Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. KOKYBĖS FUNKCIJOS IŠSKLEIDIMO IR VISUOTINĖS KOKYBĖS VADYBOS SĄSAJA
1.1. Kokybės funkcijos išskleidimo esmė
1.1.1. Kokybės funkcijos išskleidimo samprata ir evoliucija
1.1.2. Kokybės funkcijos išskleidimo metodo principai
1.1.3. Kokybės funkcijos išskleidimo vaidmuo kuriant organizacijos strategiją
1.1.4. Kokybės funkcijos išskleidimo panaudojimo sritys
1.2. Konkurencingo produkto kūrimo etapai ir inžinerija
1.2.1. Konkurencingo produkto kūrimo etapai
1.2.2. Genichi Taguchi produkto kokybės inžinerija
Kontroliniai klausimai ir užduotys
2. KOKYBĖS NAMAS, JO PASKIRTIS IR SUDARYMAS
2.1. Kokybės namo esmė ir struktūra
2.2. Vartotojų poreikių ir naudos matricos sudarymas
2.2.1. Vartotojų poreikių klasifikavimas
2.2.2. Tiesioginiai pokalbiai su vartotojais
2.2.3. Vartotojų ir jų gyvenimo aplinkos tyrimas
2.2.4. Skundų tyrimas
2.2.5. Vartotojų nuomonės skirstymas į svarbiausias kategorijas
2.2.6. Vartotojų poreikių struktūra
2.3. Planavimo matricos sudarymas
2.3.1. Atskirų poreikių patenkinimo svarbumo vartotojams laipsnio nustatymas
2.3.2. Vartotojų poreikių patenkinimo laipsnio nustatymas
2.3.3. Konkurencinio pranašumo siekimo būdai
2.3.4. Vartotojų poreikių patenkinimo gerinimo laipsnio nustatymas
2.3.5. Pardavimų galimos apimties priklausomumo nuo vartotojų poreikių patenkinimo laipsnio nustatymas
2.4. Technikos reakcijos (kokybės charakteristikų pakeitimo) matricos sudarymas
2.4.1. Vartotojų poreikių patenkinimo priklausomumas nuo produkto veikimo kokybės
2.4.2. Kuriamojo produkto funkcijų analizė
2.4.3. Produkto posistemių ir elementų analizė
2.5. Santykių matricos sudarymas
2.5.1. Produkto kokybės charakteristikų poveikio vartotojų poreikių patenkinimui tyrimas
2.5.2. Kelių produkto kokybės charakteristikų poveikis vartotojų poreikių patenkinimo laipsniui
2.6. Techninės koreliacijos matricos sudarymas
2.7. Technikos matricos sudarymas
2.7.1. Techninis konkurencingumo palyginimas
2.7.2. Techninės užduotys produkto konkurencingumui užtikrinti
Kontroliniai klausimai ir užduotys
3. KOKYBĖS FUNKCIJOS IŠSKLEIDIMO METODO DIEGIMAS
3.1. Kokybės funkcijos išskleidimo metodo ir organizacijos kultūros sąsaja
3.2. Kokybės funkcijos išskleidimo metodo diegimo trukdžiai
3.2.1. Organizacijos kokybės kultūros formavimo trukdžiai
3.2.2. Kokybės funkcijos išskleidimas organizacijose, kurių kultūroje vyrauja inžinerinis požiūris
3.2.3. Kokybės funkcijos išskleidimas organizacijose, kuriose dominuoja marketingo reikalavimai
3.2.4. Kokybės funkcijos išskleidimas organizacijose, kurių kultūroje vyrauja gamybiniai prioritetai
3.2.5. Organizaciniai trukdžiai
3.3. Kokybės funkcijos išskleidimo metodo diegimo organizavimas
3.3.1. Kokybės funkcijos išskleidimo diegimo proceso planavimas
3.3.2. Kokybės namo matricų sudarymo darbo sąnaudų mažinimo galimybė
Kontroliniai klausimai ir užduotys
BIBLIOGRAFIJA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.