Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
ĮVADAS
Nanomedžiagos ir nanotechnologijos
Nanomedžiagų savybės
Nanovamzdeliai
Nanokristalizacija iš amorfinės fazės
Joninė, elektroninė ir lazerio spinduliuotės nanotechnologijose
I. JONINĖS SPINDULIUOTĖS SĄVEIKA SU MEDŽIAGA
1.1. Joninės spinduliuotės sukeltų procesų apžvalga
1.2. Jonų branduoliniai ir elektroniniai nuostoliai medžiagoje
Branduoliniai nuostoliai
Elektroniniai nuostoliai
Jonų prasiskverbimo gylis ir implantuotų jonų pasiskirstymas
Kanaliavimas
Blisteringas
1.3. Joninis dulkėjimas
Dulkinamų atomų pasiskirstymas
Sigmundo teorija
Temperatūros įtaka
Daugiakomponenčių medžiagų dulkėjimas
Pakitusio sluoksnio susiformavimas
1.4. Joninis maišymas
Atatrankos atomų implantacija
Kaskadinis maišymas
Joninio maišymo termodinamika
1.5. Pusiausviroji difuzija kietuosiuose kūnuose
Fenomenologinė difuzijos teorija
Difuzija ir terminė difuzija. Soret reiškinys
Fiko dėsniai
Abipusė difuzija. Kirkendalio reiškinys
Difuzijos mechanizmai kristaluose
Pusiausvirieji defektai kristaluose. Difuzijos koeficientas
Arenijaus dėsnis difuzijos koeficientui
Tampriosios deformacijos įtaka difuzijai
Difuzija nanokristalinėse medžiagose
1.6. Radiacijos pagreitinta difuzija
Pakitęs sluoksnis
1.7. Segregacija
Pusiausviroji Gibso segregacija
Chemiškai indukuota segregacija
Radiacijos pagreitinta segregacija
Radiacijos indukuota segregacija
1.8. Joninė spinduliuotė mikro- ir nanotechnologijose
Joninė spinduliuotė plonų dangų sintezėje
Joninės apšvita paviršiaus ėsdinimo procese
II. ELEKTRONINĖ SPINDULIUOTĖ
2.1. Tamprioji ir netamprioji sąveika
Betės elektronų netampriosios sąveikos teorija
Atbulinės sklaidos elektronai
2.2. Elektronų sąveikos su medžiaga procesai
Elektronų sąveikos tūris
2.3. Šiluminis elektroninės spinduliuotės poveikis
Medžiagos garinimas elektroniniu spinduliu
Terminis medžiagos apdirbimas
Neterminis medžiagos apdirbimas
2.4. Cheminės reakcijos, sukeltos elektronine spinduliuote
Elektronine spinduliuote stimuliuotos polimerizacijos kinetika
Elektroninio bombardavimo stimuliuotų cheminių reakcijų mechanizmas
III. ELEKTROMAGNETINĖ SPINDULIUOTĖ
3.1. Rentgeno ir gama spindulių sąveikos su medžiaga procesai
Defektų susidarymas kristaluose švitinant rentgeno ir gama spinduliuote
3.2. Lazerio spinduliuotė
Medžiagos garinimas lazerio spinduliu
Lazerio apšvitos suaktyvinti cheminiai procesai
Elektronų emisija ir garų jonizacija švitinant lazeriu
Lazerio apšvitos slėgis

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.