Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
MECHATRONINĖS SISTEMOS: TYRIMAI IR DIAGNOSTIKA
TURINYS
PRATARMĖ
1. MECHATRONIKA. MECHATRONIKOS SISTEMŲ FUNKCIJOS
1.1. Mechatronikos sistemų funkcijos
1.2. Mechaninės energijos ir informacijos perdavimas
1.3. Mikro- ir nanomechatronikos sistemos
1.4. Apibendrinamoji mechatronikos sistemos struktūra, pagrindiniai elementai ir jų ryšiai
1.5. Programuojamasis loginis valdiklis (PLC)
1.6. Elektropneumatinė mechatronikos sistema ir jos valdymas
1.7. Elektrohidraulinė mechatronikos sistema ir jos valdymas
1.8. Elektromechaninės mechatronikos sistemos (trifazis elektros variklis)
1.9. Visiškai implantuojama dirbtinė širdis
2. MECHATRONIKOS SISTEMŲ MODELIAVIMAS GRAFŲ TEORIJA
2.1. Dinaminiai modeliai grafų teorijoje
2.2. Modeliavimas grafų teorija
2.2.1. Grafų teorijos elementai
2.2.2. Galios ir energijos kintamieji ir apibendrintosios koordinatės
2.2.3. Energijos disipacinis elementas
2.2.4. Vienryšis dinaminis talpos elementas
2.2.5. Vienryšis dinaminis inertiškumo elementas
2.2.6. Apkrovų ir srautų šaltiniai
2.2.7. Dviryšiai transformatoriai – kiekybinis parametrų keitimas
2.2.8. Dviryšiai keitikliai (gyrators, angl.) – kokybinis parametrų keitimas
2.2.9. Daugiaryšiai elementai
2.3. Priežasties-pasekmės taisyklė
2.3.1. Priežastingumas vienryšiuose apkrovos ir srauto elementuose
2.3.2. Priežastingumas vienryšiuose dinaminiuose elementuose
2.3.3. Priežastingumas vienryšiame disipaciniame elemente
2.3.4. Priežastingumai dviryšiuose tiesiniuose ir netiesiniuose elementuose
2.3.5. Priežastingumai daugiaryšiuose elementuose („nuliniame“ ir „vienetiniame“ mazguose)
2.4. Dinaminių modelių sudarymo algoritmai
2.4.1. Mechaninės slenkamojo judėjimo sistemos
2.4.2. Mechaninės sukamojo judėjimo sistemos
2.4.3. Elektrinės grandinės
2.4.4. Elektromechaninės pavaros
2.4.5. Hidraulinė sistema
2.5. Matematiniai modeliai
2.5.1. Matematinių modelių, gaunamų iš dinaminių, formos
2.5.2. Matematinių modelių sudarymas naudojant dinaminius modelius
2.6. Dinaminių modelių tyrimas programų paketu „GRAFAI“
3. MATAVIMŲ JUTIKLIAI IR KEITLIAI. VARIKLIAI
3.1. Elektrodinaminis virpesių greičio matavimo keitlys
3.1.1. Keitlio veikimas, konstrukcija ir parametrai
3.1.2. Virpesių greičio matavimo keitlio modeliavimas ir dinamika
3.1.3. Elektrodinaminio keitlio taikymo praktikoje specifika
3.2. Pjezoakselerometrai – pagreičių matavimo keitliai
3.2.1. Akselerometrų skirstymas
3.2.2. Pjezoakselerometrų veikimo principas
3.2.3. Pjezoakseleromero modeliavimas grafų teorijos metodu
3.2.4. Akselerometrų charakteristikos ir jų taikymas praktikoje
3.3. Indukciniai jutikliai
3.3.1. Bekontakčiai poslinkių matavimo jutikliai
3.3.2. Indukcinių jutiklių veikimo teoriniai pagrindai
3.3.3. Indukcinio jutiklio konstrukcija ir parametrai
3.3.4 Jutiklio charakteristika
3.3.5. Jutiklių parametrai ir taikymo praktikoje specifika
3.3.6. Diferencialinis linijinių poslinkių matavimų indukcinis jutiklis (LVDT, angl. Linear Variable Differential Transformer)
3.4. Žingsniniai elektros varikliai, ŽEV
3.4.1. ŽEV veikimo principas
3.4.2. Induktoriniai žingsniniai elektros varikliai
3.4.3. Magnetoelektriniai žingsniniai elektros varikliai
3.4.4. Hibridiniai žingsniniai elektros varikliai
4. MECHATRONIKOS SISTEMŲ TYRIMAS
4.1. Mechaninės slenkamojo judėjimo sistemos
4.1.1. Precizinis skriemulio-lanksčios juostos mechanizmas
4.1.2. Pozicionierius su sraigtiniu riedėjimo trinties mechanizmu
4.2. Rotorinės sistemos
4.2.1. Rotoriaus dinamika ir skersiniai virpesiai
4.2.2. Rotorinė sistema su dinaminiu virpesių slopintuvu
4.3. Elektromechaninės sistemos
4.3.1. Nuolatinės srovės elektros varikliai
4.3.2. Mechatroninis akselerometras
4.4. Hidraulinės ir pneumatinės sistemos
4.4.1. Dviejų talpų hidraulinė sistema
4.4.2. Hidraulinis siurblys su linijiniu elektros varikliu
4.5. Magnetinės sistemos
4.5.1. Toroidas su dviem apvijomis
5. MAŠINŲ DIAGNOSTIKA
5.1. Mašinų eksploatacija, efektyvumas ir patikimumas
5.1.1. Mechatronikos mašinų ir jų posistemių gedimų tikimybės samprata
5.1.2. Monitoringo ir diagnostikos sistemų diegimo ekonominė nauda
5.1.3. Monitoringas, pagrįstas mašinų virpesių ir technologinių parametrų matavimu ir analize
5.1.4. Monitoringo ir diagnostikos algoritmas
5.1.5. Mechatronikos mašinų posistemių diagnostika
5.1.6. Didelės galios mechatronikos mašinos – turboagregato diagnostinė sistema
5.2. Rotorių disbalansai, jų diagnostika
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.