Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
PRATARMĖ
1 skyrius. ĮVADAS
1.1. Radijo bangų atradimas
1.2. Radijo bangų panaudojimo istorinė raida
2 skyrius. LAIKE KINTANTYS ELEKTROMAGNETINIAI LAUKAI
2.1. Radijo dažnių elektromagnetinių bangų spektras
2.2. Radijo bangų sklidimas laisvojoje erdvėje
2.3. Radijo bangų sklidimas atmosferoje
2.3.1. Žemės atmosferos sandara
2.3.2. Radijo bangų atspindys ir lūžis
2.3.3. Ultratrumpųjų radijo bangų sklidimas
2.3.4. Trumpųjų radijo bangų sklidimas
2.3.5. Viduriniųjų radijo bangų sklidimas
2.3.6. Ilgųjų radijo bangų sklidimas
2.4. Radijo bangų sklidimas kreipiančiosiomis sistemomis
2.4.1. Ilgosios linijos
Koaksialioji linija
Ekvivalentinė ilgosios linijos schema ir linijos parametrus siejančios priklausomybės
Priklausomybės, nusakančios bangos sklidimą ilgosiomis linijomis
Bangos atspindžio koeficientas
2.4.2. Bangolaidžiai
2.4.2.1. Bangolaidinių bangų rūšys
2.4.2.2. Bangų sklidimo bangolaidžiuose greitis
2.4.2.3. Bangų sklidimo bangolaidžiuose parametrai ir slopinimas
3 skyrius. RADIJO BANGŲ APDOROJIMO BŪDAI IR ĮTAISAI
3.1. Informacinių elektrinių signalų susiejimo su radijo bangomis principai
3.1.1. Amplitudinė moduliacija
3.1.2. Kampinė moduliacija
3.2. Radijo bangų siuntimo įtaisai
3.3. Antenos
3.3.1. Pusės bangos ilgio dipolis
3.3.1.1. Artimasis ir tolimasis laukas
3.3.1.2. Dipolio impedansas ir spinduliavimo naudingumo koeficientas
3.3.1.3. Dipolio spinduliavimo kryptingumas
3.3.1.4. Sudėtinė kelių dipolių antena
3.3.1.5. Laidaus paviršiaus įtaka dipolio spinduliavimo savybėms
3.3.1.6. Vienpolė antena
3.3.2. Ultratrumpųjų radijo bangų antenos
Kilpinis vibratorius
Antenų maitinimo simetrinimas
Ruporinės antenos
Plyšinės antenos
Veidrodinės antenos
Realių ultratrumpųjų bangų ruožo antenų pavyzdžiai
3.3.3. Trumpųjų radijo bangų antenos
3.3.4. Viduriniųjų ir ilgųjų radijo bangų antenos
Siuntimo antenos
Priėmimo antenos
4 skyrius. GLOBALUSIS RADIJO RYŠYS
4.1. Palydovinis radijo ryšys
4.2. Korinis radijo ryšys
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.