Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ŠIUOLAIKINIAI ORGANINĖS SINTEZĖS METODAI
TURINYS
1. ĮVADAS
2. APSAUGINĖS GRUPĖS
2.1. Įžanga
2.2. Karbonilo funkcinės grupės apsauga
2.3. Hidroksilo grupės apsauga
2.3.1. Silileteriai
2.3.2. Alkileteriai
2.3.3. Acetaliai
2.3.4. Esteriai
2.3.5. Karbonatai
2.4. Karboksilo grupės apsauga
2.5. Amino grupės apsauga
2.5.1. Imidai ir amidai
2.5.2. Karbamatai
2.5.3. Sulfonamidai
2.5.4. N-alkiliniai dariniai
2.5.5. Iminai
3. KATALITINĖS IR BIOKATALITINĖS REAKCIJOS
3.1. Heterogeninė katalizė
3.2. Homogeninė katalizė
3.3. Biokatalizė
4. METALAIS KATALIZUOJAMOS KRYŽMINIO JUNGIMO REAKCIJOS
4.1. Įžanga
4.2. Kryžminio jungimo reakcijų katalizatoriai ir mechanizmas
4.3. Suzuki-Miyaura reakcija
4.4. Stille reakcija
4.5. Negishi reakcija
4.6. Kumada reakcija
4.7. Hiyama reakcija
4.8. Buchwald-Hartwig reakcija
4.9. Heck reakcija
4.10. Sonogashira reakcija
5. OLEFINŲ METATEZĖ
5.1. Įžanga
5.2. Olefinų metatezės reakcijos mechanizmas
5.3. Žiedo uždarymo metatezė
5.4. Stereoselektyvi žiedo uždarymo metatezė
5.5. Tandeminė žiedo atidarymo ir žiedo uždarymo metatezė
6. PAUSON-KHAND REAKCIJA
6.1. Įžanga
6.2. Pauson-Khand reakcijos mechanizmas
6.3. Pauson-Khand reakcijos katalizatoriai, promotoriai ir vykdymo sąlygos
6.4. Stereoselektyvi Pauson-Khand reakcija
7. SINTEZĖ JONINIUOSE SKYSČIUOSE
7.1. Joninių skysčių struktūra
7.2. Joninių skysčių savybės
7.3. Joninių skysčių gavimas
7.4. Joninių skysčių panaudojimas
7.4.1. Katalizė joniniuose skysčiuose
7.4.2. Kitos cheminės reakcijos joniniuose skysčiuose
7.4.3. Biokatalizė joniniuose skysčiuose
8. STEREOSELEKTYVIOS SINTEZĖS METODAI
8.1. Diastereomerų sudarymo metodas
8.2. Stereoselektyvi sintezė
8.3. Reakcijos stereoselektyvumą lemiantys veiksniai
8.4. Asimetrinės sintezės metodai
8.5. Chiralinių blokų panaudojimas sintezėje
8.6. Pagalbinių chiralinių reagentų naudojimas asimetrinėje sintezėje
9. MIKROBANGŲ PANAUDOJIMAS ORGANINĖJE SINTEZĖJE
9.1. Mikrobangų spinduliuotės ir jos sąveika su medžiaga
9.2. Sintezės atlikimo metodai
9.3. Mikrobangomis kaitinamų reaktorių įranga
9.4. Sintezių pavyzdžiai
9.5. Organinė sintezė ant kietos fazės (OSKF)
10. ULTRAGARSO PANAUDOJIMAS ORGANINĖJE SINTEZĖJE
10.1. Įžanga
10.2. Ultragarsas ir jo veikimas skysčiuose
10.3. Ultragarso cheminių efektų teorijos
10.4. Laisvųjų radikalų bei kitų oksidatorių susidarymas vandens terpėje
10.5. Kavitacijos procesą lemiantys veiksniai
10.6. Sonocheminių sintezių pavyzdžiai

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.