Viso knygų: 1065
el. paštaskodas
TURINYS
ĮVADAS
12 DALIS. ŠILUMOS PERNAŠOS PROCESAI
12.1. Šiluminių procesų charakteristika. Energijos balansas
12.2. Šilumos laidumas
12.2.1. Temperatūros laukas ir gradientas
12.2.2. Furjė dėsnis
12.2.3. Diferencialinė šilumos laidumo lygtis
12.2.4. Plokščios sienelės šilumos laidumas
12.2.5. Cilindrinės sienelės šilumos laidumas
12.3. Konvekcinė šilumos pernaša
12.3.1. Konvekcinės šilumos pernašos panašumo kriterijai ir lygtys
12.3.2. Šilumos atidavimas esant priverstiniam fluido tekėjimui kanalais
12.3.3. Šilumos atidavimas esant išoriniam lygių ir briaunotų vamzdžių aptekėjimui
12.3.4. Šilumos atidavimas fluidui išilgai aptekant plokščią sienelę
12.3.5. Šilumos atidavimas esant gravitaciniam skysčių tekėjimui
12.3.6. Šilumos atidavimas esant natūraliai fluido konvekcijai
12.3.7. Šilumos atidavimas kondensuojantis garams
12.3.8. Šilumos atidavimas skysčiams verdant
12.3.9. Šilumos atidavimas maišant skysčius maišikliais
12.4. Šilumos pernaša spinduliuote
12.5. Nuostovusis šilumos perdavimas
12.5.1. Šilumos perdavimas per plokščią sienelę
12.5.2. Šilumos perdavimas per cilindrinę sienelę
12.5.3. Bendra šilumos ir masės pernaša
12.5.4. Šilumos perdavimas per briaunotus paviršius
12.6. Šilumos pernašos procesų varos jėga
13 DALIS. ŠILDYMAS, AUŠINIMAS, KONDENSACIJA
13.1. Šildymas
13.1.1. Šildymo būdai
13.1.2. Šilumokaičiai
13.1.3. Šilumokaičių skaičiavimas
13.2. Aušinimas
13.3. Kondensacija
14 DALIS. ŠALDYMAS
14.1. Saikingasis šaldymas
14.2. Gilusis šaldymas
15 DALIS. GARINIMAS
15.1. Garinimo proceso teoriniai pagrindai
15.2. Garintuvų skaičiavimas
15.3. Garinimo būdai. Garinimo proceso principinės schemos
15.4. Garintuvai su šiluminiu siurbliu
15.5. Garintuvų konstrukcija ir eksploatavimas
16 DALIS. MASĖS MAINŲ PROCESAI IR APARATAI
16.1. Masės perdavimo procesai sistemose su paslankiomis fazes skiriančių paviršių ribomis
16.2. Masės mainų proceso medžiagų balansas
16.3. Molekulinė difuzija
16.4. Konvekcija ir masės atidavimas
16.5. Diferencialinės masės pernašos proceso lygtys
16.6. Masės mainų procesų panašumas
16.7. Masės mainų procesų varos jėga
16.8. Masės mainų aparatų skaičiavimo pagrindai
16.8.1. Masės mainų aparato skersmens skaičiavimas
16.8.2. Masės mainų aparato aukščio skaičiavimas
17 DALIS. ABSORBCIJA
17.1. Dujų ir skysčio sistemos fazių pusiausvyra
17.2. Daugiakomponenčių mišinių absorbcija
17.3. Absorbcijos kinetika
17.4. Absorberių konstrukcija ir veikimo principas
17.4.1. Plėveliniai absorberiai
17.4.2. Įkrautiniai absorberiai
17.4.3. Lėkštiniai absorberiai
17.4.4. Purkštuviniai absorberiai
17.5. Absorberių palyginimas
17.6. Absorberių skaičiavimas
17.6.1. Plėvelinių absorberių skaičiavimas
17.6.2. Įkrautinių absorberių skaičiavimas
17.6.3. Lėkštinių absorberių skaičiavimas
17.7. Desorbcija
17.8. Absorbcijos schemos
18 DALIS. DISTILIACIJA IR REKTIFIKACIJA
18.1. Skysčio ir garų sistemų pusiausvyra
18.2. Distiliacija
18.3. Nuolatinė rektifikacija
18.3.1. Rektifikacijos įrenginiai
18.3.2. Rektifikacijos kolonų darbo analizė ir jų skaičiavimas
18.4. Periodinė rektifikacija
18.5. Ekstrakcinė ir azeotropinė rektifikacija
18.6. Rektifikacijos aparatų skaičiavimo ypatumai
