Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
1. PLĖTROS DOKTRINOS EVOLIUCIJA
1.1. Įvadas
1.2. XX a. penktojo dešimtmečio plėtros doktrina
1.4. XX a. septintojo dešimtmečio plėtros doktrina
1.5. XX a. aštuntojo dešimtmečio plėtros doktrina
1.6. XX a. devintojo dešimtmečio plėtros doktrina
1.7. XX a. paskutinio dešimtmečio plėtros doktrina
1.8. Ekonominės plėtros koncepcijos raida
Išvados
2. DARNUS VYSTYMASIS
2.1. Kuznets aplinkos kreivės
2.2. Alternatyvios ekonominės teorijos
2.3. Augimo rūšys
2.4. Stacionari ekonomikos būklė
2.5. Darnus vystymasis
2.6. „Tūkstantmečio plėtros tikslai“
3. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI IR RINKOS TRŪKUMAI
3.1. Įstatymai, ginantys rinkos sistemą
3.2. Rinkų konkurencijos skatinimas
3.3. Turto ir pajamų perskirstymas
3.4. Išorinių poveikių reguliavimas
3.5. Pagrindinių išteklių perskirstymas teikiant visuomenines gėrybes
3.6. Ekonomikos stabilizavimas
4. EKONOMINIO AUGIMO TEORIJOS
4.1. Visuomenės raidos etapų teorija
4.2. Išteklių teorija
4.3. Urbanizacijos masto ekonomijos teorija
4.4. Metropolijos užkampio teorija
Išvados
5. EKONOMINIO AUGIMO MODELIAI
5.1. Ekonomikos ciklai
5.2. Ekonomikos augimo veiksniai ir jų poveikio augimo charakteristika
5.3. Ekonomikos augimo pasekmės
5.4. Ekonomikos augimo teorijos esmė
5.5. Ekonomikos augimo klasifikacija
5.6. Teoriniai ekonomikos augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė
5.7. Teorinis ekonomikos augimo modelis tobulosios konkurencijos sąlygomis
5.8. Teoriniai ekonomikos augimo modeliai netobulos konkurencijos sąlygomis
Išvados
6. SOCIALINĖ PLĖTRA IR GEROVĖS MODELIAI
6.1. Socialinė plėtra
6.2. Gerovės modeliai
6.3. Socialinė parama Lietuvoje
Išvados
7. SUOMIJOS EKONOMIKOS AUGIMO PAMOKOS
7.1. Ekonomikos augimo veiksniai
7.2. Valstybė ir socialinė politika
7.3. Suomijos ekonomika ir institucijos
Išvados
8. INTEGRACIJA IR GLOBALIZACIJA
8.1. Ekonomikos globalizacija
8.2. Globalizacija ir prekybos liberalizacija
8.3. Mažos šalies ekonominių rodiklių konvergavimas REA
8.4. ES Struktūriniai fondai — konvergencijos tarp ES šalių pagrindas
Išvados
9. LIETUVOS KONVERGENCIJOS PROGRAMA
9.1. Konvergencijos programos tikslas ir uždaviniai
9.2. Ekonominių pokyčių apžvalga
9.3. Makroekonominių rodiklių prognozės
10. LIETUVOS EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSNIAI
10.1. Lietuvos svarbiausi ekonomikos augimo veiksniai
10.2. Bendrosios paklausos augimo veiksniai
10.3. Bendrosios pasiūlos augimo veiksniai
Išvados
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.