Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
SILIKATŲ CHEMIJA IR FIZIKA
TURINYS
1. SILICIO CHEMIJA
1.1. Elementinis silicis
1.2. Silicio junginiai su vandeniliu
1.3. Silicio junginiai su metalais
1.4. Silicio junginiai su halogenais
1.5. Silicio junginiai su anglimi
1.6. Silicio junginiai su boru
1.7. Silicio junginiai su azotu
1.8. Silicio junginiai su deguonimi
1.8.1. Kristalinio silicio dioksido atmainos
1.8.2. Dispersinio silicio dioksido atmainos
1.8.2.1. Silicio rūgštys ir silicio rūgšties polimerizacija
1.8.2.2. Kristalinio ir amorfinio SiO2 tirpumas
1.8.2.3. SiO2 tirpimo greitis
1.8.3. Stikliškasis silicio dioksidas
1.9. Organiniai silicio junginiai
2. SILIKATŲ CHEMIJA
2.1. Kristalų ir amorfinių silikatų struktūra ir savybės
2.1.1. Cheminiai ryšiai silikatuose
2.1.1.1. O-Si-O ryšys ir valentiniai kampai [SiO4] tetraedre
2.1.1.2. Si-O-Si ryšys ir valentiniai kampai tarpusavyje jungiantis [SiO4] tetraedrams
2.1.1.3. Si-O ryšio ilgiai
2.1.1.4. Si-O ryšio prigimtis
2.1.1.5. Si-O-M ryšiai. Silicio koordinaciniai skaičiai ir poliedrai
2.1.2. Kristalinių silikatų struktūra ir klasifikacija
2.1.2.1. Silikatų struktūros ypatumai
2.1.2.2. Silikatų struktūros pažinimo ir klasifikacijos kūrimo raida
2.1.2.3. Struktūrinė silikatų klasifikacija
2.1.2.4. Kristalocheminė silikatų klasifikacija
2.1.3. Silikatų fizikinių savybių priklausomybė nuo struktūros
2.1.4. Silikatų pavadinimų sudarymo principai. Silikatų formulės
2.1.5. Kietieji tirpalai (mišrieji kristalai) silikatinėse sistemose. Izomorfizmas
2.2. Skystosios būsenos ir stikliškųjų silikatų struktūra ir savybės
2.2.1. Skystosios būsenos silikatai
2.2.2. Stikliškoji būsena, jos ypatumai
2.2.3. Stiklodaros principai
2.2.3.1. Struktūrinės stiklodaros teorijos
2.2.3.2. Kinetinė stiklodaros teorija
2.2.4. Stiklo struktūros
2.2.5. Bendrosios silikatinių stiklų savybės
2.3. Dispersinių silikatų struktūra ir savybės
2.3.1. Dispersinės medžiagos charakteristika
2.3.2. Didelio dispersiškumo silikatinių sistemų struktūrinės ir mechaninės savybės
2.3.3. Elektrokinetiniai reiškiniai dispersinėse silikatinėse sistemose
2.3.4. Silikatų hidratacija
2.3.5. Koloidinės sistemos molis-vanduo savybės
2.4. Gamtiniai silikatai
2.4.1. Šarminių metalų silikatai
2.4.2. Šarminių žemių metalų silikatai
2.4.3. Aliuminio silikatai ir hidrosilikatai
2.4.4. Aliumosilikatai. Žėručiai
3. CHEMINIAI PROCESAI SILIKATINĖSE SISTEMOSE
3.1. Kietafazės reakcijos silikatinėse sistemose
3.1.1. Kietųjų medžiagų tarpusavio reakcijų charakteristika
3.1.2. Kietafazių reakcijų mechanizmas
3.1.3. Kietafazių reakcijų kinetika
3.1.4. Dujinės ir skystosios fazių įtaka kietafazėms reakcijoms
3.2. Bendra silikatų sukepimo proceso charakteristika
3.2.1. Kietafazis sukepimas
3.2.2. Sukepimas, dalyvaujant skystajai fazei
3.2.3. Sukepimas, vykstant kietafazėms ir skystafazėms reakcijoms
3.2.4. Porceliano sukepimas
3.2.5. Portlandcemenčio klinkerio sukepimas
3.3. Cheminiai procesai, vykstantys silikatinių dirbinių gamybos metu
3.3.1. Keraminės ir ugniai atsparios medžiagos, jų gamybos metu vykstantys procesai
3.3.2. Portlandcementis. Jo susidarymo ir hidratacijos metu vykstantys procesai
3.3.3. Rišamosios medžiagos, cementas, betonas. Jų gamybos ir naudojimo metu vykstantys procesai
3.3.4. Stiklas ir jo gamybos metu vykstantys procesai
3.3.5. Sitalai. Jų gamybos metu vykstantys procesai
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.