Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. BIOTECHNOLOGINIŲ PROCESŲ EKSPERIMENTINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMAS IR ANALIZĖ
1.1. Biotechnologinių procesų modeliai
1.2. Nesudėtingo periodinio su pamaitinimu biotechnologinio proceso santykinių greičių fazinių trajektorijų skaičiavimas
2. BIOTECHNOLOGINIŲ PROCESŲ DINAMINIŲ MODELIŲ SPRENDIMAS TAIKANT SKAITMENINIUS INTEGRAVIMO METODUS
2.1. Biotechnologinių procesų modeliai
2.1.1. Lotka-Volterra lygtis
2.1.2. Lotka-Volterra lygties taikymas Colpoda Steinii kultivavimo procesui modeliuoti
2.2. Skaitmeniniai integravimo metodai
2.2.1. Oilerio (Euler) metodas
2.2.2. Hoino metodas
2.2.3. Vidurio taško metodas
2.2.4. Antrosios eilės Rungės-Kutos metodas
2.2.5. Ketvirtosios eilės Rungės-Kutos metodas
2.3. Nesudėtingo periodinio biotechnologinio proceso modelio sprendimas Oilerio metodu
2.4. Lotka-Volterra lygties sprendimas skirtingais skaitmeninio integravimo metodais
2.5. Lotka-Volterra lygties taikymas Colpoda Steinii kultivavimo procesui modeliuoti
3. PERIODINIŲ, PERIODINIŲ SU PAMAITINIMU IR NENUTRŪKSTAMŲ BIOTECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MODELIAVIMAS
3.1. Periodinio alaus fermentacijos proceso modelis
3.2. Periodinio su pamaitinimu E. coli perteklinio metabolizmo proceso modelis
3.2.1. Santykinis gliukozės sunaudojimo greitis
3.2.2. Santykinis acetato gamybos/sunaudojimo greitis
3.2.3. Santykinis biomasės augimo greitis
3.2.4. Substrato pamaitinimo greitis
3.3. Nenutrūkstamo biologinio nuotekų valymo proceso modelis
3.4. Periodinio proceso modeliavimas
3.5. Periodinio su pamaitinimu proceso modeliavimas
3.6. Nenutrūkstamo proceso modeliavimas
4. PERIODINIS SU PAMAITINIMU E. COLI BIOMASĖS GAMYBOS PROCESAS
4.1. Deguonies tiekimas ir sunaudojimas
4.2. E. coli biomasės gamybos proceso modeliavimas
5. PERIODINIS SU PAMAITINIMU PENICILINO GAMYBOS PROCESAS
5.1. Pramoninio penicilino gamybos proceso modelis
5.2. Penicilino gamybos proceso modeliavimas
6. PERIODINIS GYVŪNINĖS KILMĖS LĄSTELIŲ KULTIVAVIMO PROCESAS
6.1. Gyvūninės kilmės ląstelių kultivavimo proceso modelis
6.2. Gyvulinės kilmės ląstelių kultivavimo proceso modeliavimas
7. NETIESINIŲ MODELIŲ PARAMETRŲ PAIEŠKOS METODAI
7.1. Atsitiktinės paieškos metodai. Chemotaxis algoritmas
7.2. Tiesioginės paieškos metodai. Nelder-Mead (Simplex) algoritmas
7.3. Modeliai netiesinių modelių parametrų paieškos algoritmams testuoti
7.4. Netiesinių modelių parametrų paieškos algoritmų taikymas
8. DINAMINIŲ MODELIŲ IDENTIFIKAVIMAS
8.1. Dinaminių modelių parametrų identifikavimas: rezidiumų analizė
8.2. Dinaminių modelių parametrų paieškos modeliavimas
9. EVOLIUCINIO PROGRAMAVIMO METODAI
9.1. Biologinių sistemų evoliucija ir evoliucinis programavimas
9.2. Strorn-Price evoliucinis programavimo metodas
9.3. Tiesioginės paieškos Price algoritmas: tiesioginė evoliucinė paieška
9.4. Realių reikšmių parametrų identifikavimo genetiniai algoritmai: modeliuoto dvejetainio kryžminimo (SBX) metodas
9.5. Globalinis optimizavimas: Multistart metodas
9.6. Netiesinių modelių parametrų evoliucinės paieškos algoritmų taikymas
10. PERIODINIO SU PAMAITINIMU E. COLI PROCESO MODELIO PARAMETRŲ IDENTIFIKAVIMAS
10.1. Modelio parametrų identifikavimas: svertinių nuokrypių tikslo funkcija
10.2. Periodinio su pamaitinimu E. coli kultivavimo proceso modelis
10.3. Periodinio su pamaitinimu E. coli kultivavimo proceso modelio parametrų identifikavimas
11. PERIODINIO ALAUS FERMENTAVIMO PROCESO MODELIO PARAMETRŲ IDENTIFIKAVIMAS
11.1. Nestacionarūs modelio parametrai: atskirų proceso fazių modeliavimas
11.2. Periodinio alaus fermentavimo proceso modeliavimas
11.3. Periodinio alaus fermentavimo proceso modelio parametrų identifikavimas
