
1.5.6. Struktūrų kūrimas
1.6. Ekranų kūrimas
1.6.1. Ekranų komponentai
1.6.2. Ekranų redaktorius
1.6.3. Žvalgos sistemos kūrimas
1.6.4. Ekranų objektai
1.6.5. Objektų dinaminės savybės
1.6.6. Funkciniai klavišai
1.6.7. Sluoksnių naudojimas
1.6.8. Objektų bibliotekos
1.6.9. Darbas ekraniniais skydeliais
1.7. Pranešimų sistemos kūrimas
1.7.1. Vartotojo sukurti pranešimai
1.7.2. Sisteminiai pranešimai
1.7.3. Pranešimų konfigūravimas
1.7.4. Pranešimų archyvavimas
1.7.5. Pranešimų spausdinimas
1.8. Sujungimų naudojimas
1.8.1. Komunikacijų principai
1.8.2. Sujungimų redaktorius
1.9. Receptų sistemos administravimas
1.9.1. Receptų struktūra
1.9.2. Duomenų įrašų persiuntimas
1.9.3. Receptų konfigūravimas
1.9.4. Gamybos valdymo receptais scenarijai
1.9.5. Receptų redaktorius
1.9.6. Recepto rodinys ir jo konfigūravimas
1.9.7. Recepto ekranas
1.10. Vartotojų administravimas
1.10.1. Vartotojų administravimo redaktoriai
1.10.2. Vartotojų administravimo sistemos kūrimas
1.10.3. Vartotojų administravimas vykdymo metu
1.11. Sisteminių funkcijų ir skriptų naudojimas
1.11.1. Sisteminės funkcijos
1.11.2. Skriptai
1.11.3. Užduočių planavimas
1.12. Kitos projektų kūrimo ir administravimo priemonės
1.12.1. Daugiakalbių projektų kūrimas
1.12.2. Projekto versijų administravimas
1.12.3. projekto pakeitimų registravimas
1.12.4. Ataskaitų parengimas
1.12.4.1. Ataskaitos struktūra
1.12.4.2. Ataskaitos redaktorius
1.12.4.3. Pranešimų įtraukimas į ataskaitą
1.12.4.4. Receptų įtraukimas į ataskaitą
1.12.5. Projekto dokumentacija
1.13. Projektų persiuntimas
1.13.1. Projekto persiuntimas į HMI įtaisą
1.13.2. Persiuntimo parinktys
1.13.3. projekto persiuntimas atgal iš HMI įtaiso
1.13.4. Failų administravimas HMI įtaise
1.14. Projekto vykdymas (Runtime)
1.14.1. Vykdymo režimas ir jo galimybės
1.14.2. Vykdymo režimo parinktys
1.14.3. Projekto testavimas
1.14.4. Vykdymo režimo įjungimas ir išjungimas
2. SCADA SISTEMA WINCC
2.1. WinCC sistema
2.1.1. WinCC išskirtiniai bruožai
2.1.2. WinCC sistemos struktūra
2.1.2.1. konfigūravimo sistema
2.1.2.2. Vykdymo režimo sistema
2.1.3. Fukcinė WinCC schema
2.1.4. Integravimas į SIMATIC aplinką
2.2. Projekto kūrimo etapai
2.2.1. Privalomi projekto kūrimo etapai
2.2.2. Papildomi projekto kūrimo etapai
2.2.3. Projekto kūrimas
2.3. Projektų tipai
2.3.1. vieno vartotojo projektas
2.3.2. keleto vartotojų (Multi – user) projektas su vienu serveriu ir keliais vartotojais
2.3.3. Paskirstytoji sistema (Distributed System) su keliais serveriais
2.3.4. Centrinis archyvų serveris (Central Archive Server)
2.3.5. Centrinis, ilgalaikių archyvų serveris (Central, Long – term Archive Server)
2.3.6. Dubliuojančioji sistema (Redundant System) maksimaliam patikimumui užtikrinti
2.3.7. Web klientinė (Web Client) sistema susijungianti, su klientais per intranetą arba internetą
