Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
MECHANINIAI VIRPESIAI
Turinys
Įvadas
1. MAŠINŲ IR MECHANIZMŲ DINAMINIAI MODELIAI
1.1. Detalės. Ašinio skriejiko–slankiklio mechanizmo kinematika
1.2. Detalių grupės
1.2.1. Rotoriai su keliomis kintamo perdavimo pavaromis
1.2.2. Sudėtingi nevienodo skersmens rotoriai
1.2.3. Rotoriai su pastovaus perdavimo pavaromis
1.3. Mašinos ir mechanizmai. Laisvės laipsnių skaičius ir apibendrintosios koordinatės
1.4. Jėgų klasifikacija. Variklių mechaninės charakteristikos
1.5. Diferencialinių judėjimo lygčių sudarymas
2. VIENO LAISVĖS LAIPSNIO SISTEMŲ LAISVIEJI VIRPESIAI
2.1. Neslopinamieji laisvieji virpesiai
2.1.1. Tiesiaeigio judesio švytuoklės judėjimo lygtis, elgsena realiu laiku, vektorinis ir kompleksinis sprendinio vaizdavimas, fazinė trajektorija ir fazinis vaizdas, energiniai ryšiai
2.1.2. Sukamojo judesio švytuoklė
2.1.3. Skysčio stulpelis U formos vamzdelyje ir Helmholco rezonatorius
2.1.4. Fizikinė švytuoklė
2.2. Slopinamieji laisvieji virpesiai. Klampiosios trinties veikiama švytuoklė. Judėjimo lygtis ir jos sprendimas periodiniu, neperiodiniu ir ribiniu atvejais. Logaritminis dekrementas, fazinė trajektorija
2.3. Netiesinių sistemų laisvieji virpesiai
2.3.1. Sistema su netiesine atkuriamąja jėga
2.3.2. Netiesinės trinties sistema
3. VIENO LAISVĖS LAIPSNIO SISTEMŲ PRIVERSTINIAI VIRPESIAI
3.1. Harmoninis žadinimas jėga, kurios amplitudė nepriklauso nuo dažnio
3.1.1. Tiesiaeigio judesio švytuoklė. Amplitudės ir fazės dažninės charakteristikos
3.1.2. Sukamojo judesio švytuoklė
3.2. Harmoninis žadinimas jėga, kurios amplitudė priklauso nuo dažnio
3.3. Virpesių izoliavimas
3.4. Harmoninis kinematinis žadinimas
3.4.1. Transporto priemonių virpesiai
3.4.2. Inercinis virpesių matavimas
3.5. Periodinis žadinimas
3.6. Atsitiktiniai virpesiai
3.7. Netiesinių sistemų priverstiniai virpesiai
4. S TANDŽIŲJŲ IR LANKSČIŲJŲ ROTORIŲ NEPUSIAUSVIRUMAS
4.1. Nepusiausvirųjų rotorių savybės
4.2. Standžiųjų rotorių disbalanso vektorinis vaizdavimas
4.3. Rotorių disbalanso nustatymas ir balansavimas
4.3.1. Nepusiausvirieji rotoriai su viena korekcine plokštuma. Statinis ir dinaminis balansavimas
4.3.2. Rotoriai su dviem korekcinėmis plokštumomis
4.3.3. Rotoriai su daugiau kaip dviem korekcinėmis plokštumomis
4.4. Balansavimo tikslumas
5. MECHANINIŲ SISTEMŲ PARAMETRINIAI VIRPESIAI
5.1. Pusiausvyros ir stacionaraus judėjimo stabilumas
5.2. Parametriniai virpesiai. Hilo, Matjė ir Meisnerio lygtys
5.3. Krumpliaratinės pavaros parametriniai virpesiai
5.3.1. Pavaros dinaminis modelis ir judėjimo lygtis
5.3.2. Sistemos stabilumas ir elgsena laikui bėgant
6. AUTOVIRPESIAI
6.1. Autovirpesių prigimtis
6.2. Sausosios trinties sukelti autovirpesiai
6.3. Aerodinaminės prigimties autovirpesiai
7. KELIŲ LAISVĖS LAIPSNIŲ SISTEMŲ VIRPESIAI
7.1. Tikrinių reikšmių nustatymas
7.2. Apytikslis tikrinių dažnių apskaičiavimas Reilėjaus metodu
7.3. Priverstiniai virpesiai
7.3.1. Dvimasė neslopinamoji sistema
7.3.2. Dvimasė slopinamoji sistema
7.4. Virpesių gesinimas ir slopinimas
8. KRITINIAI VELENŲ SUKIMOSI GREIČIAI
8.1. Velenas su vienu disku
8.2. Velenas su dviem diskais
8.3. Automatinis rotorių balansavimas
9. TAMPRIŲJŲ KŪNŲ VIRPESIAI
9.1. Laisvieji išilginiai strypų virpesiai
9.2. Strypų skersiniai virpesiai
10. TAMPRIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ DINAMIKOS LYGTYS
10.1. Vienmatis modelis: tampriaisiais ryšiais sujungtų masių sistema
10.1.1. Elemento dinamikos lygtis, standumo, masių ir slopinimo matricos
