Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
Pratarmė
I dalis. INOVACIJOMIS PAGRĮSTOS EKONOMIKOS PLĖTROS TEORIJA IR PRAKTIKA
1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Inovacijos ir inovatika
2. Inovacijų vadybos samprata
2.1. Pagrindinės sąvokos
2.2. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas
2.3. Inovacinės veiklos kompleksiškumas
2.4. Inovacinės veiklos valdymo problematika
3. Inovacijų vadybos aktualijos
3.1. Inovacinės veiklos valdymo aktualijos Vakarų valstybėse
3.2. Inovacinės veiklos valdymo problemos ir aktualijos Lietuvoje
4. Inovacijų planavimo uždaviniai
4.1. Inovacijų strateginio valdymo formos
Literatūra
II dalis. INOVACINIŲ PROJEKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
1. Projekto sampratos erdvė
1.1. Projekto sąvoka
1.2. Projekto valdymo sąvoka
1.3. Projekto samprata
1.4. Projektų valdymo samprata
2. Projekto rengimo tvarka
2.1. Projekto ciklas
2.2. Projektų identifikavimo būdai
2.3. Tikslinės grupės ir jų poreikiai
2.4. Projekto ciklo valdymas
2.5. Projekto planavimas
2.6. Projekto planavimo principai
2.6.1. Projekto turinio planavimas
2.6.2. Kalendorinis planavimas
2.6.3. Atsakomybės ir atskaitomybės pasiskirstymas
2.6.4. Projekto vertės planavimas
2.6.5. Projekto biudžeto sudarymas
2.6.6. Projekto dalyviai
2.7. Projekto rizikos valdymas
3. Projekto įgyvendinimo organizavimas
3.1. Projekto dalyviai
3.2. Projekto komandos formavimas
3.3. Valdžios ir atsakomybės pasiskirstymas projekte
3.4. Motyvacija ir nauda
3.5. Projekto komandos veiklos taisyklės
3.6. Sprendimų priėmimas
3.7. Konfliktų sprendimas
3.8. Susirinkimų planavimas
3.9. Susirinkimų valdymas
4. Projekto įgyvendinimas ir kontrolė
4.1. Projekto įgyvendinimo stebėsenos organizavimas
5. Projekto pabaiga ir uždarymas
5.1. Projekto rezultatų analizė ir rezultatų įvertinimas
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.