Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1 skyrius. PAVIRŠIAUS TERMODINAMIKA
1.1. Termodinaminiai potencialai. Mažų objektų termodinamikos ypatumai
1.2. Paviršiaus įtemptis ir laisvoji energija
1.3. Garų slėgis virš paviršiaus
2 skyrius. PAVIRŠIAUS ATOMINĖ STRUKTŪRA
2.1. Paviršiaus kristalografijos elementai
2.2. Paviršiaus relaksacija ir rekonstrukcija
2.3. Kietųjų kūnų tarpusavio sandūros atominė sandara
3 skyrius. PAVIRŠIAUS ATOMINĖS SANDAROS TYRIMO METODAI
3.1. Elementinės sudėties nustatymo metodai
3.1.1. Auger’o elektroninė spektroskopija
3.1.2. Rentgeno spindulių fotoelektroninė spektroskopija
3.1.3. Antrinių jonų masių spektroskopija
3.1.4. Lėtųjų jonų sklaidos spektroskopija
3.2. Paviršiaus struktūros tyrimo metodai
3.2.1. Difrakciniai metodai
3.2.1.1. Lėtųjų elektronų difrakcija
3.2.1.2. Labai mažų kampų rentgeno spindulių difrakcija
3.2.2. Mikroskopiniai tyrimo metodai
3.2.2.1. Optiniai mikroskopai
3.2.2.2. Elektroniniai peršvietimo mikroskopai
3.2.2.3. Skenuojantieji elektroniniai mikroskopai
3.2.2.4. Zondiniai mikroskopai
Skenuojantieji tuneliniai mikroskopai
Atominių jėgų mikroskopai
Artimojo lauko skenuojantieji optiniai mikroskopai
4 skyrius. PAVIRŠIUJE VYKSTANTYS ADSORBCIJOS REIŠKINIAI
4.1. Adsorbcija. Adsorbcijos izotermos
4.2. Desorbcija. Desorbcijos kinetika
4.2.1. Izoterminė desorbcija
4.2.2. Desorbcija tolygiai keliant temperatūrą
4.2.3. Adsorbcijos mechanizmas
5 skyrius. DIFUZIJA. PAVIRŠINĖ DIFUZIJA
5.1. Difuzijos mechanizmas
5.2. Difuzija kietųjų kūnų paviršiuje
6 skyrius. NAUJOS FAZĖS SUSIDARYMAS PAVIRŠIUJE
6.1. Homogeninis užuomazgų susidarymas
6.2. Heterogeninis užuomazgų susidarymas
6.3. Užuomazgų augimo greitis
6.4. Ištisinio sluoksnio susidarymas ant paviršiaus
7 skyrius. OKSIDO SUSIDARYMAS ANT PAVIRŠIAUS
8 skyrius. PAGREITINTŲJŲ ATOMINIŲ DALELIŲ SĄVEIKA SU KIETŲJŲ KŪNŲ PAVIRŠIAIS
8.1. Jonų sąveika su kietųjų kūnų paviršiais
8.2. Medžiagų dulkėjimo procesas
8.2.1. Vienvalenčių medžiagų dulkėjimas
8.2.2. Metalų lydinių dulkėjimas
8.2.3. Cheminių junginių dulkėjimas
8.3. Jonų implantacija
8.4. Joninės apšvitos inicijuotas paviršiaus struktūros ir reljefo kitimas
9 skyrius. EMISINIAI REIŠKINIAI
9.1. Elektronų išlaisvinimo darbas
9.2. Termoelektroninė emisija
9.3. Šaltoji elektronų emisija
9.4. Antrinė elektronų emisija
9.5. Fotoelektronų emisija
10 skyrius. PAVIRŠINIAI IR KONTAKTINIAI ELEKTRONINIAI REIŠKINIAI
10.1. Paviršiniai elektroniniai reiškiniai
10.1.1. Elektrinio potencialo barjeras puslaidininkio paviršiuje
10.1.2. Puslaidininkių paviršinis elektrinis laidumas
10.1.3. Paviršinis elektrinis krūvis ir talpa
10.1.4. Paviršiaus įtaka metalinių labai plonų dangų elektriniam laidumui
10.2. Kontaktiniai elektroniniai reiškiniai
10.2.1. Metalo ir dielektriko sandūra
10.2.2. Krūvio pernešimas metalo, plono dielektriko ir metalo sistemoje
CITUOJAMA IR REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.