Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
LAKŲ IR DAŽŲ CHEMIJA BEI TECHNOLOGIJA
TURINYS
ĮVADAS
1. Pagrindinės sąvokos
2. Pigmentai ir užpildai
2.1. Pigmentų klasifikacija
3.2. Grynųjų plėvėdarių sistemos
3.3. Plėvėdarių organinės dispersijos
3.4. Vandeninės polimerų dispersijos
I DALIS. PLĖVĖDARIAI
A. POLIMERIZATAI IR POLIMERANALOGINIŲ KITIMŲ PRODUKTAI
1. Polietilenas
2. Polipropilenas
3. Skystieji kaučiukai
4. Halogeną turintys polimerai
4.1. Polivinilchloridas
4.2. Vinilchlorido kopolimerai
4.3. Politetrafluoretilenas
4.4. Chlorintas polivinilchloridas (perchlorvinilas)
4.5. Chlorintas polietilenas
4.6. Sulfochlorintas polietilenas
4.7. Chlorkaučiukas
5. Polivinilacetatas
6. Polivinilacetato polimeranaloginių kitimų produktai
6.1. Poli(vinilo alkoholis)
6.2. Polivinilacetaliai
7. Poliakrilatai
8. Indenkumarono oligomerai
9. Naftos polimerinės dervos
B. GAMTINIAI JUNGINIAI IR JŲ PERDIRBIMO PRODUKTAI
1. Kanifolija ir kanifolijos cheminių reakcijų junginiai
2. Kopalai
3. Gintaras
4. Šelakas
5. Bitumai
6. Augaliniai aliejai
6.1. Cheminės trigliceridų savybės. Oksidacinė polimerizacija
6.2. Sikatyvai
6.3. Augalinio aliejaus oksidavimas
6.4. Augalinio aliejaus polimerizavimas
7. Celiuliozės esteriai
C. POLIKONDENSATAI
1. Poliesteriai
1.1. Nemodifikuoti oligoesteriai
1.1.1. Oligoesteriai, naudojami poliuretanų sintezėje
1.1.2. Tereftalio rūgšties oligoesteriai
1.1.3. Oligoesteriai koncentruotiems lakams ir dažams
1.2. Nesotieji oligoesteriai
1.2.1. Oligoestermaleinatai
1.2.2. Oligoesterakrilatai
1.2.3. Nesotieji oligoesteriai, kietinami ultravioletine ir radioaktyviąja spinduliuote
1.3. Modifikuoti oligoesteriai (alkidai)
2. Poliamidai
3. Poliuretanai
3.1. Poliuretaninių lakų ir dažų klasifikacija
3.2. Dvikomponenčiai lakai ir dažai
3.3. Lakai, kietėjantys drėgname ore
3.4. Blokuotų izocianatų poliuretano lakai
3.5. Uretanalkidai
3.6. Oligouretanakrilatai
3.7. Uretano aliejai
4. Epoksidiniai lakai ir dažai
4.1. Milteliniai dažai
4.2. Grynieji epoksidiniai plėvėdariai
5. Silicio organiniai polimerai
6. Karbamid- ir melaminformaldehido oligomerai
7. Fenolformaldehido oligomerai
II DALIS. PIGMENTAI
1. Cheminės, fizikinės ir techninės pigmentų savybės
1.1. Cheminė sudėtis ir paviršiaus pobūdis
1.2. Pigmentų kristališkumas
1.3. Pigmentų dispersiškumas
1.4. Pigmentų lyginamasis paviršius
1.5. Pigmentų spalva
1.6. Pigmentų dengiamumas
1.7. Dažomosios ir šviesinamosios pigmentų savybės
1.8. Pigmentų vilgumas
1.9. Aliejaus sugertis ir vilgymo tūris
1.10. Pigmentų disperguojamumas
1.11. Pigmentų abrazyvinės savybės
1.12. Pigmentų atsparumas šviesai ir fotocheminis aktyvumas
2. Pigmentai. Savybės ir sintezės metodai
2.1. Pigmentų sintezės metodai
2.2. Dekoratyviniai-apsauginiai pigmentai
2.2.1. Baltieji pigmentai ir užpildai
2.2.1.1. Titano dioksidas
2.2.1.2. Cinko baltasis
2.2.1.3. Litoponas
2.2.1.4. Švino baltasis
2.2.1.5. Baltieji užpildai
2.2.2. Juodieji pigmentai
2.2.2.1. Techninė anglis
2.2.2.2. Juodžiai
2.2.2.3. Juodieji geležies oksidų pigmentai
2.2.3. Geltonieji, oranžiniai, raudonieji ir rudieji pigmentai
2.2.3.1. Švino kronai
2.2.3.2. Švino molibdato kronas
2.2.3.3. Cinko kronai
2.2.3.4. Gamtiniai geležies oksidų pigmentai
2.2.3.5. Sintetiniai geležies oksidų pigmentai
2.2.4. Mėlynieji ir žalieji pigmentai
2.2.4.1. Ultramarinas
2.2.4.2. Geležies mėlis
2.2.4.3. Chromo oksidas ir hidroksidas
2.3. Organiniai pigmentai
2.3.1. Azopigmentai
2.3.2. Ftalocianino pigmentai
2.3.3. Policikliniai pigmentai
2.3.4. Kitų klasių organiniai pigmentai
2.3.5. Dažalai
2.4. Antikoroziniai pigmentai
2.4.1. Metalų chromatai
2.4.2. Švino pigmentai
2.4.3. Metalų fosfatai
2.4.4. Metalų feritai
2.4.5. Metalų milteliai
2.5. Priešapžaliniai ir baktericidiniai pigmentai
2.6. Dailės dažų pigmentai
2.7. Termiškai atsparūs pigmentai
2.8. Perlamutriniai pigmentai
2.9. Šviesą atspindintys pigmentai
2.10. Termoindikatoriniai pigmentai
2.11. Spaudos dažų pigmentai
2.12. Fluorescenciniai ir fosforescenciniai pigmentai
III DALIS. DAŽAI
1. Dažų savybės
2. Pigmentų sąveika su plėvėdario sistemos komponentais
2.1. Adsorbcija pigmentų paviršiuje
2.1.1. Fizikinė ir cheminė adsorbcija
2.1.2. Adsorbcijos selektyvumas
2.1.3. Adsorbcinių savybių keitimas modifikuojant pigmentų paviršių
2.2. Polimerų ir oligomerų adsorbcija iš tirpalų ir lydalų
3. Dangų struktūra ir savybės
4. Apsauginės dangų savybės
5. Dangų atsparumas šviesai
IV DALIS. PIGMENTŲ DISPERGAVIMAS PLĖVĖDARIUOSE
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.