Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
Pratarmė
1. Įvadas
1.1. Bendrieji nurodymai
2.1. Įpakavimo vienetų ėminiai
2.2. Pluošto ėminiai partijos komercinei masei nustatyti
2.2.1. Ėminiai iš gniutulų, dėžių ir maišų
2.2.2. Ėminiai iš statinių, kamuolių ir ričių
2.3. Pluošto ėminiai kitiems bandymams
2.3.1. Palaido pluošto ėminiai
2.3.2. Ėminiai iš gniutulų, dėžių ir maišų
2.3.3. Ėminiai iš sluoksnų, pusverpalių ir verpalų
2.3.4. Linų pluošto ėminių ypatybės
2.4. Siūlų (ritėse) ėminiai
2.5. Tekstilės gaminių ėminiai
3. Bandymo duomenys ir jų apdorojimas
3.1. Matavimai ir jų paklaidos
3.2. Pirminiai bandymo duomenys
3.3. Teoriniai tikimybių skirstiniai
3.3.1. Normalusis skirstinys
3.3.2. Stačiakampis skirstinys
3.3.3. Trikampis skirstinys
3.3.4. Stjudento skirstinys
3.4. Statistiniai matavimo duomenų rodikliai
3.4.1. Paprastosios matavimų sekos statistiniai rodikliai
3.4.2. Sudėtinės matavimų sekos statistiniai rodikliai
3.4.3. Pasikliovimo intervalai
3.5. Statistinių hipotezių tikrinimas
3.5.1. Abejotino matavimų sekos duomens tikrinimas
3.5.2. Dviejų bandymų rezultatų palyginimas taikant t kriterijų
3.5.3. Dviejų dispersijų palyginimas taikant F kriterijų
3.6. Koreliacinės ir regresinės analizės pagrindai
3.6.1. Koreliacija
3.6.2. Regresija
3.7. Matavimo neapibrėžtis
3.7.1. Įeities įverčių standartinės neapibrėžties nustatymas
3.7.2. Išeities įverčio standartinės neapibrėžties skaičiavimas
3.7.3. Išplėstinė matavimo neapibrėžtis
4. Bendrieji bandymai
4.1. Klimato parametrų laboratorijoje nustatymas
4.2. Laboratorinių bandinių svėrimas
4.3. Kvadrantinių svarstyklių metrologinių savybių rodiklių nustatymas
4.4. Tekstilės medžiagų drėgnio ir komercinės masės nustatymas
4.5. Pluoštų ir siūlų stiprumo ir tąsumo rodiklių nustatymas
4.6. Tempimo diagramos analizė
5. Pluoštų bandymai
5.1. Pluoštų atpažinimas
5.2. Pluoštų sandaros tyrimas optiniu mikroskopu
5.3. Medvilnės bandomosios sluoksnelės ruošimas
5.4. Reprezentacinio bandinio pluošto ilgiui nustatyti ruošimas
5.5. Medvilnės brandos koeficiento nustatymas
5.6. Pluošto ilginio tankio nustatymas
5.7. Vilnos skersmens matavimas optiniu mikroskopu
5.8. Pluošto ilgio nustatymas pavieniais matavimais
5.9. Medvilnės ilgio nustatymas analizatoriais
5.10. Šukuoto linų pluošto kokybės rodiklių nustatymas
5.11. Integruotosios pluošto bandymų sistemos
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.