Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
BENDROJI CHEMINĖ TECHNOLOGIJA
Turinys
1.Įvadas
2. Termodinaminiai ir kinetiniai cheminės technologijos pagrindai
2.1. Cheminės technologijos proces klasifikacija
2.2. Cheminio proceso efektyvumo kriterijai
2.3. Cheminių reakcijų pusiausvyra
2.5. Homogeniniai procesai
2.6. Heterogeniniai procesai
2.6.1. Dujos – skystis (D–S)
2.6.2. Dujos – kietoji medžiaga (D–K)
2.6.3. Skystis – kietoji medžiaga (S–K)
2.6.4. Kieta medžiaga – kieta medžiaga (K–K)
2.6.5. Skystis – skystis (S–S)
2.7. Katalizės procesai
3. Cheminiai reaktoriai
3.1. Reaktorių klasifikacija
3.2. Idealieji cheminiai reaktoriai
3.2.2. Nuolatinio veikimo reaktoriai
3.2.2.1. Idealiojo išstūmimo reaktoriai
3.2.2.2. Idealiojo sumaišymo reaktoriai
3.2.2.3. Reaktorių grandinės
3.2.3. Įvairių tipų reaktorių darbo palyginimas
3.2.3.1. Paprastųjų cheminių reakcijų reaktorių parinkimas
3.2.3.2. Sudėtingųjų cheminių reakcijų reaktorių parinkimas
3.3. Reaktorių ranga
3.3.1. Homogeninių nekatalizinių procesų reaktoriai
3.3.2. Heterogeninių nekatalizinių procesų reaktoriai
3.3.2.1. Reaktoriai, skirti darbui D–K ir S–K sistemose
3.3.2.2. Reaktoriai, skirti darbui D–S ir S–S sistemose
3.3.3. Heterogeninės katalizės procesų reaktoriai
4. Pramoniniai cheminiai technologiniai procesai
4.1. Gamybos efektyvumas
4.2. Žaliavos
4.2.1. Lietuvos mineralinės žaliavos
4.2.1.1. Rūdinės žaliavos
4.2.1.2. Nerūdinės žaliavos
4.2.1.3. Degiosios mineralinės žaliavos
4.2.2. Antriniai žaliavų resursai
4.2.3. Žaliavų sodrinimo principai
4.3. Technologinio vandens paruošimas
4.4. Chemijos pramonės energetika
4.5. Cheminės technologinės sistemos modeliai ir technologiniai srautai
4.5.1. Modeliai
4.5.2. Technologiniai srautai
4.6. Pramoninių cheminių technologinių procesų pavyzdžiai
4.6.1. Kuro perdirbimas
4.6.1.1. Akmens anglių koksavimas
4.6.1.2. Anglių, skalūnų, medienos pusinis koksavimas
4.6.1.3. Kietojo kuro dujinimas
4.6.1.4. Naftos perdirbimas
4.6.2. Sieros rūgšties gamyba
4.6.2.1. Sieros rūgšties gamyba kontaktiniu metodu
4.6.3. Sujungtojo azoto technologija
4.6.3.1. Amoniakas
4.6.3.2. Sintezės dujų paruošimas
4.6.3.3. Amoniako sintezė
4.6.3.4. Metanolio sintezė
4.6.3.5. Azoto rūgšties gamyba
4.6.3.6. Praskiestos azoto rūgšties gamyba
4.6.3.7. Praskiestos azoto rūgšties koncentravimas
4.6.4. Portlandcemenčio rišamosios savybės ir gamyba
4.6.4.1. Šlapiasis cemento gamybos būdas
4.6.4.2. Sausasis cemento gamybos būdas
4.6.4.3. Portlandcemenčio kietėjimas ir korozija
5. Pramonės ekologijos pagrindai
5.1. Pramonės atliekos
5.2. Nuotekos
5.3 Atliekų perdirbimo statybinių medžiagų pramonėje galimybės
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.