Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
1 dalis. KRISTALŲ SIMETRIJA
1.1. Kristalinė ir amorfinė kietųjų medžiagų būsena
1.2. Kristalų simetrija. Simetrijos operacijos ir simetrijos elementai
1.2.1. Uždarieji simetrijos elementai
1.3. Kristalografinė kristalų klasifikacija. Simetrijos kategorijos ir klasės
1.4. Simetrijos elementų sąryšio dėsningumai
1.5. Kristalografinių simetrijos formulių išraiškos E. Flinto bei A. Šenfliso metodais. Tarptautinės simetrijos elementų simbolikos sudarymo principai
1.6. Kristalografinės projekcijos
1.7. Kristalografinės ašys, parametrai, indeksai ir simboliai
1.7.1. Kristalografinės ašys, parametrai. R. Ž. Hajui dėsnis
1.7.2. Kristalų šonų Milerio indeksai ir simboliai
1.7.3. Kristalų orientacija
1.7.4. Sąryšis tarp kristalografinių parametrų ir indeksų
2 dalis. KRISTALŲ STRUKTŪRA
2.1. Kristalų vidinės sandaros elementai. Erdvinės gardelės
2.2. Asimetriniai kristalinės struktūros vienetai
2.3. Taškinės ir erdvinės grupės, jų simboliai
2.4. Atvirkštinė gardelė
3 dalis. KRISTALOCHEMIJA
3.1. Efektyvūs atomų ir jonų spinduliai, koordinacinis skaičius
3.2. Polingo taisyklės
3.3. Tankiausios sanglaudos principas
3.4. Jonų poliarizacija
3.5. Pagrindiniai kristalinių medžiagų struktūriniai tipai
3.5.1. Tipiškos vienatomių junginių struktūros
3.5.2. Tipiškos junginių AX1 struktūros
3.5.3. Tipiškos AX2 ir A2X junginių struktūros
3.5.4. Tipiškos junginių ABX3 struktūros
3.6. Cheminio ryšio rūšys. Kristalų klasifikacija pagal ryšio tipą
3.6.1. Joninis ryšys. Joniniai kristalai
3.6.2. Kovalentinis ryšys. Kovalentiniai kristalai
3.6.3. Metalinis ryšys. Metalai
3.6.4. Van der Valso ryšys. Molekuliniai kristalai
3.6.5. Vandenilinis ryšys
3.6.6. Mišrūs ryšiai. Skirtingų ryšių palyginimas
3.7. Kristalinės gardelės energija
3.8. Politipai
3.9. Izomorfinės medžiagos
3.10. Polimorfinės medžiagos
4 dalis. KIETŲJŲ KŪNŲ MECHANINĖS SAVYBĖS
4.1. Įtempiai ir deformacijos kietuosiuose kūnuose
4.2. Huko dėsnis
4.3. Kietųjų kūnų kietumas ir tvirtumas
5 dalis. KRISTALŲ DEFEKTAI
5.1. Atominiai kristalų struktūros pažeidimai. Defektų klasifikacija
5.2. Taškiniai defektai
5.3. Vakansijų migracijos energija ir jų difuzija
5.4. Tarpmazginiai atomai
5.5. Dislokacijos
5.6. Kraštinės ir sraigtinės dislokacijos
5.7. Dislokacijų energija
5.8. Defektų sąveika
5.9. Dislokacijų judėjimas. Jų tankis
5.10. Kietųjų kūnų plastinė deformacija
5.11. Dislokacijų dauginimosi būdai
5.12. Paviršiniai ir tūriniai defektai
6 dalis. KVANTINĖ STATISTIKA
6.1. Klasikinė ir kvantinė statistikos
6.2. Fazinė erdvė
6.3. Būsenų tankis
6.4. Kvantiniai skirstiniai
6.5. Neišsigimusios ir išsigimusios dujos
7 dalis. ŠILUMINIAI GARDELĖS VIRPESIAI
7.1. Atomų virpesiai gardelėje
7.2. Fononai
7.3. Fononinių būsenų tankis
7.4. Fononų eksperimentiniai tyrimo metodai
7.5. Dielektrikų šiluminė talpa
7.6. Metalų šiluminė talpa
7.7. Kietųjų kūnų šilumos laidumas
7.8. Kristalų šiluminis plėtimasis
LITERATŪRA

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.