Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Įvadas į programavimą VB.NET aplinkoje
Turinys
Lentelių sąrašas
Pratarmė
Sutrumpinimai ir specialūs ženklai
1. Įvadas į Visual Basic
1.1. Apie Visual Basic trumpai
1.2. Objektinio programavimo samprata
1.3. Visual Basic darbo aplinka. Pirmoji programa
1.3.1. Visual Basic darbo aplinka
1.3.2. VB dažniausiai vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai
1.3.3. Visual Basic sintaksė
1.3.4. Pirmoji programa
1.3.5. Visual Basic pagalba ir pagalbinės priemonės
2. Visual Basic duomenų tipai
2.1. Kintamieji
2.1.2. Kintamųjų įvardijimas (deklaravimas) ir pavaldumas
2.1.3. Apie lietuviškų simbolių vartojimą
2.1.4. Duomenų (kintamųjų) tipai
2.1.5. Funkcija VarType
2.1.6. Apie kintamųjų naudojimą
2.1.7. Vartotojo apibrėžto tipo duomenys
2.2. Konstantos
2.3. Masyvai
2.3.1. Masyvų sukūrimas
2.3.2. Skirtingų tipų duomenų ir dinaminiai masyvai
3. Pagrindinės Visual Basic.NET kalbosstruktūros
3.1. Veiksmų operatoriai
3.2. Alternatyvų pasirinkimo instrukcijos
3.2.1. Sąlyginis sakinys If
3.2.2. Struktūra Select Case
3.3. Ciklinių skaičiavimų organizavimas
3.3.1. Struktūros For ...Next ir For Each ...Next
3.3.2. Struktūros While...Wend, Do While...Loop, Do...Loop While
3.3.3. Struktūros Do Until ...Loop, Do...Loop Until
3.3.4. Struktūra Do...Loop
3.3.5. Ciklinių skaičiavimų struktūrų palyginimas
3.4. Struktūra With
3.5. Visual Basic procedūros
3.5.1. Paprogramės
3.5.2. Funkcijos
4. Standartiniai Visual Basic valdymo elementai
4.1. Bendrosios valdymo elementų savybės, metodai, įvykiai
4.2. Form – Forma
4.3. Keleto formų naudojimas
4.4. PictureBox – Grafikos laukas
4.5. Label – Užrašas
4.6. TextBox – Įvedimo/išvedimo laukas
4.7. Grupavimo elementai
4.8. Button – Mygtukas
4.9. CheckBox – Vėliavėlė, Žymės laukas
4.10. RadioButton – Parametrų jungiklis
4.11. ListBox – Sąrašo laukas
4.12. ComboBox – Kombinuotasis laukas
4.13. ScrollBar – Slankiklis
4.14. Timer – Laikmatis
4.15. ToolTip – komentaras
4.16. MasketTextBox – Kontroliuojantis įvedimo laukas
4.17. CheckListBox – Parametrų sąrašas
4.18. NumericUpDown – Skaičių rinkiklis
4.19. ProgressBar – Vykdymo indikatorius
4.20. NotifyIcon – Veikimo piktograma
4.21. Meniu
4.21.1. Programos meniu
4.21.2. Kontekstinis meniu
4.22. Bendrosios paskirties dialogai
4.22.1. ColorDialog
4.22.2. OpenFileDialog
4.22.3. SaveFileDialog
4.22.4. FoldersBrowserDialog
4.22.5. FontDialog
4.22.6. PrintDialog
4.23. Dialogo kortelės MsgBox ir InputBox
4.24. Papildomai įkeliami valdymo elementai
4.24.1. DriveListBox – diskinių kaupiklių sąrašas
4.24.2. DirListBox – katalogų sąrašas
4.24.3. FileListBox – failų sąrašas
5. Simbolių eilutės
5.1. Simboliai. Simbolių lentelės
5.2. Simbolių eilučių apdorojimo funkcijos
5.2.1. Funkcijos Asc, AscW
5.2.2. Funkcijos Chr, ChrW
5.2.3. Funkcija Format
5.2.4. Funkcija InStr
5.2.5. Funkcijos LCase ir UCase
5.2.6. Funkcijos Left ir Right
5.2.7. Funkcija Len
5.2.8. Operatorius Like
5.2.9. Funkcijos LTrim, Rtrim ir Trim
5.2.10. Funkcija Mid
5.2.11. Funkcija Str
6. Failai
6.1. Kreipimosi į failus būdai
6.2. Darbo su failais instrukcijos
6.2.1. Metodas FileOpen
6.2.2. Metodas FileClose
6.2.3. Metodai Print ir PrintLine
6.2.4. Metodai Write ir WriteLine
6.2.5. Metodas FilePut
6.2.6. Metodas FileGet
6.2.7. Metodas Input
6.2.8. Metodas InputString()
6.2.9. Funkcija LineInput
6.3. Failų apdorojimas System.IO.File klasės metodais
6.3.1. Failų sukūrimas
6.3.2. Rašymas į failą
6.3.3. Skaitymas iš failo
6.4. Failų kūrimas naudojant tekstinį lauką RichText
7. Klaidų apdorojimas
7.1. Klaidų tipai
7.2. Struktūra Try Catch
7.3. Nestruktūrinis klaidų apdorojimas naudojantis On Error
7.4. Objektas Err
7.5. Instrukcija Error
8. Laiko skaičiavimas
8.1. Funkcijos DateSerial ir TimeSerial
8.2. Instrukcijos TimeString ir TimeOfDay
8.3. Funkcija Now
8.4. Funkcija Year
8.5. Funkcijos Hour, Minute, Second
8.6. Funkcija Weekday
9. Priedai
9.1. Pavyzdys „Užrašas“
9.2. Pavyzdys „Tekstinis laukas“
9.3. Pavyzdys „Rėmelis“
9.4. Pavyzdys „Mygtukas“
9.5. Pavyzdys „Aritmetiniai veiksmai“
9.6. Pavyzdys „Anketa“
9.7. Pavyzdys „Simbolių karpymas“
9.8. Pavyzdys „Teksto skaitymas“
9.9. Pavyzdys „Sąrašo failo sudarymas“
9.10. Pavyzdys „Klaidų paieška“
9.11. Pavyzdys „Kontekstinis meniu“
9.12. Pavyzdys „Reakcijos testas“
Papildoma literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.