Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
ENERGIJOS INŽINERIJOS STUDIJŲ KRYPTIES PIRMOSIOS IR ANTROSIOS STUDIJŲ PAKOPŲ BAIGIAMŲJŲ DARBŲ RENGIMO METODINIAI NURODYMAI
Turinys
1. BENDRIEJI KLAUSIMAI
1.1. Tikslai ir uždaviniai, keliami energijos inžinerijos studijų krypties baigiamiesiems darbams
1.2. Baigiamojo darbo rengimas
1.2.1. Bakalauro baigiamojo darbo rengimo grafikas
1.2.2. Magistro tiriamojo ir baigiamojo darbo rengimo grafikas
1.2.3. Baigiamųjų darbų vadovai, konsultantai, recenzentai
1.2.4. Baigiamojo darbo pateikimo tvarka
1.2.5. Baigiamojo darbo gynimo tvarka
2.2. Baigiamųjų darbų struktūra
2.3. Baigiamųjų darbų turinys
2.3.1. Termoinžinerinės sistemos projektavimas – bakalauro baigiamojo darbo turinys
2.3.2. Termoinžinerinės sistemos tyrimas – bakalauro baigiamojo darbo turinys
2.3.3. Tiriamojo pobūdžio magistro baigiamojo darbo turinys
2.3.4. Tiriamojo ir taikomojo pobūdžio magistro baigiamojo darbo turinys
2.3.5. Taikomųjų magistro baigiamųjų darbų turinys
2.4. Studijų programos „Šilumos energetika ir technologijos“ bakalaurų baigiamųjų darbų temų pavyzdžiai
2.4.1. Specializacija „Naftos, dujų ir biokuro inžinerija“
2.4.2. Specializacija „Šaldymo inžinerija“
2.4.3. Specializacija „Šilumos energetika“
2.5. Studijų programos „Termoinžinerija“ magistro baigiamųjų darbų temų pavyzdžiai
2.5.1. Specializacija „Šilumos energetika“
2.5.2. Specializacija „Termotechnologijos“
2.5.3. Specializacija „Kuro inžinerija“
2.5.4. Specializacija „Atsinaujinančios energijos technologijos“
2.6. Studijų programos „Pramonės termoinžinerija“ magistro baigiamųjų darbų temų pavyzdžiai
2.6.1. Specializacija „Maisto pramonės inžinerija“
2.6.2. Specializacija „Šaldymo inžinerija“
2.6.3. Specializacija „Šilumos inžinerija“
3. BAIGIAMŲJŲ DARBŲ APIFORMINIMAS
3.1. Formatavimo reikalavimai
3.2. Reikalavimai vaizdinei medžiagai
4. REKOMENDUOJAMA LITERATŪRA
A PRIEDAS. Baigiamojo darbo elementų pavyzdžiai
A1. Titulinis lapas
A2. Antraštinis lapas
A3. Darbo užduotys
A3.1. Bakalauro baigiamojo darbo užduotis
A3.2. Magistro baigiamojo darbo užduotis
A4. Santrauka lietuvių kalba
A5. Santrauka anglų (užsienio) kalba
A6. Turinio sandaros pavyzdys
A7. Literatūros ir duomenų šaltinių aprašo pavyzdys
B PRIEDAS. Vaizdinės medžiagos pavyzdžiai
C PRIEDAS. Atsiliepimo ir recenzijos formos
D PRIEDAS. Baigiamojo darbo patikros lapas

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.