Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
SILIKATŲ MEDŽIAGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ
TURINYS
ĮVADAS
1. SILIKATINIŲ MEDŽIAGŲ KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS
1.1. Naujojo požiūrio direktyvų principai
1.2.2. Atitiktis esminiams reikalavimams ir atitikties „CE“ ženklas
1.2.3. Atitikties įvertinimas ir patvirtinimas
1.3. Kokybės užtikrinimo sistema
1.3.1. Kokybės sistemos dalyvių funkcijos
2. KOKYBĖS SISTEMOS STRUKTŪRA
2.1. Standartizacija
2.1.1. Pagrindinės sąvokos
2.1.2. Standartizacijos lygis
2.1.3. Standartų rūšys
2.1.4. Lietuvos nacionalinės standartizacijos tikslai, principai ir uždaviniai
2.1.5. Standartų rengimas ir informacijos apie juos skelbimas
2.2. Metrologija
2.2.1. Pagrindinės sąvokos
2.2.2. Metrologijos tikslai ir uždaviniai
2.2.3. Metrologija standartizacijoje
2.3. Atitikties įvertinimas ir laidavimas
2.3.1. Pagrindinės sąvokos
2.3.2. Atitikties įvertinimo sistemos dalyviai
2.3.3. Sertifikavimas ir akreditavimas
2.3.4. Bendrieji reikalavimai bandymų ir kalibravimo laboratorijoms
3. SILIKATINIŲ MEDŽIAGŲ IR GAMINIŲ STANDARTIZACIJA
3.1. Cemento standartizacija
3.1.1. Cemento Europos standartai
3.1.2. Įprastiniai cementai (CEM cementai) pagal EN 197-1
3.1.3. Kalcio aliuminatinis cementas (CAC)
3.1.4. Mūro cementas (MC)
3.1.5. Sulfatams atsparus cementas (SR)
3.1.6. Cemento bandymų metodai
3.1.6.1. Ėmimo ėmimas
3.1.6.2. Stiprio nustatymas
3.1.6.3. Cemento cheminė analizė pagal EN 196-2
3.1.6.4. Vandenyje tirpaus chromo (VI) kiekio cemente nustatymas pagal EN 196-10
3.1.6.5. Cemento rišimosi trukmės ir tūrio pastovumo nustatymas pagal EN 196-3
3.1.6.6. Smulkumo nustatymas pagal EN 196-6
3.2. Statybinių kalkių standartizacija
3.2.1. Statybinių kalkių Europos standartai
3.2.2. Statybinių kalkių pagal EN 459-1 klasifikacija ir techniniai reikalavimai
3.2.3. Statybinių kalkių bandymo metodai
3.3. Gipsinių rišiklių, gipsatinkių ir gipso gaminių standartizacija
3.3.1. Gipsinių rišiklių, gipsatinkių ir gipso gaminių Europos standartai
3.3.2. Gipsinių rišiklių ir gipsatinkių pagal EN 13979-1 klasifikacija ir techniniai reikalavimai
3.3.3. Gipsinių rišiklių ir gipsatinkių bandymo metodai
3.3.3.1. Smulkumo nustatymas
3.3.3.2. Sieros trioksido (SO3) kiekio nustatymas
3.3.3.3. Vandens ir gipsinio rišiklio (arba gipsatinkio) santykio nustatymas
3.3.3.4. Rišimosi trukmės nustatymas
3.3.3.5. Stiprumo savybių nustatymas
3.3.4. Gipso blokai pagal EN 12859
3.4. Mūro gaminių standartizacija
3.4.1. Mūro gaminių Europos standartai
3.4.2. Mūro gaminių bendrieji techniniai reikalavimai
3.4.3. Mūro gaminių atitikties įvertinimas ir CE ženklinimas
3.4.4. Keraminių, silikatinių ir autoklavinio akytojo betono mūro standartizavimo ypatumai
3.4.4.1. Keraminiai mūro gaminiai pagal EN 771-1
3.4.4.2. Silikatiniai mūro gaminiai pagal EN 771-2
3.4.4.3. Autoklavinio akytojo betono (AAC) mūro gaminiai pagal EN 771-4
3.5. Statistiniai atitikties įvertinimo metodai
3.5.1. Pagrindinės atitikties įvertinimo statistinės charakteristikos
3.5.2. Cemento ir statybinių kalkių atitikties įvertinimas statistiniais metodais
3.5.2.1. Cemento atitikties įvertinimas statistiniais metodais
3.5.2.2. Statybinių kalkių atitikties įvertinimas statistiniais metodais
3.5.2.3. Cemento standartinio gniuždomojo stiprio savikontrolių bandymų rezultatų statistinio įvertinimo pavyzdžiai
3.5.3. I kategorijos mūro gaminių pagal EN 771 deklaruojamojo gniuždomojo stiprio verčių nustatymas
3.5.3.1. Mūro gaminių pagal EN 771 deklaruojamieji gniuždomojo stiprio rodikliai
3.5.3.2. Statistinės kontrolės bendrieji principai
3.5.3.3. Charakteristinio gniuždomojo stiprio skaičiavimas
3.5.3.4. Vidutinio gniuždomojo stiprio skaičiavimas
3.5.3.5. Normalizuoto gniuždomojo stiprio skaičiavimas
3.5.3.6. Mūro gaminių deklaruojamųjų gniuždomojo stiprio rodiklių apskaičiavimo pavyzdžiai
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.