Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1. KONSTITUCINIAI EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDAI
1.1. Europizmo idėjos atsiradimas ir raida
1.2. Europos Sąjungos kilmė ir raidos etapai
1.2.1. Paryžiaus sutartis (EAPB)
1.2.2. Romos sutartis
1.2.3. Mergerio (Sujungimo) sutartis (Merger‘s treaty)
1.2.4. Vieningas (Darnusis) Europos aktas
1.2.5. Mastrichto sutartis
1.2.6. Amsterdamo sutartis
1.2.7. Nicos sutartis
1.3. Europos Konstitucija
Informacijos šaltiniai
2. ES INSTITUCIJOS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCESAS
2.1. Europos Ministrų Taryba (MT)
2.2. Europos Parlamentas (EP)
2.3. Europos Komisija (EK)
2.4. Teisingumo Teismas (TT)
2.5. Audito rūmai (AR)
2.6. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESK)
2.7. Regionų komitetas (RK)
2.8. Europos investicijų bankas (EIB)
2.9. Europos centrinis bankas (ECB)
2.10. Sprendimų priėmimas
Informacijos šaltiniai
Naudingi internetiniai informacijos šaltiniai
3. EUROPOS SĄJUNGOS VIDAUS RINKOS POLITIKA
3.1. Vidaus rinkos atsiradimo prielaidos
3.2. Ekonominės integracijos stadijos
3.3. Laisvo prekių judėjimo principo garantavimas ES vidaus rinkoje
3.4. Prielaidų laisvam prekių judėjimui garantavimas, kaip Lietuvos įmonių veiklos pagrindas ES vidaus rinkoje
3.5. Atitikties įvertinimo sistemos reikšmė
3.6. Atitikties vertinimo infrastruktūra ir procedūros
Informacijos šaltiniai
4. EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖ POLITIKA
4.1. ES socialinės politikos nuostatos pirminiuose teisės aktuose
4.2. ES socialinės politikos nuostatų įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai
4.3. ES socialinės politikos nuostatų poveikis įmonių vadybai
4.4. ES socialinės politikos įtaka įmonių veiklos sritims
4.5. Lietuvos teisinės bazės, susijusios su socialine politika, pokyčiai
4.6. Socialinės politikos nuostatų įgyvendinimo reikšmė
Informacijos šaltiniai
5. EUROPOS SĄJUNGOS REGIONINĖ POLITIKA
5.1. Pagrindinės sąvokos
5.2. Teorinės regionų netolygios raidos prielaidos
5.3. Integracijos poveikis regionų plėtros netolygumui
5.4. Praktiniai ES regioninės politikos vykdymo argumentai
5.5. ES regioninės politikos raida 1957–1999 m.
5.6. ES regioninės politikos tikslai 2000–2006 m.
5.7. ES naujovės 2007–2013 m.
Informacijos šaltiniai
6. EUROPOS SĄJUNGOS SANGLAUDOS POLITIKA
6.1. Ekonominė ir socialinė sanglauda
6.2. Ekonominiai skirtumai išsiplėtusioje Europos Sąjungoje
6.2.1. Skirtumų lygiai
6.2.2. BVP vienam gyventojui skirtumo tarp regionų ir sanglaudos šalių mažėjimas
6.2.3. Užimtumo skirtumai tarp regionų
6.2.4. Sektorių struktūra
6.2.5. Gyventojų skaičiaus mažėjimas Europoje
6.2.6. Augantis išlaikytinių ir darbuotojų skaičiaus santykis
6.3. Socialinė sanglauda
6.3.1. Skurdo rizika
Informacijos šaltiniai

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.