Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. KRIPTOGRAFINIŲ SISTEMŲ APŽVALGA
2. ARITMETIKA IR ALGEBRA
3. SUDĖTINGUMO TEORIJA
3.1. DETERMINUOTOSIOS IR NEDETERMINUOTOSIOS TIURINGO MAŠINOS
3.2. ALGORITMŲ REALIZAVIMAS TIURINGO MAŠINOMIS
3.2.1. LYGIŠKUMO INDIKATORIUS
3.2.2. SKLIAUSTINIŲ IŠRAIŠKŲ TIKRINIMAS
3.3. UŽDAVINIŲ SUDĖTINGUMAS
3.4. P UŽDAVINIŲ KLASĖ
3.5. NP UŽDAVINIŲ KLASĖ
3.6. REDUKUOJAMUMAS
3.7. NP PILNŲJŲ UŽDAVINIŲ KLASĖ
3.8. NP PILNŲJŲ UŽDAVINIŲ PAVYZDŽIAI
4. VIENKRYPTĖS FUNKCIJOS
4.1. PIRMINIŲ SKAIČIŲ SANDAUGOS FUNKCIJA
4.2. MODULINĖ EKSPONENTĖ
4.3. LANDINĖ VIENKRYPTĖ FUNKCIJA
5. SLAPTOJO RAKTO (SIMETRINĖ) ŠIFRAVIMO SISTEMA
5.1. BLOKINIAI ŠIFRAI
5.1.1. SUKEITIMŲ IR PERSTATYMŲ TINKLAI
5.1.2. AES
5.1.2.1. AES MATEMATINIAI PAGRINDAI
5.1.2.2. BŪSENA
5.1.2.3. UŽŠIFRAVIMO ALGORITMAS
5.1.2.4. RAKTO PRAPLĖTIMO ALGORITMAS
5.1.2.5. IŠŠIFRAVIMO ALGORITMAS
5.1.2.6. SAUGUMO ANALIZĖ
5.1.3. FEISTELIO TIPO ŠIFRAS
5.1.4. CAMELLIA
5.1.5. BLOKINIŲ ŠIFRŲ ŠIFRAVIMO REŽIMAI
5.1.5.1. ELEKTRONINĖS ŠIFRŲ KNYGOS REŽIMAS (ECB)
5.1.5.2. ŠIFRO BLOKO GRANDININIS REŽIMAS (CBC)
5.1.5.3. GRĮŽTAMOJO RYŠIO ŠIFRO REŽIMAS (OFB)
5.1.5.4. GRĮŽTAMOJO RYŠIO IŠVESTIES REŽIMAS (OFB)
5.1.5.5. SKAITIKLIO REŽIMAS (CTR)
5.2. PSEUDOATSITIKTINIŲ SKAIČIŲ GENERATORIAI
5.3. SRAUTINIAI ŠIFRAI
5.4. NESSIE REKOMENDACIJOS
6. VIEŠOJO RAKTO (ASIMETRINĖ) KRIPTOSISTEMA
7. RAKTŲ APSIKEITIMO PROTOKOLAS (RAP)
7.1. DIFFIE‘IO IR HELLMANO RAKTŲ APSKEITIMO PROTOKOLAS
7.2. ATAKA „ŽMOGUS VIDURYJE“
7.3. AUTENTIFIKUOTAS DH RAP
8. E. PARAŠO SCHEMOS
8.1. RSA E. PARAŠO SCHEMA
8.2. ELGAMALIO E. PARAŠO SCHEMA
9. VIEŠOJO RAKTO (ASIMETRINĖ) ŠIFRAVIMO SISTEMA
9.1. TIKIMYBINIAI PIRMIŠKUMO TESTAI
9.2. DETERMINISTINIAI PIRMIŠKUMO TESTAI
9.3. RSA SISTEMA
9.4. ELGAMALIO SISTEMA
10. RAKTŲ GENERAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS
10.1. RAKTŲ GENERAVIMO METODAI
10.2. SIMETRINE KRIPTOGRAFIJA PAREMTI RAP
10.3. RAP, TAIKANT SIMETRINĘ IR ASIMETRINĘ (MIŠRIĄ) KRIPTOGRAFIJĄ
10.4. PASLAPTIES PADALIJIMO SCHEMOS (PPS) RAKTŲ ADMINISTRAVIMO UŽDAVINIUOSE
11. E. PARAŠO INFRASTRUKTŪRA
