Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Įvadas
1. NAUJA GAMYBOS APLINKA
1.1. Nauja gamybos sistemų aplinka
1.2. Svarbiausių pokyčių kryptys gamybos sistemose
1.3. Pasaulinė gamybos sistemų konkurencija
1.4. Ryšys tarp valdymo, gaminių kokybės ir išlaidų šiuolaikinėje gamybos aplinkoje
1.4.1. Kokybės esmė
1.4.2. Vadovavimo esmė
1.4.3. Kokybės gerinimo ir valdymo išlaidų mažinimo pastangų integravimas
1.5. Modernios pasaulinės gamybos aplinkos įtaka Lietuvos metalo apdirbimo pramonei
1.6. Savarankiško darbo temos
2. INTEGRUOTOSIOS GAMYBOS SISTEMŲ PASKIRTIS
2.1. Ateities mechaninių gamyklų ypatumai
2.2. IGS esmė ir pagrindinės funkcijos
2.3. IGS elementai
2.3.1. Kompiuterių taikymas gamybos sistemose
2.3.2. A utomatizuotų intelektinių konstravimo sistemų kūrimo ypatumai
2.4. Kompiuterinė integruota veikla gamybos sistemose
2.5. Perspektyvios IGS sistemos strategijos kūrimas
2.6. Savarankiško darbo temos
3. GAMYBOS TECHNOLOGIJOS MODELIAVIMAS
3.1. Kompleksinės gamybos sistemos struktūros sudarymas
3.2. Gamybos technologijos modeliavimas ankstyvojoje gaminio konstravimo stadijoje
3.2.1. Gaminių klasifikavimas
3.2.2. Naujų gaminių medžiagų išteklių ir technologijų prognozavimas
3.2.3. Naujų gaminių gamybos darbo imlumo skaičiavimas
3.3. Serijinės gamybos mechaninių komponentų technologijų projektavimo automatizavimas
3.3.1. Mechaninio apdirbimo technologinio proceso automatizuoto projektavimo posistemių kūrimas
3.3.2. Galvaninių ir dažomų dangų technologinio proceso automatizuoto projektavimo posistemis „Dangos“
3.4. Savarankiško darbo temos
4. AUTOMATIZUOTO GAMYBOS IŠTEKLIŲ PLANAVIMO SISTEMOS
4.1. MRP II sistemų struktūra
4.2. Padalinių gamybos tvarkaraščio programinio modulio sudarymo ypatumai
4.3. Apytikris apdirbimo galimybių planavimas
4.4. Gamintojo pajėgumo planavimas
4.5. Pagrindinių gamintojo medžiagų srautų planavimas
4.6. Savarankiško darbo temos
5. INTEGRUOTOSIOS GAMYBOS DUOMENŲ BAZĖS
5.1. Duomenų bazių evoliucija
5.2. Duomenų bazės architektūra
5.3. Duomenų bazių kūrimo principai
5.3.1. Duomenų modelio schemų sudarymas
5.3.2. Duomenų modelio schemų normalizavimas
5.4. Mechaninių komponentų gamybos sistemos duomenų bazės struktūra
5.4.1. Mechaninių komponentų sudėties formavimo duomenys
5.4.2. Mechaninių komponentų gamybos procesų duomenys
5.4.3. Gamybos organizavimo ir valdymo duomenys
5.4.4. Mechaninių komponentų gamybos išteklių duomenys
5.5. Savarankiško darbo temos
6. GRUPINIO DARBO PROGRAMINĖS IR TECHNINĖS PRIEMONĖS
6.1. Grupinio darbo būtinybė šiuolaikinėje gamybos aplinkoje
6.2. Vietiniai kompiuterinių tinklai
6.3. Signalų perdavimo ar jų moduliavimo metodai
6.4. Vietinių ryšių medija
6.5. Tinklų topologija
6.6. Veiksmų valdymo protokolai
6.7. Kompiuterių tinklų privalumai
6.8. Daugiapakopiai vietiniai kompiuterių tinklai
6.9. Savarankiško darbo temos
7. IGS POVEIKIS ĮMONĖS VEIKLAI GERINTI
7.1. Gamybos sistemos veiklos pokyčiai
7.2. Gamybos procesų gerinimas
7.3. Pirkimo-pardavimo procedūrų reikalavimai
7.4. Gamybos procesų paklaidos
7.5. IGS įtaka siekiant aukščiausios gamybos kokybės ir mažiausių išlaidų
7.6. Atvirųjų kompiuterinių projektavimo sistemų ypatumai
7.7. Savarankiško darbo temos
8. ŽINIŲ BAZĖS TAIKYMAS INTEGRUOTOJE GAMYBOS SISTEMOJE
8.1. Žiniomis grįstų sistemų kūrimo principai
8.1.1. Žiniomis grįstų sistemų kūrimo prielaidos
8.1.2. Žinių formalizavimas
8.2. Žiniomis grįstų sistemų struktūra
8.2.1. Žiniomis grįstų sistemų projektavimas
8.2.2. Žinių pateikimas
8.3. Žinių bazės sudarymo ir naudojimo pavyzdys detalės technologijai projektuoti
8.4. Savarankiško darbo temos
9. VIRTUALIOJI GAMYBA
9.1. Virtualiosios gamybos apibrėžimas
9.2. Virtualusis gaminio projektavimas
9.2.1. Parametrinio modeliavimo privalumai
9.2.2. Parametrinio modeliavimo 3D CAD sistemos pasirinkimas
9.3. Sparčioji prototipų gamyba
9.3.1. Sparčiosios prototipų gamybos metodų įvertinimas
9.3.2. RP modelių naudojimo galimybių įvertinimas
9.3.3. Sparčiosios technologijos įrangos naudojimas
9.4. Gaminio gamybos sąnaudų optimizavimas virtualiojoje aplinkoje
9.4.1. Nuoseklaus optimizavimo metodas
9.4.2. Gaminio ir jo gamybos proceso projektavimo nuoseklaus optimizavimo modelio matematinis formalizavimas
9.5. Reversinė inžinerija
9.6. Savarankiško darbo temos
10. IGS DIEGIMO YPATUMAI
10.1. IGS projektavimo pagrindimas
10.2. Mažų serijų mechaninių komponentų gamybos IGS modelis
10.3. Lanksčiosios adaptyviosios valdymo sistemos ypatumai
10.4. Gamybos valdymo sistemos projektavimo ypatumai
10.5. IGS diegimo nuorodos
10.6. Savarankiško darbo temos
LITERATŪRA
PRIEDAI

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.