Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
Su kuo siejamas kūrybiškumas organizacijoje?
Kaip mes mąstome?
Mąstymo tipai
Lateralinis mąstymas
Kūrybiško mąstymo šaltiniai
Kūrybiško mąstymo mokymo esmė
Kūrybiškumo atsitiktinumas
Kūrybiškumas ir individas
Kūrybiško mąstymo skatinimo bei mokymo tapatumo individualaus įgimto potencialo išnaudojimui klausimas
Kūrybiško mąstymo procesas ir rezultatas
Kūrybiško mąstymo pažinimo teorijos
Kūrybiško mąstymo lavinimo taktikos
Kūrybiškas mąstymas grupėje
Koks ryšys tarp kūrybiško mąstymo ir problemų sprendimo?
Problemos samprata vadyboje
Požiūriai į problemos sprendimą ir problemų sprendimo lygiai
Problemų sprendimo procesas
Koks ryšys tarp kūrybinio mąstymo ir sprendimų priėmimo?
Kas yra sprendimas ir sprendimo priėmimas?
Sprendimų tipologija
Sprendimo tipų palyginimas
Koks sprendimas yra efektyvus?
Sprendimo priėmimas grupėje
Sprendimo priėmimo grupėje valdymas
Mėginimai susieti kūrybišką mąstymą ir problemų sprendimą
Kūrybiško problemų sprendimo modelio evoliucija
Kokie kūrybiško mąstymo metodai gali būti taikomi problemų sprendimo procese?
Kokie komponentai būtini kūrybiško mąstymo procesui ir šio proceso sąlygojamam rezultatui?
Kūrybiškumas ir vidinė (asmens) motyvacija
Kūrybiškumas ir informacija
Kūrybišką mąstymą sąlygojantys veiksniai organizacijoje
Kūrybiškas mąstymas ir organizacijos kultūra
Kūrybiškam mąstymui palankus vadovavimo stilius
Išorinis motyvavimas
Organizacijos struktūros įtaka kūrybiškam mąstymui
Kūrybiškumui palanki fizinė aplinka
LITERATŪROS SĄRAŠAS
PRIEDAS. KŪRYBIŠKO MĄSTYMO METODAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.