Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
I SKYRIUS. NETIESINĖS SISTEMOS IR JŲ ANALIZĖS METODAI
1. Netiesinių sistemų ir elementų charakteristikos bei parametrai
1.1. Netiesinių ir parametrinių sistemų klasifikavimas
1.2. Netiesinių elementų parametrai ir charakteristikos
1.3. Netiesinių sistemų tyrimo metodai
1.4. Kontroliniai klausimai ir užduotys
2. Netiesinių elementų charakteristikų aproksimavimo metodai
2.1. Aproksimavimo metodų pagrindimas
2.2. Aproksimavimas laipsniniais daugianariais
2.3. Aproksimavimas tiesių atkarpomis
2.4. Aproksimavimas transcendentinėmis funkcijomis
2.5. Aproksimavimo koeficientų nustatymas
2.6. Aproksimavimo paklaidų nustatymo metodai
2.7. Kontroliniai klausimai ir užduotys
3. Netiesinių sistemų spektrinės analizės metodai
3.1. Trigonometrinių funkcijų kartotinių kampų metodas
3.2. Atkirtos kampų metodas
3.3. Trijų ir penkių ordinačių metodai
3.4. Kontroliniai klausimai ir užduotys
II SKYRIUS. FUNKCINIS SIGNALŲ STRUKTŪROS KEITIMAS
4. Signalų formos ir jų spektrų keitimas
4.1. Dažnio dauginimas
4.2. Virpesių spektro perstūmimas
4.3. Analoginių signalų dauginimas ir dalijimas
4.4. Netiesinis stiprinimas
4.5. Virpesių spektro išskyrimas
4.6. Netiesinis kontūras
4.7. Kontroliniai klausimai ir užduotys
III SKYRIUS. VIRPESIŲ MODULIAVIMO METODAI
5. MA virpesių generavimas
5.1. MA virpesių moduliatorių struktūros
5.2. Abipusio moduliavimo reiškiniai
5.3. Balansinis moduliavimas
5.4. Vienos šoninės juostos virpesių generavimas
5.5. VŠJ virpesių generavimo metodų palyginimas
5.6. Kitų rūšių VŠJ moduliavimas
5.7. Kontroliniai klausimai ir užduotys
6. Kampinio moduliavimo virpesių generavimas
6.1. Tiesioginiai MD virpesių generavimo metodai
6.2. Tiesioginiai MF virpesių generavimo metodai
6.3. Netiesioginiai KM virpesių generavimo metodai
6.4. KM virpesių dažnio deviacijos didinimas
6.5. Kontroliniai klausimai ir užduotys
7. Skaitmeninių signalų moduliavimas ir demoduliavimas
7.1. Skaitmeninių signalų ir sistemų savybės
7.2. Ryšio sistemų perdavimo metodų klasifikavimas
7.3. Skaitmeninių ryšio kanalų dažnių juosta
7.4. Skaitmeninių signalų amplitudės diskretinis moduliavimas
7.5. Skaitmeninių signalų dažnio diskretinis moduliavimas
7.6. Skaitmeninių signalų fazės diskretinis moduliavimas
7.7. Sudėtingi skaitmeninių signalų moduliavimo formatai
7.8. Kiti moduliavimo formatai
7.9. OFDM signalai
7.10. Paskirstytojo spektro ryšio sistemos
7.11. Delta moduliavimas
7.12. Impulsų moduliavimas
7.13 Impulso moduliavimo ir demoduliavimo metodai
7.14. Impulsų kodinis moduliavimas
7.15. Kontroliniai klausimai ir užduotys
IV SKYRIUS. HARMONINIŲ VIRPESIŲ GENERAVIMAS
8. Grįžtamojo ryšio sistemos ir jų stabilumas
8.1. Grįžtamojo ryšio sistemos perdavimo koeficientas
8.2. Grįžtamojo ryšio sistemos savybės
8.3. Algebriniai ir dažniniai stabilumo kriterijai
8.4. Kontroliniai klausimai ir užduotys
9. Autogeneratorių susižadinimo sąlygų analizė
9.1. Harmoninių virpesių susižadinimo sąlygos
9.2. Diferencialinė autogeneratoriaus lygtis ir jos analizė
9.3. Stacionarusis autogeneratoriaus darbo režimas
9.4. Pereinamasis generatoriaus darbo režimas
9.5. Kontroliniai klausimai ir užduotys
10. Tritaškiai autogeneratoriai
10.1. Tritaškių autogeneratorių susižadinimo sąlygos
10.2. RC autogeneratorių analizė
10.3. RC ir LC generatorių parametrų palyginimas
10.4. Kvarciniai autogeneratoriai
10.5. Kontroliniai klausimai ir užduotys
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.