Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. REGULIAVIMO SISTEMŲ KOKYBĖS RODIKLIAI IR KRITERIJAI
2. KLASIKINIŲ REGULIATORIŲ ALGORITMAI IR SAVYBĖS
2.1. Tolydieji tiesinių reguliatorių algoritmai
2.2. Diskretieji tiesinių reguliatorių algoritmai
2.3. Eksponentinio filtro algoritmai
2.4. Spartinimo–vėlinimo algoritmai
2.5. Klasikinių valdymo algoritmų modifikacijos
2.6. Reguliatorių savybės
3. PROCESŲ MATEMATINIAI MODELIAI IR DINAMINIAI PARAMETRAI, NAUDOJAMI REGULIATORIAMS DERINTI
3.1. Pirmosios eilės su vėlavimu perdavimo funkcijos identifikavimas iš šuolinės reakcijos kreivės
3.2. Antrosios eilės su vėlavimu perdavimo funkcijos identifikavimas iš šuolinės reakcijos kreivės
3.3. Dinaminių proceso parametrų identifikavimas iš dažninės proceso reakcijos
4. REGULIATORIŲ DERINIMAS VIENKONTŪRĖSE AUTOMATINIO REGULIAVIMO SISTEMOSE
4.1. Diskrečiojo valdymo algoritmų diskretizavimo žingsnio parinkimas
4.2. Eksperimentinis derinimo metodas
4.3. Valdomojo proceso savybėmis paremti metodai
4.3.1. Ziegler ir Nichols metodai ir jų modifikacijos
4.3.2. Kappa–Tau derinimas
4.4. Analiziniai metodai
4.4.1. Polių išdėstymas
4.4.2. λ–derinimas
4.4.3. Vidinio modelio valdymas (Internal model control)
4.4.4. Nurodytos uždarojo kontūro reakcijos derinimas
4.5. Optimizavimu paremti metodai
4.5.1. Tiesioginis kokybės kriterijaus optimizavimas
4.5.2. Derinimas, paremtas integralinių kriterijų optimizavimu
4.6. Derinimo metodų palyginimas
4.7. Adaptacijos metodai
4.7.1. Adaptacijos technikos taikymas
4.7.2. Automatinis derinimas
4.7.3. Stiprinimo numatymas
4.7.4. Adaptyvusis valdymas
5. SUDĖTINGESNIŲ STRUKTŪRŲ REGULIAVIMO SISTEMOS IR JŲ DERINIMAS
5.1. Pakopinės reguliavimo sistemos
5.2. Tiesioginio ryšio reguliavimo sistemos
5.3. Santykio reguliavimo sistemos
5.4. Procesų su keletu išėjimų valdymas vienu įėjimo kintamuoju
5.5. Vieno išėjimo procesų valdymas, naudojant keletą įėjimo kintamųjų
5.6. Netiesioginio valdymo sistemos (Inferential control)
5.7. Valdančiojo poveikio įsisotinimo reiškinio neigiamo poveikio kompensavimas
6. SUDĖTINGOS DINAMIKOS PROCESŲ VALDYMAS
6.1. Procesų su vėlinimo elementais valdymas
6.1.1. Vienkontūrės grįžtamojo ryšio sistemos
6.1.2. Laiko vėlavimo kompensavimo sistemos
6.2. Atvirkščiosios reakcijos procesų valdymas
6.2.1. Vienkontūrės grįžtamojo ryšio sistemos su PID reguliatoriumi
6.2.2. Atvirkščiosios reakcijos kompensavimo sistemos
6.3. Procesų, nestabilių atvirame kontūre, valdymas
6.4. Integruojančiųjų procesų valdymas
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.