Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
1 laboratorinis darbas. DAUGKARTINIO AIDO IR REZONANSINIS METODAI
2 laboratorinis darbas. MAGNETINIS (EMULSIJOS) NEARDOMŲJŲ BANDYMŲ METODAS
3 laboratorinis darbas. AKUSTINIS METODAS (DARBAS SU ULTRAGARSINIU DEFEKTOSKOPU UK10PMS)
4 laboratorinis darbas. ELEKTRINIS (POTENCIALO) NEARDOMŲJŲ BANDYMŲ METODAS
5 laboratorinis darbas. MEDŽIAGOS DIELEKTRINĖS SKVARBOS PRIKLAUSOMYBĖS NUO TEMPERATŪROS IR NUOSTOLIŲ KAMPO tgδ MATAVIMAS KONTŪRO IŠDERINIMO METODU
6 laboratorinis darbas. AUKŠTADAŽNIO ELEKTROMAGNETINIO LAUKO ĮSISKVERBIMO GYLIO IR MEDŽIAGOS SAVITOJO ELEKTRINIO LAIDUMO NUSTATYMAS CILINDRINIO TŪRINIO REZONATORIAUS METODU
7 laboratorinis darbas. PUSLAIDININKIO FOTOLAIDUMO SPEKTRINIO PASISKIRSTYMO TYRIMAS NEKONTAKTINIU TŪRINIO REZONATORIAUS MB METODU
8 laboratorinis darbas. MEDŽIAGŲ OPTINIŲ PARAMETRŲ IR DIELEKTRINĖS SKVARBOS MATAVIMAS MAIKELSONO INTERFEROMETRU
9 laboratorinis darbas. DIELEKTRINĖS SKVARBOS ε IR NUOSTOLIŲ KAMPO tgδ MATAVIMAS LAISVOJE ERDVĖJE OPTINIAIS METODAIS
10 laboratorinis darbas. DIELEKTRINĖS SKVARBOS MATAVIMAS BANGOLAIDINE LINIJA TRUMPOJO JUNGIMO IR TUŠČIOSIOS VEIKOS METODU
11 laboratorinis darbas. PUSLAIDININKIŲ DIELEKTRINĖS SKVARBOS IR KOMPLEKSINIO LAIDUMO MATAVIMAS CILINDRINIO NEHOMOGENIŠKUMO BANGOLAIDINĖJE LINIJOJE METODU
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.