18.7. Daugiakomponenčių mišinių rektifikacijos skaičiavimas
18.7.1. Ištisinio laistymo (R →∞) rektifikacijos proceso skaičiavimas
18.7.2. Rektifikacijos proceso skaičiavimas nuoseklių priartėjimų (nuo lėkštės prie lėkštės) metodu
19 DALIS. EKSTRAKCIJA
19.1. Ekstrakcijos proceso fizikiniai pagrindai
19.2. Sistemos skystis-skystis pusiausvyra
19.3. Ekstrahento parinkimas
19.4. Ekstrakcijos proceso medžiagų balansas
19.5. Ekstrakcijos iš skysčių kinetika
19.6. Pagrindiniai ekstrakcijos būdai
19.7. Ekstraktorių konstrukcija ir veikimo principas
19.8. Ekstraktorių skaičiavimas
19.8.1. Pakopinių ekstraktorių skaičiavimas
19.8.2. Diferencialinių-kontaktinių ekstraktorių skaičiavimas
19.9. Ekstrakcijos technologinės schemos
20 DALIS. SKYSČIO, DUJŲ ARBA GARŲ IR KIETOJO KŪNO TARPUSAVIO MASĖS MAINAI
20.1. Masės pernaša išorinėje fazėje
20.2. Masės pernaša kietojoje fazėje
21 DALIS. ADSORBCIJA IR JONŲ MAINAI
21.1. Adsorbcija
21.1.1. Pagrindiniai pramoniniai adsorbentai ir jų savybės
21.1.2. Adsorbcijos pusiausvyra
21.1.3. Adsorbcijos medžiagų balansas
21.1.4. Adsorbcijos kinetika
21.2. Adsorberiai
21.2.1. Adsorberių konstrukcija ir veikimo principas
21.2.2. Adsorberių skaičiavimas
21.3. Desorbcija
21.4. Jonų mainai
22 DALIS. TIRPIMAS IR EKSTRAHAVIMAS IŠ KIETŲJŲ KŪNŲ
22.1. Tirpimas
22.2. Ištirpusios medžiagos ekstrakcija
22.3. Kietosios medžiagos ekstrakcija
22.4. Ekstrakcijos ir tirpimo metodai
22.5. Ekstraktorių ir tirpinimo aparatų konstrukcija ir veikimo principas
23 DALIS. KRISTALIZACIJA
23.1. Kristalizacijos proceso fizikiniai pagrindai ir kristalizatorių skaičiavimas
23.1.1. Kristalizacijos pusiausvyra
23.1.2. Kristalizacijos proceso medžiagų ir šilumos balansai
23.2. Kristalizacijos kinetika
23.4. Mišinių perskyrimas kristalizuojant
23.5. Kristalizatorių konstrukcija ir veikimo principas
23.6. Lydinių kristalizacija
24 DALIS. MEMBRANINIAI PROCESAI
24.1. Membranos
24.1.1. Sutankinamosios membranos
24.1.2. Kietos struktūros membranos
24.1.3. Skystosios membranos
24.2. Fizikiniai cheminiai membraninių procesų pagrindai
24.2.1. Baromembraniniai procesai
24.2.2. Difuziniai membraniniai procesai
24.2.3. Elektromembraniniai procesai
24.3. Termomembraniniai procesai
24.4. Membraniniai aparatai
24.5. Membraninių procesų ir aparatų skaičiavimai
24.5.1. Baromembraninių procesų medžiagų balansas
24.5.2. Membranų paviršiaus skaičiavimas
24.5.3. Koncentracinės poliarizacijos skaičiavimai
24.5.4. Kaskadinės membraninių elementų schemos
24.6. Membranų valymo būdai
25 DALIS. DŽIOVINIMAS
25.1. Džiovinimo proceso teorijos pagrindai
25.2. Džiovinamos medžiagos pusiausvyros būsenos charakteristikos
25.3. Drėgno oro parametrai
25.4. Drėgno oro h–x diagrama
25.5. Džiovinimo proceso vaizdavimas h–x diagramoje
25.6. Džiovinimo proceso medžiagų ir šilumos balansai
25.7. Džiovinimo kinetika
25.8. Džiovinimo schemos
25.9. Džiovyklos
25.9.1. Konvekcinės džiovyklos
25.9.2. Kontaktinės džiovyklos
25.9.3. Specialios paskirties džiovyklos
25.10. Džiovyklų energinio efektyvumo padidinimo būdai
LITERATŪRA
DALYKINĖ RODYKLĖ

Knyga neprieinama

 
Svetainėje yra naudojami slapukai. Daugiau apie naudojamus slapukus.