Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
1. ĮVADAS
1.1. Patikimumo apibrėžimas
1.2. Eksploatacinės savybės, kaina ir patikimumas
1.3. Kokybė, sauga ir patikimumas
1.4. Pagrindinės patikimumo teorijos sąvokos
2. PATIKIMUMO TEORIJOS MATEMATINIAI MODELIAI
2.1. Patikimumo koncepcija
2.2. Tikimybių taisyklės
2.3. Tolydūs kintamieji
2.4. Tolydžiosios pasiskirstymo funkcijos
2.5. Diskretūs kintamieji
2.6. Statistinis hipotezių tikrinimas
3. PATIKIMUMO RODIKLIAI
3.1. Nepataisomųjų objektų patikimumo rodikliai
3.2. Pataisomųjų techninių elementų patikimumo rodikliai
3.3. Pataisomumo rodikliai
3.4. Ilgaamžiškumo rodikliai
3.5. Kompleksiniai patikimumo rodikliai
4. PATIKIMUMO PROGNOZAVIMAS IR MODELIAVIMAS
4.1. Prognozavimas fizikos ir inžinerijos srityse
4.2. Patikimumo prognozavimas
4.3. Praktinis požiūris į patikimumo prognozavimą
5. SUDĖTINGŲ SISTEMŲ PATIKIMUMAS
5.1. Nuoseklusis elementų jungimas
5.2. Lygiagretusis elementų jungimas
5.3. Atskiro nuolatinio rezervavimo schema
5.4. Bendro nuolatinio rezervavimo schema
6. TIKIMYBINIS PROJEKTAVIMAS
6.1. Kompiuterinis projektavimas
6.2. Eksploatacinės sąlygos
6.3. Apsauga nuo kritinių apkrovų
6.4. Apsauga nuo stiprumo sumažėjimo
6.5. Projektavimo proceso analizės metodai
6.6. Naujo gaminio kūrimo procesas
6.7. Vartotojų poreikių tenkinimas
6.8. Gedimų medžio analizė
6.9. Pagrindiniai objektų patikimumo užtikrinimo principai
6.10. Žmonių veiksmų patikimumas
7. MECHANINIŲ SISTEMŲ IR KOMPONENTŲ PATIKIMUMAS
7.1. Mechaninės apkrovos, stiprumas ir suirimas
7.2. Nuovargis
7.3. Valkšnumas
7.4. Nusidėvėjimas
7.5. Korozija
7.6. Vibracija ir smūgiai
7.7. Temperatūros poveikis
7.8. Drėgmė ir kondensacija
7.9. Medžiagos
7.10. Komponentai
7.11. Procesai
7.12. Tikimybinis mechaninių sistemų projektavimas
8. ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ PATIKIMUMAS
8.1. Elektroninių komponentų patikimumas
8.2. Apkrovų poveikis
8.3. Komponentų tipai ir jų veikimo sutrikimai
8.4. Elektrinės grandinės ir visos sistemos sutrikimo aspektai
8.5. Elektroninių sistemų patikimumo vertinimas
8.6. Parametrų nevienodumas ir tolerancija
8.7. Patikimumo skaičiavimas
9. PROGRAMINĖS ĮRANGOS PATIKIMUMAS
9.1. Programinė įranga inžinerinėse sistemose
9.2. Programinės įrangos klaidos
9.3. Klaidų prevencija
9.4. Programinės įrangos struktūra ir moduliai
9.5. Klaidų tolerancijos
9.6. Programavimo kalbos
9.7. Programinės įrangos patikimumo nustatymas
LITERATŪRA
1 priedas. Standartinės integralinės Normaliojo skirstinio funkcijos reikšmės
2 priedas. Normaliojo skirstinio funkcijos reikšmės
3 priedas. Pirsono funkcijos χ2 reikšmės
4 priedas. Tolydžiųjų skirstinių tankio funkcijos, patikimumo ir gedimų intensyvumo funkcijos [1]

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.