Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
1. MECHATRONIKA
2. MECHATRONINĖ SISTEMA
3. INTELEKTUALIOJI SISTEMA
3.1. Intelektas ir žinios
3.2. Intelektualios mašinos
3.3. Informacinės sistemos architektūra
4. MECHATRONIKOS ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMO ETAPAI
4.1. Inžinerinis projektavimo būdas
4.2. Modernioios mechatronikos projektavimo ypatumai
5. DIRBTINIO INTELEKTO METODAI
5.1. Dirbtinis neurono modelis
5.2. Dirbtinis neuroninis tinklas
5.2.1. Neuroninio tinklo formavimas
5.2.2. Apmokymas, testavimas ir patikra
5.3. Radialinių bazinių funkcijų neuroninis tinklas
5.4. Neraiškios aibės ir neraiški logika
5.4.1. Neraiškių aibių apibrėžimas
5.4.2. Pagrindinės neraiškių aibių operacijos
5.5. Neuroninio tinklo ir neraiškios logikos sistema (NTNL)
5.5.1. Pagrindinė NL struktūra
5.5.2. NTNL tinklo mokymo algoritmas
5.5.3. Gradientinis NTNL tinklo mokymas
6. KLASTERINĖ DUOMENŲ ANALIZĖ
6.1. Fuzzy C-means algoritmas
6.2. K-Means algoritmas
6.3. Klasterizavimo kokybės indeksai
6.3.1. Silhouette indeksas
6.3.2. Dunn indeksas
6.3.3. Davies-Bouldin indeksas
6.3.4. RMSSDT, SPR, RS, CD indeksai
6.3.5. SD indeksas
6.3.6. S_Dbw indeksas
6.3.7. PC ir PE indeksai
6.4. Klasterizavimo metodų ir indeksų apibendrinimas
7. GENETINIO ALGORITMO NAUDOJIMAS OPTIMIZAVIMO UŽDAVINIAMS SPRĘSTI
7.1. Genetinio algoritmo veikimo principas
7.2. Genetinio algoritmo struktūrinė schema
8. INTELEKTUALIOSIOS VAIZDO APDOROJIMO SISTEMOS
8.1. Tūrinių 3D vaizdų sudarymo principai
8.2. Gaubtinių 3D vaizdų gavimo paradigmos
8.3. Dimensiškumo problema vaizdo apdorojimo sistemose
8.4. Požymių mažinimo būdai
8.5. Duomenų suspaudimas daugiasluoksniu neuroniniu tinklu. Butelio kaklelio metodas
8.6. Principinių komponenčių analizės metodas
9. VAIZDINĖS INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS KOKYBĖS KONTROLĖJE
9.1. Automatinė vizualinė kontrolė
9.2. Formos neatitikimas nuo standartizuoto šablono
9.3. Ovalios formos objektų kontrolė
9.4. Kontrolė pagal spalvą
9.5. Gedimų nustatymas neuroniniais tinklais
10. MECHATRONINIŲ SISTEMŲ PANAUDOJIMAS VIRTUALIOJOJE REALYBĖJE
10.1. Virtualioji realybė
10.2. Pridėtinė realybė
11. MECHATRONINIŲ SISTEMŲ PERSPEKTYVOS
11.1. Automobilinė mechatronika
11.2. Intelektualiosios, namus aptarnaujančios sistemos
11.3. Medicininės paskirties mechatronikos sistemos
11.4. Dirbtiniai raumenys ir jų medžiagos
11.4.1. Dirbtinių raumenų pavarų rūšys
11.4.2. Dirbtinių raumenų taikymo paradigmos
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.