11.1. EPI ARCHITEKTŪROS
12. IDENTIFIKACIJA IR BIOMETRIJA
12.1. PIRŠTŲ ATSPAUDŲ NUSKAITYMAS
12.2. DELNO IR RANKOS PLAŠTAKOS GEOMETRIJA
12.3. AKIES NUSKAITYMAS
12.4. VEIDO GEOMETRIJA
12.5. ATPAŽINIMAS PAGAL BALSĄ
12.6. PARAŠAS IR JO DINAMIŠKUMO NUSTATYMAS
12.7. KLAVIATŪRINIS PARAŠAS (TEKSTO RINKIMO KLAVIATŪRA DINAMIŠKUMO NUSTATYMAS)
12.8. IDENTIFIKACIJOS SISTEMOS DARBAS
13. TLS PROTOKOLAS
13.1. TLS ĮRAŠYMO PROTOKOLAS
13.1.1. RYŠIO BŪSENOS
13.1.2. ĮRAŠYMO PROTOKOLO SLUOKSNIAI
13.1.3. KRIPTOGRAFINIŲ RAKTŲ APSKAIČIAVIMAS
13.2. TLS RANKOS PASPAUDIMO PROTOKOLAI
13.2.1. ŠIFRAVIMO PARAMETRŲ PAKEITIMO PROTOKOLAS
13.2.2. ĮSPĖJIMO PROTOKOLAS
13.2.3. RANKOS PASPAUDIMO PROTOKOLAS
13.3. ŠIFRŲ RINKINIAI
14. KORPORACIJOS KRIPTOSISTEMA
14.1. KORPORACIJOS SAUGUMO GRĖSMĖS
14.2. KORPORACIJOS KRIPTOSISTEMOS SUDĖTIS
14.2.1. FIZINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS
14.2.2. VARTOTOJO AUTENTIFIKAVIMAS
14.2.3. PRIEIGOS KONTROLĖ
14.2.4. DUOMENŲ ŠIFRAVIMO PRIEMONĖS
15. E. PINIGAI. FINANSINĖ KRIPTOGRAFIJA
15.1. E. PINIGAS IR JO CIRKULIACIJOS SCHEMA
15.2. AKLASIS E. PARAŠAS
15.3. E. PINIGO DUBLIAVIMO PREVENCIJA, PASITELKUS PRIJUNGTIES REŽIMĄ
15.4. E. PINIGO SUMOS FIKSAVIMO PROTOKOLAS
15.5. ATSITIKTINĖ IDENTIŠKUMO EILUTĖ (RIS)
15.6. E. PINIGO PAĖMIMO PROTOKOLAS
15.7. E. PINIGO MOKĖJIMO PROTOKOLAS
15.8. E. PINIGO DEPOZITAVIMO PROTOKOLAS
15.9. E. PINIGO CIRKULIACIJOS PROTOKOLŲ SAUGUMO ANALIZĖ
15.10. KITOS E. PINIGO SAVYBĖS
16. E. BALSAVIMAS
16.1. E. BALSAVIMO SISTEMOS
16.2. E. BALSAVIMO SAUGUMAS
16.2.1. AUTENTIFIKAVIMAS
16.2.2. PRIVATUMAS, KONFIDENCIALUMAS
16.2.3. VIENTISUMAS
16.2.4. NEIŠSIGINAMUMAS
16.2.5. NUOTOLINIO BALSAVIMO SAUGUMO PROBLEMOS
16.3. ESTIJOS E. BALSAVIMO SISTEMA
16.3.1. E. BALSAVIMO SISTEMA
16.3.2. E. BALSAVIMO PROCEDŪROS
16.3.2.1. RAKTŲ VALDYMAS
16.3.2.2. BALSAVIMAS IR BALSŲ SAUGOJIMAS
16.3.2.3. BALSŲ ANULIAVIMAS IR PASKIRSTYMAS
16.3.2.4. BALSŲ SKAIČIAVIMAS
16.3.2.5. AUDITO GALIMYBĖS
17. LITERATŪRA
SIMBOLIŲ IR SUTRUMPINIMŲ SĄRAŠAS
RODYKLĖ

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.