Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
1. INTELEKTINIO KAPITALO SAMPRATA IR SVARBA
1.2. Kaip apibrėžti organizacijos intelektinį kapitalą?
1.3. Kokiuose hierarchiniuose lygmenyse formuojasi intelektinio kapitalo valdymo problema?
1.4. Koks organizacijos intelektinio kapitalo formavimosi pagrindas?
2. INTELEKTINIO KAPITALO KONCEPCIJOS RAIDA. TYRIMŲ KRYPTYS. PERSPEKTYVOS
2.1. Kada ir kaip pradėjo formuotis intelektinio kapitalo koncepcija?
2.2. Kokie tyrėjai ir kaip įtakojo intelektinio kapitalo koncepcijos plėtotę?
2.3. Kokie raidos etapai būdingi intelektinio kapitalo koncepcijai?
2.4. Kokios tyrimų kryptys intelektinio kapitalo koncepcijoje aktyviai plėtojamos šiandien?
3. INTELEKTINIO KAPITALO SANDARA. STRUKTŪRINĖ ANALIZĖ. ATPAŽINIMO TECHNIKOS
3.1. Kas sudaro organizacijos intelektinį kapitalą?
3.2. Kokie elementai ir kodėl kartais turi būti atpažįstami ir nagrinėjami atskirai?
3.2.1. Žmogiškasis kapitalas
3.2.2. Struktūrinis kapitalas
3.2.3. Ryšių kapitalas
3.3. Kaip atpažinti organizacijos intelektinį kapitalą?
4. INTELEKTINIO KAPITALO VAIDMUO ORGANIZACIJOS STRATEGINIO VALDYMO IR KONKURENCINIO PRANAŠUMO STIPRINIMO KONTEKSTE
4.1. Kaip pasireiškia intelektinio kapitalo vaidmuo stiprinant organizacijos konkurencinį pranašumą?
4.2. Kaip pasireiškia intelektinio kapitalo vaidmuo organizacijos strateginio valdymo kontekste?
5. INTELEKTINIO KAPITALO VERTINIMO ESMĖ. PALYGINAMOJI METODŲ ANALIZĖ. VERTINIMO PROCESO ORGANIZAVIMAS
5.1. Kokius padarinius sukelia informacijos apie intelektinį kapitalą stoka?
5.2. Kokioms interesų grupėms ir kodėl svarbi informacija apie intelektinį kapitalą?
5.3. Kaip klasifikuojami intelektinio kapitalo vertinimo metodai?
5.4. Kokie metodai pasitelkiami intelektiniam kapitalui vertinti ir kuo jie skiriasi tarpusavyje?
5.5. Kokiais principais remtis ir kokias vertinimo technikas pasitelkti vertinant intelektinį kapitalą vidinio organizacijos valdymo bei išorinio informacijos atskleidimo tikslais?
5.6. Kokia intelektinio kapitalo vertinimo proceso esmė, eiga ir organizaciniai principai?
5.7. Kokios klaidos dažniausiai pasitaiko vertinant organizacijos intelektinį kapitalą ir kaip jų išvengti?
6. INFORMACIJOS APIE INTELEKTINĮ KAPITALĄ VIEŠAS ATSKLEIDIMAS. BŪDAI. PROBLEMOS
6.1. Kokie veiksniai motyvuoja organizacijas viešinti informaciją apie intelektinį kapitalą?
6.2. Kokie būdai pasitelkiami informacijos apie intelektinį kapitalą atskleidimui?
6.3. Kokie pagrindiniai viešų intelektinio kapitalo ataskaitų ruošimo principai siūlomi literatūroje?
6.4. Kokia organizacijų patirtis atskleidžiant informaciją apie intelektinį kapitalą?
6.5. Nuo ko priklauso viešų ataskaitų efektyvumas ir pateikiamų rodiklių naudingumas?
7. INTELEKTINIO KAPITALO VALDYMO PROCESO ESMĖ IR PROCEDŪROS
7.1. Kur glūdi intelektinio kapitalo valdymo esmė?
7.2. Kokie pagrindiniai intelektinio kapitalo valdymo žingsniai ir koks jų nuoseklumas?
7.3. Kaip intelektinio kapitalo valdymą įtakoja organizacijos aplinka? Kaip ją analizuoti?
7.4. Kaip pasirinkti intelektinio kapitalo valdymo strategiją?
7.5. Į ką būtina atkreipti dėmesį įgyvendinant intelektinio kapitalo valdymo strategijas ir kontroliuojant jį?
8. VERTE GRĮSTAS ORGANIZACIJOS INTELEKTINIO KAPITALO VALDYMAS
8.1. Kuo skiriasi organizacijos ekonominė, intelektinė ir rinkos vertė?
8.2. Kaip vertės augimą suvokia skirtingos organizacijos veikla suinteresuotos šalys?
8.3. Kaip valdyti organizaciją siekiant didinti intelektinio kapitalo vertę?
8.4. Kaip organizacijos valdymo sprendimus įtakoja neapčiuopiamos socialinės ir korporatyvinės vertybės?
9. ORGANIZACIJOS INTELEKTINIO KAPITALO VALDYMO SISTEMOS DIEGIMAS, ORGANIZAVIMAS, STEBĖJIMAS
9.1. Kokie intelektinio kapitalo valdymo sistemos diegimo tikslai, uždaviniai ir apribojimai?
9.2. Kaip rengiamas intelektinio kapitalo valdymo sistemos diegimo projektas?
9.3. Kaip diegiama intelektinio kapitalo valdymo sistema?
9.4. Kaip stebimas intelektinio kapitalo valdymo sistemos diegimas ir veikla?
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.