2.4. Projekto kūrimas
2.4.1. Darbas su kintamaisiais
2.4.1.1. Kintamųjų tvarkyklė
2.4.1.2. Išoriniai, vidiniai, sisteminiai ir struktūriniai kintamieji
2.4.2. Ekranų kūrimas
2.4.2.1. Ekranų redaktorius (Graphics Designer)
2.4.2.2. Darbas su paveikslais (ekranais)
2.4.2.3. Darbas su objektais
2.4.2.4. Standartiniai objektai
2.4.2.5. Intelektiniai objektai
2.4.2.6. Windows objektai
2.4.2.7. Objektų konfigūravimas
2.4.2.8. Sudėtiniai objektai
2.4.2.9. WinCC valdymo objektai
2.4.3. Dinaminių savybių suteikimas ekranams ir objektams
2.4.4. VBS panaudojimas procedūroms ir makrokomandoms kurti
2.4.4.1. VBS ir VBA skriptų panaudojimas
2.4.4.2. Procedūros ir moduliai
2.4.4.3. Makrokomandos
2.4.4.4. Procedūrų kūrimas ir redagavimas
2.4.4.5. Makrokomandų kūrimas ir redagavimas
2.4.4.6. VBScript failų struktūra
2.4.5. ANSI-C panaudojimas funkcijoms ir makrokomandoms kurti
2.4.5.1. Funkcijos
2.4.5.2. Lokalinės ir globalinės makrokomandos
2.4.5.3. Global Script redaktorius
2.4.6. Pranešimų sistema
2.4.6.1. Pranešimų sistemos paskirtis
2.4.6.2. Pranešimų sistemos (Alarm Logging) komponentės
2.4.6.3. Archyvavimas
2.4.6.4. Pranešimų struktūra
2.4.6.5. Pranešimų vaizdavimas vykdymo režimo sistemoje
2.4.6.6. Struktūrinė projektavimo sistema
2.4.6.7. Pranešimų klasės (Message Classes)
2.4.7. Pranešimų archyvavimas
2.4.7.1. Pranešimų serveriai
2.4.7.2. Pranešimų archyvavimas serveriuose
2.4.8. Kintamųjų archyvavimo sistema
2.4.8.1. Proceso kintamųjų reikšmių archyvavimas WinCC sistemoje
2.4.8.2. Kintamųjų archyvavimas keleto vartotojų sistemose
2.4.8.3. Proceso reikšmės ir kintamieji
2.4.8.4. Archyvavimo metodai
2.4.8.5. Duomenų saugojimas
2.4.8.6. Proceso reikšmių kopijavimas
2.4.8.7. Tag Logging redaktoriaus struktūra
2.4.8.8. Proceso reikšmių vaizdavimas
2.4.8.9. Duomenų atspausdinimas ataskaitų pavidalu
2.4.9. Kryžminė nuoroda (Cross Reference)
2.4.10. Ataskaitos
2.4.11. Ataskaitų šablonų kūrimas
2.4.11.1. Ataskaitų redaktorius
2.4.11.2. Objektų paletė
2.4.12. Daugiakalbių projektų konfigūravimas
2.4.12.1. Projektavimo scenarijai
2.4.12.2. WinCC tekstiniai elementai
2.4.12.3. Pagrindinių redaktorių naudojimas, kuriant daugiakalbius projektus
2.4.13. Vartotojų administravimas
2.4.14. Ryšiai (Communication)
2.4.14.1. OPC – OLE procesui valdyti
2.4.14.2. PROFIBUS FMS kanalas
2.4.14.3. SIMATIC S5 Ethernet TF kanalas
2.4.14.4. SIMATIC S5 Layer 4 Ethernet kanalas
2.4.14.5. SIMATIC S5 Profibus FDL kanalas
2.4.14.6. SIMATIC S5 Programmers Port AS511 kanalas
2.4.14.7. SIMATIC S5 Serial 3964R kanalas
2.4.14.8. SIMATIC S7 Protocol Suite kanalas
2.4.14.9. SIMATIC TI Ethernet Layer 4 kanalas
2.4.14.10. SIMATIC TI Serial kanalas
2.4.14.11. System Info kanalas
2.5. Projekto vykdymas
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.