Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮŽANGA
1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO YPATYBĖS PROJEKTINĖJE ORGANIZACIJOJE
1.1. PROJEKTINĖS ORGANIZACIJOS SUKŪRIMO PRIELAIDOS
1.2.1. Linijinė projektinė organizacija
1.2.2. Štabinė projektinė organizacija
1.2.3. Matricinė projektinė organizacija
1.2.4. Grynoji projektinė organizacija
1.3. Interesų derinimas projektinėje organizacijoje
1.4. Žmogiškųjų išteklių valdymas projektinėje organizacijoje
2. PROJEKTO KOMANDA IR ORGANIZACINĖ APLINKA
2.1. PROJEKTO KOMANDOS SAMPRATA IR JOS POŽYMIAI
2.2. Projekto komandos vadovo funkcijos
2.2.1. Projekto vadovo tikslai
2.2.2. Projekto vadovo uždaviniai
2.2.3. Įgaliojimai projekto vadovui
2.2.4. Projekto vadovo atsakomybė
2.3. Projekto komandos narių funkcijos
3. PROJEKTO KOMANDOS FORMAVIMAS
3.1. PROJEKTO KOMANDOS FORMAVIMO YPATYBĖS
3.2. Projekto komandos vadovo parinkimas
3.3. Projekto komandos narių parinkimas
3.4. Projekto komandos formavimo etapai
4. PROJEKTO KOMANDOS DARBO ORGANIZAVIMAS
4.1. PASIRENGIMAS PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI
4.2. Komandinio darbo metodų taikymas
4.2.1. Minčių žemėlapis
4.2.2. Kortelių technika
4.2.3. Delphi technika
4.3. Kūrybiškumą skatinančių darbo metodų taikymas
4.3.1. „Proto šturmas“
4.3.2. 6–3–5 metodas
4.3.3. Morfologijos metodas
5. PROJEKTO KOMANDOS VEIKLOS VERTINIMAS
5.1. PROJEKTO KOMANDOS VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI
5.2. Efektyvios projekto komandos požymiai
5.3. Psichologinis komandos klimatas
6. PROJEKTO KOMANDOS MOTYVAVIMAS
6.1. PROJEKTO KOMANDOS MOTYVAVIMO YPATYBĖS
6.2. Projektinės komandos narių motyvaciją lemiantys veiksniai
6.3. Projekto komandos narių motyvavimas
6.4. Projekto komandos efektyvumo vertinimo kriterijai ir atlyginimas
7. VIRTUALIOS PROJEKTŲ KOMANDOS
7.1. VIRTUALIOS KOMANDOS SAMPRATA
7.2. Virtualios projekto komandos veiklos prielaidos
8. KOMUNIKACIJA PROJEKTO KOMANDOJE
8.1. KOMUNIKAVIMAS PROJEKTŲ VALDYMO PROCESE
8.2. Informacijos judėjimas projektinėje organizacijoje
8.3. Projekto komandos komunikavimo lygmenys
9. KONFLIKTŲ VALDYMAS PROJEKTINĖJE APLINKOJE
9.1. KONFLIKTAI PROJEKTO KOMANDOJE IR JŲ PRIEŽASTYS
9.2. Konfliktų projekto komandoje sprendimas
9.2.1. Pokalbis siekiant išspręsti konfliktą
9.2.2. Konflikto dalyvių interesų derinimas
9.2.3. Konfliktų moderavimas ir mediavimas
9.2.4. Konflikto sprendimas projekto lygmenyje
10. LYDERYSTĖS KONCEPCIJA IR PROJEKTŲ KOMANDOS
10.1. LYDERYSTĖS SAMPRATA
10.2. Vadovavimo ir lyderystės santykis
10.3. Lyderystės koncepcijos formulavimo principai
10.4. Aplinkos sąlygų įtaka lyderystės koncepcijai
10.5. Herojiškos lyderystės koncepcija
10.6. Racionalaus vadovavimo, pagrįsto transakcine įtaka, koncepcija
10.7. Charizmatinės lyderystės, pagrįstos transformacine įtaka, koncepcija
10.8. Lyderio ir sekėjo vaidmenys lyderystės procese
10.9. Lyderystės koncepcijos bruožai projekto komandoje
11. PROJEKTO KOMANDOS LYDERIS: VAIDMUO IR VADOVAVIMO STILIAI
11.1. PROJEKTO KOMANDOS LYDERIO VAIDMUO IR ĮTAKA
11.1.1. Projekto komandos lyderio vaidmuo
11.1.2. Lyderio kompetencijų identifikavimas projekto komandoje
11.1.3. Projekto komandos lyderio įtakos šaltiniai
11.2. Projekto komandos vadovo lyderystės/vadovavimo stiliai
11.2.1. Lyderystės/vadovavimo stiliaus samprata
11.2.2. Vadovavimo stilių klasifikavimas
11.2.3. Projekto komandos vadovo vadovavimo stilius
TERMINŲ ŽODYNĖLIS
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.