Viso knygų: 1053
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1.2. Paviršinių sluoksnių elektrinis laidis
1.3. Plonų dangų elektrinio laidžio nustatymo metodai
1.3.1. Dviejų elektrodų metodas
1.3.2. Keturių zondų metodas
1.3.3. Van der Pauwo metodas
2. Matavimo įranga ir darbo atlikimo metodika
2.1. Tikslas
2.2. Matavimo įranga ir bandiniai
2.3. Darbo užduotys
2.4. Ataskaita
Literatūra
2 laboratorinis darbas. PLONŲ DANGŲ TYRIMAS HALLO (HOLO) EFEKTU
1. Teorinė dalis
1.1. Hallo efektu pagrįsti paviršinės varžos matavimo metodai
1.2. Matavimo metodika
2. Laboratorinio darbo atlikimo metodika
2.1. Tikslas
2.2. Įranga ir bandiniai
2.3. Darbo metodika
2.4. Ataskaita
Literatūra
3 laboratorinis darbas. PLONŲ DANGŲ TEMPERATŪRINIO VARŽOS KOEFICIENTO NUSTATYMAS
1. Laboratorinio darbo atlikimo metodika
1.1. Tikslas
1.2. Darbo planas
1.3. Ataskaita
4 laboratorinis darbas. LABAI PLONŲ METALINIŲ DANGŲ ELEKTRINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAS
1. Teorinė dalis
1.1. Plonų metalinių dangų elektrinis laidumas
1.2. Įvairių veiksnių įtaka plonų metalinių dangų elektroniniam laidžiui
1.2.1. Temperatūros įtaka
1.2.2. Priemaišų įtaka
1.2.3. Struktūrinių defektų įtaka
1.3. Plonų metalinių dangų elektrinio laidžio klasikinis matmenų efektas
2. Įranga ir darbo atlikimo metodika
2.1. Darbo tikslas
2.2. Įranga ir bandiniai
2.3. Darbo užduotys ir eksperimento metodika
2.4. Ataskaita
Literatūra
5 laboratorinis darbas. PLONŲ DANGŲ OPTINĖS SAVYBĖS IR JŲ NUSTATYMAS INTERFERENCINĖS SPEKTROMETRIJOS METODAIS
1. Teorinė dalis
1.1. Pagrindinės sąvokos
1.2. Šviesos atspindys ir praleidimas
1.3. Plonų dangų optinės savybės
1.4. Plonų dangų optinių savybių nustatymas interferencinės spektroskopijos metodais
2. Matavimo įranga ir darbo atlikimo metodika
2.1. Darbo tikslas
2.2. Įranga ir bandiniai
2.3. Darbo eiga
2.4. Ataskaita
Literatūra
6 laboratorinis darbas. OKSIDINIŲ PUSLAIDININKIŲ ELEKTRINIŲ IR OPTINIŲ SAVYBIŲ NUSTATYMAS
1. Teorinė dalis
2. Laboratorinio darbo atlikimo metodika
2.1. Darbo tikslas
2.2. Įranga ir bandiniai
2.3. Darbo metodika
2.4. Ataskaita
Literatūra
7 laboratorinis darbas. APSAUGINIŲ KIETINANČIŲJŲ DANGŲ SUDARYMAS REAKTYVIUOJU LANKINIU NUSODINIMU
1. Teorinė dalis
1.1. Nitridai
2. Laboratorinio darbo atlikimo metodika
2.1. Darbo tikslas
2.2. Įranga ir medžiagos
2.3. Darbo užduotys
2.4. Ataskaita
Literatūra
8 laboratorinis darbas. OPTIŠKAI SELEKTYVIŲ SLUOKSNIŲ SINTEZĖ REAKTYVIUOJU MAGNETRONINIU NUSODINIMU
1. Teorinė dalis
1.1. Energijos, naudojamos pastatams šildyti, nuostolių nustatymas
1.2. Optiškai selektyvių dangų tipai ir jų savybės
1.3. Optiškai selektyvių dangų nusodinimo ant stiklų sistemos ir technologijos
2. Laboratorinio darbo atlikimo metodika
2.1. Darbo tikslas
2.2. Įranga ir medžiagos
2.3. Eksperimento atlikimo metodika
2.4. Ataskaita
Literatūra
9 laboratorinis darbas. SAULĖS ELEMENTŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJA
1. Teorinė dalis
1.1. Puslaidininkinių saulės elementų veikimo principas
1.2. Pagrindiniai saulės elementų parametrai
1.3. Saulės elementų gamybos technologija
2. Laboratorinio darbo atlikimo metodika
2.1. Darbo tikslas
2.2. Įranga ir medžiagos
2.3. Gamybos technologija
2.4. Ataskaita
Literatūra
REKOMENDUOJAMA PAPILDOMA LITERATŪRA
PRIEDAI
Vakuuminė sistema ВУ – 1Б
Sistemos paruošimas darbui
Technologinis procesas
Sistemos išjungimas
Vakuuminė sistema ИОН-1В
Pagrindinės techninės charakteristikos ir parametrai
Vakuuminės sistemos konstrukcija
Vakuuminės sistemos paruošimas darbui
Vakuumo kameros išsiurbimas
Jonizacinis termoporinis vakuummetras ВИТ-2П
Prietaiso aprašymas
Techninės charakteristikos
Prietaiso veikimo principas
Prietaiso paruošimas darbui
Darbo eiga
Vakuuminė sistema UVN-72-1 M
Pagrindinės charakteristikos
Vakuumo sudarymas kameroje
Mikrointerferometras MII-4
Mikrointerferometro derinimas
Paviršiaus nelygumų matavimo metodika
Spektrometras SF-26
Lentelės

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.