12. PERIODINIŲ SU PAMAITINIMU PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS NAUDOJANT ZANGWILL PROCEDŪRĄ
12.1. Procesų optimizavimas naudojant apribojimus ir baudos funkcijas
12.2. Periodinių su pamaitinimu E. coli kultivavimo procesų modeliai ir apribojimai
12.3. Periodinių su pamaitinimu E. coli kultivavimo procesų optimizavimas
13. IŠANKSTINIS E. COLI KULTIVAVIMO PROCESO SANTYKINIO BIOMASĖS AUGIMO GREIČIO OPTIMIZAVIMAS
13.1. Santykinio biomasės augimo greičio nuostato profilių aproksimavimas
13.2. Periodinio su pamaitinimu E. coli kultivavimo proceso optimizavimas nustatant optimalų santykinį biomasės augimo greitį
14. IŠANKSTINIS PRAMONINIO ALAUS FERMENTAVIMO PROCESO TEMPERATŪROS PROFILIO OPTIMIZAVIMAS
14.1. Pramoninis alaus fermentavimo procesas
14.2. Pramoninio alaus fermentavimo proceso modelis
14.3. Reaktoriaus energijos balanso modelis
14.3.1. Reaktoriuje sugeneruota šiluma
14.3.2. Iš sistemos pašalinta šiluma
14.3.3. Reaktoriuje besikaupianti šiluma
14.4. Temperatūros įtaka procese vykstančių reakcijų greičiams
14.5. Išankstinis temperatūros profilio optimizavimas
15. MATAVIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ, APROKSIMAVIMAS IR NETIESIOGINIS BŪSENOS ĮVERTINIMAS NAUDOJANT DNT
15.1. Dirbtiniai neuroniniai tinklai (DNT)
15.2. Biotechnologinių procesų matavimai
15.3. Netiesioginis būsenos įvertinimas naudojant DNT
15.4. E. coli kultivavimo procesų kinetinių išraiškų ir koncentracijų skaičiavimas naudojant DNT
16. AUTOASOCIATYVINIAI DIRBTINIAI NEURONINIAI TINKLAI (ADNT)
16.1. Autoasociatyvinių dirbtinių neuroninių tinklų veikimo principas
16.2. ADNT taikymas triukšmui filtruoti ir matavimo paklaidoms šalinti
16.3. E. coli kultivavimo procese naudojamo jutiklio signalo atstatymas naudojant ADNT
17. BIOTECHNOLOGINIO PROCESO NETIESIOGINIS BŪSENOS ĮVERTINIMAS
17.1. Proceso būsenos įvertinimo būdai
17.2. Netiesioginiai biomasės, substrato ir šalutinio produkto matavimai E. coli kultivavimo procese
17.3. Biomasės koncentracijos įvertinimo modelio parametrų identifikavimas
17.4. Intelektiniai jutikliai santykiniams biomasės augimo ir produkto gamybos greičiams bei atitinkamoms koncentracijoms matuoti
17.5. Išplėsto Kalmano filtro taikymas biomasės koncentracijai įvertinti
17.6. Netiesioginių biomasės, substrato ir šalutinio produkto matavimų E. coli kultivavimo procese modeliavimas
17.7. Biomasės koncentracijos įvertinimo modelio parametrų identifikavimo procedūra
17.8. Intelektinių jutiklių santykiniams biomasės augimo ir produkto gamybos greičiams bei atitinkamoms koncentracijoms matuoti modeliavimas
17.9. Biomasės koncentracijos įvertinimas taikant išplėstą Kalmano filtrą
18. BIOTECHNOLOGINIŲ PROCESŲ VALDYMAS NAUDOJANT PID REGULIATORIUS
18.1. Reguliavimo dėsnio pasirinkimas
18.2. Zieglerio-Nicholso reguliatoriaus parametrų derinimo metodai
18.3. Substrato koncentracijos valdymas periodiniame su pamaitinimu E. coli procese
18.4. Temperatūros valdymas periodiniame su pamaitinimu E. coli procese
18.5. Substrato koncentracijos valdymo periodiniame su pamaitinimu E. coli procese modeliavimas
18.6. Terpės temperatūros valdymo periodiniame su pamaitinimu E. coli procese modeliavimas
19. MODELIO PROGNOZE PAREMTAS VALDYMAS
19.1. Modelio prognoze paremto valdymo metodas
19.2. Modelio prognoze paremto mielių fermentavimo proceso valdymo modeliavimas
20. SANTYKINIO AUGIMO GREIČIO VALDYMAS NERAIŠKIŲ AIBIŲ LOGIKA PAGRĮSTU REGULIATORIUMI
20.1. Neraiškių aibių logikos sistemos
20.2. Santykinio augimo greičio valdymo neraiškių aibių logika pagrįstu reguliatoriumi modeliavimas
NAMŲ DARBŲ UŽDUOTIS
MOKSLO STRAIPSNIŲ SĄRAŠAS NAMŲ DARBAMS ATLIKTI
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.