Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
1. ĮVADAS
2. BIOREAKTORIAI IR BIOTECHNOLOGINIAI PROCESAI
2.1. Pagrindiniai mikroorganizmų tipai
2.2. Substratai mikrobiologinėms kultūroms
2.2.1. Chemiškai apibrėžta kultivavimo terpė
2.2.2. Kompleksinė kultivavimo terpė
2.3. Bioreaktorių ir biotechnologinių procesų tipai
2.3.2. Konstrukciniai bioreaktorių ypatumai
2.4. Biotechnologinių parametrų tiesioginio matavimo priemonės ir netiesioginio įvertinimo metodai
2.4.1. Matavimo priemonių ir metodų klasifikacija, bendrieji reikalavimai
2.4.2. Realaus laiko masteliu in-situ atliekami matavimai
2.4.3. Realaus laiko masteliu ex-situ atliekami matavimai
2.4.4. Intelektiniai jutikliai (software sensors)
2.4.5. Biotechnologinių parametrų netiesioginio įvertinimo ir intelektinių jutiklių rezultatų palyginimas
3. BIOTECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MATEMATINIS MODELIAVIMAS IR IDENTIFIKAVIMAS
3.1. Medžiagų masės balansas
3.1.1. Periodinis su pamaitinimu procesas
3.1.2. Periodinis pakartotinis su pamaitinimu procesas
3.1.3. Periodinis procesas
3.1.4. Nenutrūkstamas procesas
3.2. Energijos srautų balansas
3.2.1. Pagrindiniai bioreaktoriuje išsiskiriančios šilumos šaltiniai
3.2.2. Temperatūros įtaka santykiniam biomasės augimo greičiui
3.2.3. Metabolinių reakcijų metu išsiskirianti šiluma
3.2.4. Maišyklės išskiriama šiluma
3.2.5. Aušinimo sistemos pašalinama šiluma
3.3. Kinetiniai (mechanistiniai) modeliai
3.3.1. Mono kinetika
3.3.2. Alternatyvūs kinetiniai modeliai
3.3.3. Biomasės išeigos koeficientas ir gyvybinių funkcijų palaikymas
3.3.4. Negyvos ląstelės augančioje mikroorganizmų kultūroje
3.3.5. Inhibavimas
3.4. Juodosios dėžės (DNT), neraiškių aibių logikos ir hibridiniai modeliai
3.4.1. Žinios apie procesą ir jų pateikimas
3.4.2. Dirbtiniai neuroniniai tinklai (DNT)
3.4.3. Neraiškių aibių logika
3.4.4. Tipinių hibridinių modelių struktūra
3.5. Modelių struktūros ir parametrų identifikavimas
4. BIOTECHNOLOGINIŲ PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS
4.1. Optimizavimo uždavinių formulavimas
4.2. Tipinių statinės optimizacijos uždavinių sprendimas
4.2.1. Nenutrūkstamo kultivavimo procesų optimizavimas
4.2.2. Mielių biomasės auginimo nenutrūkstamo proceso optimizavimas
4.3. Tipinių dinaminės optimizacijos uždavinių sprendimas
4.3.1. Technologinių parametrų laiko profilių optimizavimas
4.3.2. Pontriagino maksimumo principo taikymas periodiniams fermentacijos procesams optimizuoti
4.3.3. Periodinio penicilino fermentacijos proceso temperatūrinio režimo optimizavimas
4.3.4. Periodinio mielių kultivavimo proceso temperatūros ir pH laiko profilių optimizavimas
4.3.5. Supaprastintas fermentacijos procesų technologinių parametrų laiko profilių optimizavimo metodas
4.3.6. Eritromicino fermentacijos periodinio proceso temperatūros ir pH laiko profilių optimizavimas
4.3.7. Periodinių su pamaitinimu mikroorganizmų kultivavimo procesų pamaitinimo greičio laiko trajektorijų optimizavimas
4.3.8. Pontriagino maksimumo principo taikymas periodinių su pamaitinimu fermentacijos procesų optimizavimui
4.3.9. Bakterijų E. coli periodinio su pamaitinimu kultivavimo proceso optimizavimas
4.3.10. Parametrinės optimizacijos metodika
4.3.11. Biologinio ploviklio fermentacijos proceso periodinėje su pamaitinimu kultūroje Azotobacter vinelandii optimizavimas
5. BIOTECHNOLOGINIŲ PROCESŲ VALDYMAS
5.1. Valdymo sistemų tipai
5.2. Netiesioginis būsenos įvertinimas ir valdymas
5.2.1. Ištirpusio deguonies koncentracijos valdymas
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.