Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. KOMUNIKACIJOS SAMPRATA IR ESMĖ
1.1. Komunikacijos vieta moksle
1.2. Komunikacijos kategorijos
1.2.1. Komunikacijos lygiai
1.2.2. Komunikacijos ir bendravimo sampratų problema
1.2.3. Komunikacijos procesas
1.2.4. Bendrieji komunikacijos barjerai
1.3. Percepcija
1.4. Tarptautinės komunikacijos esmė
2. TARPKULTŪRINĖ KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOJE
2.1. Kultūros bei tarpkultūrinės komunikacijos teoriniai aspektai
2.1.1. Kultūrinis reliatyvizmas
2.1.2. Efektyvios tarpkultūrinės komunikacijos modelis ir jo prielaidos
2.2. Bendrieji tarpkultūrinės komunikacijos principai
2.3. Sociokultūrinės komunikacijos modelis
2.4. Organizacijos vidinė ir išorinė komunikacija, komunikaciniai tinklai, sąlygojantys efektyvią tarptautinę organizacijos komunikaciją
2.4.1. Vidinė organizacijos komunikacija ir tinklai
2.4.2. Išorinė organizacijos komunikacija, veiksniai ir tinklai
2.4.3. Organizacijos komunikacijos problemos
3. ŠIUOLAIKINĖ INDIVIDO KOMUNIKACIJA
3.1. Efektyvi individo komunikacija
3.2. Verbalinės komunikacijos gebėjimų analizė ir ugdymas: klausymas
3.3. Informacijos sisteminimo principai ir technikos
3.4. Verbalinės komunikacijos gebėjimų analizė ir ugdymas: kalbėjimas. Žodinio pristatymo parengimas ir pravedimas
3.4.1. Įtaigaus pristatymo bruožai ir taisyklės
3.4.2. Pristatymo planavimas
3.4.3. Pristatymo rengimas
3.4.4. Saviruoša
3.4.5. Pristatymo vedimas
3.4.6. Auditorijos valdymas
3.5. Verbalinės komunikacijos gebėjimų analizė ir ugdymas: rašymas
3.5.1. Įtikinamas raštas
3.5.2. Įtikinamų verslo laiškų Lietuvos ir Kinijos organizacijai rašymo ypatumai
3.6. Neverbalinės komunikacijos gebėjimų analizė ir ugdymas
3.7. Tarpkultūriniai neverbaliniai kodai, jų analizė
3.7.1. Japonų ir lietuvių neverbalinis elgesys dalykinių susitikimų kontekste
3.7.2. Komunikacija su Japonijos atstovais neverbalinių konfliktų sprendimo požiūriu
3.7.3. Lietuvių ir švedų neverbalinės komunikacijos ypatumai
4. SĖKMINGOS DERYBOS
4.1. Derybų samprata, rūšys, elementai
4.2. Derybos: informacija paremtas metodas
4.3. Derybų dimensijos
5. EFEKTYVIOS TARPTAUTINĖS DERYBOS:
5.1. Tarptautinių verslo derybų struktūra ir procesas
5.2. Nacionalinės kultūros įtaka tarptautinėms deryboms
5.3. Tarptautinių derybų atvejų analizė: Baltijos šalių ir Rusijos derybų ypatumai
6. DERYBŲ ETIKA
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.