Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
Įžanga
1. EKONOMINIŲ PROCESŲ MODELIAVIMO ESMĖ
1.1. Modelių tipologija
1.2. Ekonominių procesų modeliai. Bendrieji principai
2. EKONOMETRINIAI TYRIMAI IR APRAŠOMOJI STATISTIKA
2.1. Duomenų surinkimas ir pradinis apdorojimas
2.2. Statistinių dydžių grupavimas
2.3. Statistiniai rodikliai
2.4. Statistinės eilutės ir jų rodikliai
2.4.1. Statistinių eilučių rūšys. Skirstinio eilutės
2.4.2. Poziciniai vidurkiai
2.4.3. Aritmetinis vidurkis ir jo vartojimas
2.4.4. Harmoninis vidurkis
2.5. Sklaidos rodikliai
2.5.1. Dispersija, jos savybės
2.5.2. Standartinis nuokrypis
2.5.3. Kitimo (variacijos) koeficientas ir variacijos mostas
2.5.4. Vidutinis tiesinis nuokrypis
2.6. Statistinės išvados
2.6.1. Imties samprata, jos vartojimo sąlygos
2.6.2. Atsitiktinė, tipinė, serijinė imtys ir jų paklaidos
2.6.3. Imties didumo nustatymas
2.6.4. Pasikliautinieji intervalai
2.6.5. Hipotezės ir jų tikrinimas
3. KORELIACIJA IR REGRESIJA
3.1. Koreliacija ir regresija
3.1.1. Regresijos funkcijos
3.1.2. Koreliacinio ryšio glaudumas
3.1.3. Rangų koreliacija
3.2. Daugialypė regresija
4. Laiko eilučių analizė ir raidos prognozės
4.1. Laiko eilučių paprastieji analizės būdai
4.2. Laiko eilučių modeliai
4.3. Trendo funkcijos parinkimas
4.4. Sezoninių svyravimų analizė
4.5. Ciklinių svyravimų aprašymas
4.6. Ekstrapoliacija ir plėtros prognozių sudarymas
5. Indeksai
5.1. Indeksai, jų klasifikacija ir sudarymas
5.2. Agregatinių indeksų sudarymas
5.3. Vidurkinių indeksų sudarymas
5.4. Gretutiniai indeksai
5.5. Indeksų eilutės
5.6. Struktūrinių poslinkių tyrimas indeksiniu metodu
5.7. Faktorinių indeksų sistemos ir jų įtakos nustatymas
Literatūra
Šaltiniai
Priedai

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.