Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
Turinys
I DALIS
1. Įvadas
2. Statybinių medžiagų technologinių procesų klasifikacija ir ypatybės
2.1. Statybinių medžiagų technologinių procesų klasifikacija
2.2. Technologinių procesų dėsningumai, paskirtis ir charakteristikos. Masės ir energijos tvermės dėsniai
3. Statybinių medžiagų technologinių procesų modeliavimo principai ir ypatybės
3.1. Sisteminės analizės pagrindiniai principai, sistemos pusiausvyros dėsningumai
3.2. Pagrindiniai modeliavimo principai. Proceso optimizavimas
3.3. Procesų analizės ir skaičiavimo principai
3.4. Procesų kinetiniai dėsningumai, aparatūros skaičiavimo schemos, proceso varos jėgos, greičio koeficientai
4. Medžiagų smulkinimo ir klasifikavimo procesai
4.1. Bendrosios žinios
4.2. Trupinimas
4.3. Teoriniai medžiagų smulkinimo pagrindai
4.4. Trupintuvai
4.4.1. Bendrosios žinios
4.4.2. Žiauniniai trupintuvai
4.4.3. Kūginiai trupintuvai
4.5. Malimas
5. Medžiagų klasifikavimas ir sodrinimas
5.1. Bendrosios žinios
5.2. Sijojimas
5.3. Sijotuvai
5.3.1. Plokštieji ardynai
5.3.2. Vibraciniai sijotuvai
5.3.3. Būgniniai sijotuvai
5.4. Sietai medžiagoms sijoti
5.4.1. Bendrosios žinios
5.4.2. Metaliniai sietai
5.4.3. Polimeriniai sietai
5.5. Sijotuvų sieto ploto apskaičiavimas
5.6. Medžiagų plovimas
5.7. Hidraulinė klasifikacija
5.7.1. Bendrosios žinios
5.7.2. Kūginiai klasifikatoriai
5.7.3. Kameriniai hidroklasifikatoriai
5.8. Vandens atskyrimo įrenginiai
5.8.1. Bendrosios žinios
5.8.2. Spiraliniai nusausinimo įrenginiai
5.8.3. Centrifugos
5.8.4. Klasifikacija oro sraute
5.8.5. Oro valymo filtrai
6. Hidromechaniniai procesai
6.1. Pagrindiniai hidrostatikos ir hidrodinamikos dėsniai
6.2. Niutoniniai ir neniutoniniai skysčiai
6.3. Laminarinis ir turbulentinis skysčių tekėjimas
6.4. Skysčių tekėjimas vamzdžiais ir hidraulinė varža
6.5. Skysčių tekėjimas vamzdžiais ir hidrauliniai nuostoliai
6.6. Skysčių transportavimas. Hidrotransportas ir pneumotransportas
7. Mišinių paruošimas
7.1. Bendrosios žinios
7.2. Mišinių komponentai
7.2.1. Bendrosios žinios
7.2.2. Rišamosios medžiagos ir rišikliai
7.3. Užpildai
7.4. Skystoji fazė
7.5. Fizikinė ir cheminė vandens ir kietosios fazės sąveika
7.6. Cheminiai priedai
7.7. Mišinio struktūra ir sumaišymo kokybės įvertinimas
7.8. Dozatoriai
7.9. Mišinių susidarymo principai
7.10. Maišytuvai
7.11. Medžiagų ir mišinių transportavimas
8. Statybinių gaminių formavimo procesų modeliavimas ir optimizavimas
8.1. Statybinių medžiagų gaminių formavimo bendrieji dėsningumai ir metodų klasifikacija
8.2. Gaminių formavimas vibravimo būdu
8.3. Centrifugavimas
8.4. Pussausis presavimas
8.5. Plastinis formavimas
8.6. Liejimo metodas
9. Šiluminiai procesai
9.1. Džiovinimo procesų teoriniai pagrindai
9.2. Džiovinimo statika
9.3. Džiovinimo kinetika
9.4. Hidroterminio apdorojimo teoriniai pagrindai
9.5. Išdegimas
II DALIS
1 laboratorinis darbas. Medžiagų išbirimo per angas modeliavimas dimensijų analizės metodu
2 laboratorinis darbas. Džiovinimo proceso tyrimas
3 laboratorinis darbas. Priesienio sluoksnio tyrimas
4 laboratorinis darbas. Medžiagų trupinimo tyrimas
5 laboratorinis darbas. Birių medžiagų sijojimo tyrimas
6 laboratorinis darbas. Daugiafazės sistemos sudarymo tyrimas
7 laboratorinis darbas. Konsistencinio mišinio šlyties įtempių nustatymas
8 laboratorinis darbas. Dispersinių sistemų sluoksniavimosi tyrimas
9 laboratorinis darbas. Vandens atsiskyrimo iš mišinio nustatymas
10 laboratorinis darbas. Presavimo slėgio optimizavimas priklausomai nuo presuojamo mišinio savybių
Literatūra

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.