10.1.2. Konstrukcijos dinamikos lygtis, konstrukcijos standumo, masių ir slopinimo matricos
10.1.3. Konstrukcijos matricų surinkimo algoritmas
10.1.4. Ryšių ir žadinimo poveikių įvertinimas
10.2. Kiti vienmačių konstrukcijų elementai
10.2.1. Tempiamo ir gniuždomo strypo elementas
10.2.2. Į temptos stygos su pritvirtintomis sutelktosiomis masėmis elementas
10.2.3. Tampriai sujungtų švytuoklių sistemos elementas
10.2.4. Velenų su pritvirtintais skriemuliais sukamųjų virpesių sistemos
10.2.5. Virpančiosios sistemos su svirtinėmis grandimis
10.2.6. Virpančiosios sistemos su vieno laisvės laipsnio svirtiniais mechanizmais
10.2.7. Virpančiosios sistemos su plokščiai judančiomis grandimis
10.2.8. Virpančiosios sistemos su šarnyriniais ryšiais tarp grandžių
10.3. Tampriųjų strypinių sistemų dinamikos lygčių sudarymas baigtinių elementų metodu
10.3.1. Lenkiamo strypo baigtinis elementas
10.3.2. Plokščiosios rėminės konstrukcijos baigtinis elementas
10.3.3. Koordinačių sistemos pakeitimas
10.3.4. Konstrukcijos matricų ir jėgų vektorių surinkimas
10.3.5. Ryšiai. Elementų šarnyrinių sujungimų įvertinimas
10.3.6. S utelktai veikiančių standžiųjų ir klampiosios trinties elementų bei sutelktųjų masių įvertinimas
10.4. Paprasčiausių erdvinių kietųjų kūnų sistemų virpesių lygtys
10.4.1. Erdvinės kietojo kūno dinamikos lygtys
10.4.2. Vertikaliomis spyruoklėmis sujungtų kūnų sistemos elementas
11. TAMPRIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ DINAMIKOS UŽDA VINIŲ SPRENDIMAS
11.1. Konstrukcijos tikrinių virpesių apskaičiavimas
11.1.1. konstrukcijos Neslopinamieji tikriniai virpesiai
11.1.2. Konstrukcijos tikrinių virpesių apskaičiavimas kompiuteriu
11.1.3. Klampiosios vidinės trinties aprašymas proporcingąja slopinimo matrica
11.1.4. Konstrukcijos dinamikos lygtis normaliosiose koordinatėse
11.1.5. Konstrukcijos tikriniai slopinamieji virpesiai
11.1.6. Konstrukcijos tikrinių slopinamųjų virpesių apskaičiavimas kompiuteriu
11.1.7 Giroskopo dinamikos lygtys ir tikriniai virpesiai
11.1.8. Giroskopo, besisukančio apie žemiau svorio centro esantį tašką, tikriniai virpesiai
11.2. Konstrukcijos periodinių priverstinių virpesių apskaičiavimas
11.2.1. Periodinis konstrukcijos atsakas į periodinį poveikį
11.2.2. Konstrukcijos amplitudės ir fazės dažninės charakteristikos
11.2.3. Normaliosiose koordinatėse užrašytų dinamikos lygčių sprendimas
11.3. Konstrukcijos priverstinių virpesių apskaičiavimas, skaitiškai integruojant dinamikos lygtis
11.3.1. Konstrukcijos pereinamųjų virpesių lygtys ir jų skaitinis sprendimas
11.3.2. Rungės ir Kutos metodų taikymas
11.3.3. Apibendrintojo Njumarko metodo taikymas
11.3.4. Skaitinio integravimo metodų parinkimo kriterijai
11.3.5. Konstrukcijos priverstinių virpesių apskaičiavimas laiko srityje
LITERATŪRA
1 priedas. KIETOJO KŪNO DINAMIKOS LYGTYS
2 priedas. PAPRAS TŲJŲ DIFERENCIALINIŲ LYGČIŲ IR JŲ SISTEMŲ SKAITINIS INTEGRAVIMAS
3 priedas. UŽDAVINIAI IR JŲ SPRENDIMO PAVYZDŽIAI
P3.1. Dinaminio modelio judėjimo lygčių sudarymas
P3.1.1. Pavyzdžiai
P3.1.2. Uždaviniai
P3.2. Vieno laisvės laipsnio sistemų laisvieji virpesiai
P3.2.1. Pavyzdys
P3.2.2. Uždaviniai
P3.3. Vieno laisvės laipsnio sistemų priverstiniai virpesiai. Virpesių izoliavimas
P3.3.1. Pavyzdžiai
P3.3.2. Uždaviniai
P3.4. Kritinės būsenos. Virpesių stabilumas
P3.4.1. Pavyzdžiai
P3.4.2. Uždaviniai
P3.5. Dviejų laisvės laipsnių sistemos
P3.5.1. Pavyzdys
P3.5.2. Uždaviniai

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.